Erik Gerbrands, wethouder Schiermonnikoog

‘Wij zijn niet groot genoeg voor DataFryslân’
Als wethouder van het kleine Schiermonnikoog gelooft Erik Gerbrands zeker in de zegeningen van datagedreven werken. Maar hij verwacht niet dat die voor zijn eiland de vorm moeten hebben die voor anderen geldt. ‘Data verzamelen? Dat kunnen wij doen door een rondje door het dorp te maken.’

“Onze problematiek is natuurlijk dezelfde die voor grotere gemeenten geldt. Maar tegelijkertijd is die problematiek qua schaalgrootte bij ons een heel stuk overzichtelijker. Data kunnen in alle gevallen bijdragen aan de manier waarop we ermee omgaan. Ik ben van vóór het computertijdperk en kijk er daarom misschien wat anders tegenaan, maar ik ben beducht voor de black box waarin data al gauw kunnen verdwijnen. Een voorbeeld: ik heb het dashboard Toerisme van DataFryslân voor mijn neus en klik op Schiermonnikoog. Ik lees dat we dertien recreatiewoningen hebben. Het zijn er vijfhonderd. Ik zie dat we twee jachthavens hebben, maar we hebben er maar één. Dat zijn simpele dingen en je kunt die gegevens eenvoudig aanpassen, maar het is een mooi voorbeeld om de vraag bij te stellen: wat is de kwaliteit van de data die we ter beschikking hebben? Dat geldt zowel voor de input als voor wat je er aan de andere kant uithaalt: klopt dat wel? Hoe hou je de kwaliteit van je gegevens overeind? Kijk naar de zorg; het LSP bijvoorbeeld (Landelijk Schakelpunt, een netwerk waar zorgaanbieders medische gegevens over hun patiënten kunnen raadplegen in elkaars systemen, red.) is een prachtig systeem, maar de grote valkuil is dat hun gegevens niet altijd compleet zijn. Dan loop je de kans beslissingen te nemen op basis van gebrekkige input. En dat kan in sommige gevallen nogal gevaarlijk zijn.”

“We werken heel goed samen met de andere waddeneilanden en we hebben een heel intieme samenwerking met partijen die wij voor bepaalde taken inhuren. Op provinciaal niveau is er ook een goede samenwerking; er is natuurlijk een prima gecentraliseerd informatiesysteem in Leeuwarden waar we uit kunnen putten. Maar op andere gebieden merk ik wel dat we zelf nog achterlopen: aanvragen voor rijontheffingen worden bijvoorbeeld nog met de hand verwerkt – en dus hebben we er ook geen statistieken van. Bovendien: wij zitten hier in een ontzettend kleine gemeenschap van 940 inwoners, waarvan meer dan 95 procent binnen een radius van 400 meter van het gemeentehuis woont. We kennen elkaar. Als wij data nodig hebben over het aantal leerlingen dat we over een paar jaar in het basisonderwijs hebben zitten, volstaat een rondje door het dorp.”

“Aan de andere kant lopen wij natuurlijk ook het gevaar dat we dénken dat we het allemaal heel goed weten zonder die data, maar dat ons beeld juist daardoor ook gekleurd is. Het mooie van een goede dataverzameling is dat die objectief is en het belang daarvan mogen we niet onderschatten. Het punt is dat ik heel positief sta tegenover datagedreven werken, op veel vlakken doen we dat ook al dankzij gegevens, ook landelijke, die wij kunnen betrekken van buiten. En ik geloof zeker in het nut van DataFryslân. Maar wij zijn er volgens mij simpelweg niet groot genoeg voor. We kijken dus nog even de kat uit de boom.”

TEKST: DIEDERIK PLUG. FOTO: MARIEKE BALK. GEPUBLICEERD: 14 december 2020.

DataFryslân brengt partijen samen die elkaar versterken bij het realiseren van Friese maatschappelijke opgaven in een door data en nieuwe technologie gedreven toekomst. Een van de speerpunten is het streven naar een gezamenlijke strategie die richting geeft aan de ingrijpende invloed die datagedreven werken krijgt op de toekomst van bestuurlijk Fryslân. In deze serie vertellen bestuurders en betrokkenen over hun visie op die toekomst.

‘Ik omarm deze beweging’

 

 

ARNO BROK

Commissaris

van de Koning

 

ARNO BROK

Commissaris

van de Koning

 1 maart 2020

'De creatieve energie rond data is ontzagwekkend'

 

RUDOLF SIMONS

Directeur

DataFryslân

‘Er moeten veel gewoontes worden doorbroken’

 

ROLAND KIELEMA

Gegevensmanager

Heerenveen

‘We moeten niet alleen op de sexy thema’s mikken’

 

OEBELE BROUWER

Burgemeester

Achtkarspelen

'Zonder data ontstaat willekeur'

 

 

SASKIA VAN DEN BROEK

Gemeentesecretaris

Harlingen

 

SASKIA VAN DEN BROEK

Gemeentesecretaris

Harlingen

 18 januari 2021

‘Wij zijn niet groot genoeg voor DataFryslân’

 

ERIK GERBRANDS

Wethouder

Schiermonnikoog

‘Data zijn een kompas waar we niet blind op moeten varen’

 

KLAAS AGRICOLA

Burgemeester

Dantumadiel

‘Het is tijd om de luiken open te gooien’

 

 

MARGA WAANDERS

Burgemeester

Waadhoeke

’De vraagstukken van nu vragen om het delen van onze data’

 

LUZETTE KROON

Dijkgraaf

Wetterskip Fryslân

‘We hebben niet door hoe bijzonder we bezig zijn’

 

SOON HEE SANTEMA

Directeur

NHL STENDEN

'Ik wil nog dichter bij de data komen'

 

 

INGRID V/D VEGTE

Directeur/bestuurder

FSP

 

 

INGRID VAN DE VEGTE

Directeur/bestuurder

FSP

 2 november 2020

 

INGRID VAN DE VEGTE

Directeur/bestuurder

FSP

 9 november 2020

'Weleens jaloers op Google en Facebook’

 

 

ERIK FABER

Wethouder

Súdwest-Fryslân

 

ERIK FABER

Wethouder

Súdwest-Fryslân

 2 november 2020

‘Interdisciplinair denken wordt essentieel’

 

ANDREJ ZWITTER

Decaan

Campus Fryslân

'Alleen ga je sneller, samen kom je verder'

 

 

TINEKE SCHOKKER

Burgemeester

gemeente Vlieland

'Het mag wel wat sneller'

 

 

REGINA BOUIUS

Algemeen directeur

Provincie Fryslân

‘We hebben goud in handen'

 

 

EELKE DE JONG

Gemeentesecretaris gemeente Leeuwarden

‘Ik hou niet van overtuigen. Ga het gewoon doen’

 

JELMER MULDER

Gemeentesecretaris Smallingerland

'Werken met data is geen rocket science'

 

 

HENK VERBUNT

Gemeentesecretaris Noardeast-Fryslân

'Je moet intelligente dingen doen met je data'

 

WILLEM MUTTER

Gemeentesecretaris Ooststellingwerf

‘We moeten elkaar scherp houden’

 

 

GERHARD DEKKER

Hoofd Regionale Datacentra (CBS)

‘Durf te pionieren’

 

 

 

JEROEN GEBBEN

Burgemeester van Tytsjerksteradiel

‘We realiseren ons te weinig hoe machtig data zijn’

 

ELSE MARIA VD MEULEN

Directeur van DataDiensten Fryslân

‘We moeten leren onszelf te helpen’

 

 

ROB JONKMAN

Wethouder gemeente Opsterland

'Data verzamelen is niet onze corebusiness'

 

REMCO VAN MAURIK

Gemeentesecretaris gemeente Westellingwerf

'Laat de creatievelingen los!'

 

 

DITTA CAZEMIER

Gemeentesecretaris van gemeente De Fryske Marren

'Voor mij hoef je zeker niet bang te zijn!'

 

 

JANNEKE ARNTZEN

Data Scientist bij DataFryslân

‘Toerisme is van groot belang. We weten er wel te weinig van af'

 

DR. JASPER HELSINGA

Programmaleider Toerisme bij DataFryslân

'Delen van inzichten. Voor meer overzicht'

 

 

DR. MIRANDA VISSER

Programmaleider Sociaal bij DataFryslân

‘Data Scientist: The sexiest job of the 21st century’

 

JETTY KOMRIJ

Data Scientist bij DataFryslân
Share This