Eelke de Jong over Friese datastrategie:

'We hebben goud in handen'
Eelke de Jong behoort tot de groep van functionarissen die (zijdelings) betrokken waren bij de geboorte van DataFryslân. Hij ziet als stuurgroeplid, en nu in de functie van Gemeentesecretaris, met tevredenheid hoe het kind dankzij onderwijs, betrokken ouders en zijn eigen intellect voorspoedig opgroeit. Nu nog wat meer vriendjes en vriendinnetjes graag.

 “Ik ben vanaf begin af aan nauw betrokken geweest bij de organisatie van Leeuwarden en Fryslân als Culturele Hoofdstad van 2018. Die periode was natuurlijk ook zo’n beetje de geboorte van DataFryslân: een eerste samenwerkingsproject tussen verschillende partijen. Niet dat het in het begin niet ingewikkeld was. We hebben de nodige hick-ups gehad, maar het heeft heel goed uitgepakt.”

 “Ik geloof in datagedreven werken en denken, maar het gaat zoals met elke cultuurverandering: je hebt een leuk idee, wilt dat binnen de organisatie doorvoeren, je begint ermee en vervolgens duurt het jaren voordat je komt waar je wilt zijn.
In principe hebben we met data goud in handen; we zijn aan het leren hoe we daar maximaal gebruik van kunnen maken door middel van datagedreven werken. En dat moeten we met elkaar leren. Dat is een verhaal van de lange adem, dat heb ik echt wel meegekregen. Ik ben nog lang niet tevreden met waar we nu staan. We kunnen en moeten nog wel een paar stappen meer zetten. Dankzij de opzet waarin ervaringen en kennis gedeeld worden en wetenschap centraal staat heeft DataFryslân zich bewezen als kennispartner en als kenniscentrum. Nu komt de fase van verbreding.”

 “Ik vind het heel belangrijk dat we met elkaar op Friese schaal steeds meer, steeds vaker en intensiever samenwerken. Fryslân heeft daar ook de perfecte schaal voor. We hebben het voordeel dat we veel organisaties hebben die al op Friese schaal functioneren, zoals Wetterskip, de FUMO (Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing, red.) of de veiligheidsregio. Wat dat betreft hebben we in Fryslân een soort bestuurlijke voorsprong. En kijk eens naar de toekomstige economie, naar het belang die data en de data-infrastructuur daarin krijgen – als wij die zaken op orde hebben, kunnen we een belangrijke slag slaan binnen de toekomstige kennis-economie. Ik voorzie voor DataFryslân het versterken van haar centrale rol als spin in het web.”

“Ik zou het toejuichen als alle overheidsinstellingen en meer instellingen in het publieke domein deelnemer worden in DataFryslân. We hebben momenteel drie gemeenten die daadwerkelijk mee-financieren; wat mij betreft worden dat er achttien. Maar ook andere organisaties in het publieke domein. Het is niet dat ík vind dat ze mee moeten doen, maar het zou goed zijn voor DataFryslân. Ik zou het een waardevolle stap vinden als ze echt bij ons in zouden stappen. Dan leg je een mooie, stevige bodem onder de ontwikkeling van provinciebreed datagedreven werken.”

TEKST: DIEDERIK PLUG. FOTO: MARIEKE BALK. GEPUBLICEERD: 5 oktober 2020.

DataFryslân brengt partijen samen die elkaar versterken bij het realiseren van Friese maatschappelijke opgaven in een door data en nieuwe technologie gedreven toekomst. Een van de speerpunten is het streven naar een gezamenlijke strategie die richting geeft aan de ingrijpende invloed die datagedreven werken krijgt op de toekomst van bestuurlijk Fryslân. In deze serie vertellen bestuurders en betrokkenen over hun visie op die toekomst.

‘Ik omarm deze beweging’

 

 

ARNO BROK

Commissaris

van de Koning

 

ARNO BROK

Commissaris

van de Koning

 1 maart 2020

'De creatieve energie rond data is ontzagwekkend'

 

RUDOLF SIMONS

Directeur

DataFryslân

‘Er moeten veel gewoontes worden doorbroken’

 

ROLAND KIELEMA

Gegevensmanager

Heerenveen

‘We moeten niet alleen op de sexy thema’s mikken’

 

OEBELE BROUWER

Burgemeester

Achtkarspelen

'Zonder data ontstaat willekeur'

 

 

SASKIA VAN DEN BROEK

Gemeentesecretaris

Harlingen

 

SASKIA VAN DEN BROEK

Gemeentesecretaris

Harlingen

 18 januari 2021

‘Wij zijn niet groot genoeg voor DataFryslân’

 

ERIK GERBRANDS

Wethouder

Schiermonnikoog

‘Data zijn een kompas waar we niet blind op moeten varen’

 

KLAAS AGRICOLA

Burgemeester

Dantumadiel

‘Het is tijd om de luiken open te gooien’

 

 

MARGA WAANDERS

Burgemeester

Waadhoeke

’De vraagstukken van nu vragen om het delen van onze data’

 

LUZETTE KROON

Dijkgraaf

Wetterskip Fryslân

‘We hebben niet door hoe bijzonder we bezig zijn’

 

SOON HEE SANTEMA

Directeur

NHL STENDEN

'Ik wil nog dichter bij de data komen'

 

 

INGRID V/D VEGTE

Directeur/bestuurder

FSP

 

 

INGRID VAN DE VEGTE

Directeur/bestuurder

FSP

 2 november 2020

 

INGRID VAN DE VEGTE

Directeur/bestuurder

FSP

 9 november 2020

'Weleens jaloers op Google en Facebook’

 

 

ERIK FABER

Wethouder

Súdwest-Fryslân

 

ERIK FABER

Wethouder

Súdwest-Fryslân

 2 november 2020

‘Interdisciplinair denken wordt essentieel’

 

ANDREJ ZWITTER

Decaan

Campus Fryslân

'Alleen ga je sneller, samen kom je verder'

 

 

TINEKE SCHOKKER

Burgemeester

gemeente Vlieland

'Het mag wel wat sneller'

 

 

REGINA BOUIUS

Algemeen directeur

Provincie Fryslân

‘We hebben goud in handen'

 

 

EELKE DE JONG

Gemeentesecretaris gemeente Leeuwarden

‘Ik hou niet van overtuigen. Ga het gewoon doen’

 

JELMER MULDER

Gemeentesecretaris Smallingerland

'Werken met data is geen rocket science'

 

 

HENK VERBUNT

Gemeentesecretaris Noardeast-Fryslân

'Je moet intelligente dingen doen met je data'

 

WILLEM MUTTER

Gemeentesecretaris Ooststellingwerf

‘We moeten elkaar scherp houden’

 

 

GERHARD DEKKER

Hoofd Regionale Datacentra (CBS)

‘Durf te pionieren’

 

 

 

JEROEN GEBBEN

Burgemeester van Tytsjerksteradiel

‘We realiseren ons te weinig hoe machtig data zijn’

 

ELSE MARIA VD MEULEN

Directeur van DataDiensten Fryslân

‘We moeten leren onszelf te helpen’

 

 

ROB JONKMAN

Wethouder gemeente Opsterland

'Data verzamelen is niet onze corebusiness'

 

REMCO VAN MAURIK

Gemeentesecretaris gemeente Westellingwerf

'Laat de creatievelingen los!'

 

 

DITTA CAZEMIER

Gemeentesecretaris van gemeente De Fryske Marren

'Voor mij hoef je zeker niet bang te zijn!'

 

 

JANNEKE ARNTZEN

Data Scientist bij DataFryslân

‘Toerisme is van groot belang. We weten er wel te weinig van af'

 

DR. JASPER HELSINGA

Programmaleider Toerisme bij DataFryslân

'Delen van inzichten. Voor meer overzicht'

 

 

DR. MIRANDA VISSER

Programmaleider Sociaal bij DataFryslân

‘Data Scientist: The sexiest job of the 21st century’

 

JETTY KOMRIJ

Data Scientist bij DataFryslân
Share This