Henk Verbunt over Friese datastrategie:

‘Werken met data is geen rocket science’

 

Na twee jaar ambtelijke samenwerking fuseerden de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadeel en Kollumerland en Nieuwkruisland in januari 2019 tot de gemeente Nordeast-Fryslân. Gemeentesecretaris Henk Verbunt begeleidde de fusie, net als hij eerder deed in Súdwest-Fryslân. Beide fusieprocessen leerden hem veel over de omgang met datagedreven werken.

“De belangrijkste les die ik heb geleerd bij fusieprocessen is dat het een hele kunst is om ervoor te zorgen dat alle gegevens die een vorige entiteit had leiden tot een passende gegevensset voor de nieuwe. Bij ons concentreert zich dat bijvoorbeeld voornamelijk op de vraag: hoe krijgen wij goed zicht op ons kapitaalgoederencomplex? Wat hebben we eigenlijk allemaal aan bruggen, wegen, bomen, grasstroken en wat is het onderhoudsniveau daarvan en hoe brengen we dat goed met elkaar in beeld. Ik merk dat die schaalsprong helpt bij het idee dat gegevens nodig zijn om fatsoenlijk na te denken over je bedrijfsvoering en bestuur. Je ziet dat er een groepje mensen is dat die kar trekt en er mee aan de slag gaat. Dat plopt eigenlijk op vanuit een behoefte vanuit de binnenkant van de organisatie. De mensen die er nu mee bezig zijn houden zich echt op metaniveau met dataverwerking bezig. Het is nu nog vooral datagedreven werken vanuit informatiemanagement. De koppelingen met bedrijfsvoering, met kapitaalgoederenbeheer, met het sociaal domein, daarin willen we ook steeds meer weten en dingen doen en voelen we de urgentie.”

“Datagedreven werken is natuurlijk niet dat je je computer aanzet en dat je opeens heel slimme dingen kunt doen met je terabytes aan informatie. Het is ook beleving monitoren, gebruik maken van onderzoeken, cijfermateriaal op een rijtje zetten en op een slimme manier met elkaar uitlijnen, cijfers plotten op een kaart en kijken naar wat er eigenlijk gebeurt – het hoeft van mij allemaal geen rocket science te zijn. En dat doen we eigenlijk al best een tijd. We moeten alleen de stap naar volwassenwording nog zetten. Ik ben in dat kader echt aan het kijken wanneer het moment is aangebroken dat wij ook als volwaardig partner kunnen aanhaken bij DataFryslân – niet als afnemer, maar als volwaardig deelnemer. DataFryslân is zich heel mooi als netwerkorganisatie aan het profileren. En de toevoeging van het wetenschappelijke element is ook zinvol; ik was daar eerlijk gezegd in eerste instantie sceptisch over, ik zat niet te wachten op wetenschappers die er ook iets van vonden, maar ik zie nu dat het absoluut synergie oplevert en zo een enorme meerwaarde biedt aan de vooruitgang.”

“Ik geloof dat de huidige privacywetgeving soms als een handrem op die vooruitgang werkt. Daardoor doen we dingen niet met data die wel kunnen en waar de burger niet bang voor hoeft te zijn. Maar dat vergt een vertrouwensrelatie met de burger die er op dit moment gewoon niet is. De overheid wordt gewantrouwd, we staan op 1-0 achter. Die achterstand vind ik best een lastige kwestie – en die domineert soms ook de politieke gesprekken. En dat kan ons belemmeren iets nuttigs te doen met data wat helemaal niet in strijd hoeft te zijn met de privacywetgeving. Ik mis een soort basaal vertrouwen van de burger richting het grote gremium van de overheid en dat is een enorme uitdaging.“

TEKST: DIEDERIK PLUG. FOTO: MARIEKE BALK. GEPUBLICEERD: 21 september 2020.

DataFryslân brengt partijen samen die elkaar versterken bij het realiseren van Friese maatschappelijke opgaven in een door data en nieuwe technologie gedreven toekomst. Een van de speerpunten is het streven naar een gezamenlijke strategie die richting geeft aan de ingrijpende invloed die datagedreven werken krijgt op de toekomst van bestuurlijk Fryslân. In deze serie vertellen bestuurders en betrokkenen over hun visie op die toekomst.

‘Ik omarm deze beweging’

 

 

ARNO BROK

Commissaris

van de Koning

 

ARNO BROK

Commissaris

van de Koning

 1 maart 2020

'De creatieve energie rond data is ontzagwekkend'

 

RUDOLF SIMONS

Directeur

DataFryslân

‘Er moeten veel gewoontes worden doorbroken’

 

ROLAND KIELEMA

Gegevensmanager

Heerenveen

‘We moeten niet alleen op de sexy thema’s mikken’

 

OEBELE BROUWER

Burgemeester

Achtkarspelen

'Zonder data ontstaat willekeur'

 

 

SASKIA VAN DEN BROEK

Gemeentesecretaris

Harlingen

 

SASKIA VAN DEN BROEK

Gemeentesecretaris

Harlingen

 18 januari 2021

‘Wij zijn niet groot genoeg voor DataFryslân’

 

ERIK GERBRANDS

Wethouder

Schiermonnikoog

‘Data zijn een kompas waar we niet blind op moeten varen’

 

KLAAS AGRICOLA

Burgemeester

Dantumadiel

‘Het is tijd om de luiken open te gooien’

 

 

MARGA WAANDERS

Burgemeester

Waadhoeke

’De vraagstukken van nu vragen om het delen van onze data’

 

LUZETTE KROON

Dijkgraaf

Wetterskip Fryslân

‘We hebben niet door hoe bijzonder we bezig zijn’

 

SOON HEE SANTEMA

Directeur

NHL STENDEN

'Ik wil nog dichter bij de data komen'

 

 

INGRID V/D VEGTE

Directeur/bestuurder

FSP

 

 

INGRID VAN DE VEGTE

Directeur/bestuurder

FSP

 2 november 2020

 

INGRID VAN DE VEGTE

Directeur/bestuurder

FSP

 9 november 2020

'Weleens jaloers op Google en Facebook’

 

 

ERIK FABER

Wethouder

Súdwest-Fryslân

 

ERIK FABER

Wethouder

Súdwest-Fryslân

 2 november 2020

‘Interdisciplinair denken wordt essentieel’

 

ANDREJ ZWITTER

Decaan

Campus Fryslân

'Alleen ga je sneller, samen kom je verder'

 

 

TINEKE SCHOKKER

Burgemeester

gemeente Vlieland

'Het mag wel wat sneller'

 

 

REGINA BOUIUS

Algemeen directeur

Provincie Fryslân

‘We hebben goud in handen'

 

 

EELKE DE JONG

Gemeentesecretaris gemeente Leeuwarden

‘Ik hou niet van overtuigen. Ga het gewoon doen’

 

JELMER MULDER

Gemeentesecretaris Smallingerland

'Werken met data is geen rocket science'

 

 

HENK VERBUNT

Gemeentesecretaris Noardeast-Fryslân

'Je moet intelligente dingen doen met je data'

 

WILLEM MUTTER

Gemeentesecretaris Ooststellingwerf

‘We moeten elkaar scherp houden’

 

 

GERHARD DEKKER

Hoofd Regionale Datacentra (CBS)

‘Durf te pionieren’

 

 

 

JEROEN GEBBEN

Burgemeester van Tytsjerksteradiel

‘We realiseren ons te weinig hoe machtig data zijn’

 

ELSE MARIA VD MEULEN

Directeur van DataDiensten Fryslân

‘We moeten leren onszelf te helpen’

 

 

ROB JONKMAN

Wethouder gemeente Opsterland

'Data verzamelen is niet onze corebusiness'

 

REMCO VAN MAURIK

Gemeentesecretaris gemeente Westellingwerf

'Laat de creatievelingen los!'

 

 

DITTA CAZEMIER

Gemeentesecretaris van gemeente De Fryske Marren

'Voor mij hoef je zeker niet bang te zijn!'

 

 

JANNEKE ARNTZEN

Data Scientist bij DataFryslân

‘Toerisme is van groot belang. We weten er wel te weinig van af'

 

DR. JASPER HELSINGA

Programmaleider Toerisme bij DataFryslân

'Delen van inzichten. Voor meer overzicht'

 

 

DR. MIRANDA VISSER

Programmaleider Sociaal bij DataFryslân

‘Data Scientist: The sexiest job of the 21st century’

 

JETTY KOMRIJ

Data Scientist bij DataFryslân
Share This