Gerhard Dekker (CBS) over Friese datastrategie:

‘We moeten elkaar scherp houden’
Het CBS zet overal in het land samenwerkingen op met lokale en regionale overheden, die zo bij hun ambitie om datagedreven te werken gebruik kunnen maken van data en expertise van het CBS. Volgens Gerhard Dekker, Hoofd Ontwikkeling Regionale Datacentra en Regionale Datadiensten bij het CBS, leert zijn organisatie heel veel van zijn partners, maar ook de overheden zelf hebben nog veel te leren. Bijvoorbeeld dat het CBS als partner alleen niet zaligmakend is.

“Onze samenwerking met lokale en regionale partners is heel waardevol. Wij vervullen zo onze wettelijke rol van leverancier van statistieken aan de overheid en ondersteunen datagedreven werken op lokaal en regionaal niveau, de overheidspartijen geven ons de context die statistieken een meerwaarde geeft. Kijk, wij kunnen als een koekjesfabriek onze statistieken jaar in, jaar uit van de lopende band laten rollen, maar door deze samenwerking komen we nog meer met beide benen in de maatschappij te staan – elke laag van de overheid kan ons dezelfde vraag stellen, maar in een totaal andere context. De een moet immers uitvoeren, de ander maakt beleid, weer een ander moet controleren. Dat maakt ons werk dynamischer.”

“Als het CBS en overheden hun krachten bundelen ontstaat een krachtige samenwerking; lokale beleidsvragen kunnen worden beantwoord door slim gebruik te maken van de kennis en expertise van beide partijen. En door een koppeling te maken tussen data van de overheid en van het CBS ontstaat meer inzicht in wat er feitelijk gebeurt. En die feitelijke kennis is de basis voor datagedreven en ‘evidence based’ werken.”

“Ik heb veel geleerd van het werken in de regio’s. Ik kan met een kruiwagen vol materiaal komen voorrijden en zeggen: dit zijn alle data die ik heb, maar dat is op zijn best een deel van het antwoord. Wij zijn geen bestuurskundigen of inhoudelijk deskundigen, we zijn statistici. We snappen niet altijd hoe bepaalde data ingezet worden voor het lokale bestuur – dat moet ons worden verteld.”

“Ik zie veel overheden die data ‘hamsteren’, omdat zij die mogelijk nodig zullen hebben. Ik denk dat het belangrijker is om de juiste vragen te stellen en precies te weten wat je met de antwoorden gaat doen. Vervolgens kan dan mogelijk toegang tot de data georganiseerd worden. Dat betekent dat we elkaar als betrokken partijen scherp moeten houden. Soms ontstaat er bijvoorbeeld behoefte aan meer recente cijfers dan wij leveren. Neem de sterftecijfers. Die werden voorheen elke zes maanden gepubliceerd, maar tijdens de coronacrisis werd het opeens heel belangrijk om ze vaker te publiceren. Wij slaagden erin de sterftecijferrapportage naar eens per week te krijgen. Dat vergde een staaltje innovatie in statistieken maken, maar het laat zien hoe belangrijk het is dat onze partners moeilijke vragen durven te stellen.”

“Onze overheidspartners moeten zich wel realiseren dat werken met het CBS niet per se zaligmakend is. Wij leveren statistieken, meer niet. Het CBS mag wettelijk gezien niet helpen bij het nemen van beleidsbeslissingen. En alle statistieken die wij maken moeten worden gepubliceerd. Dat kan gevolgen hebben als het gaat om politiek gevoelige vragen. Onze resultaten verdwijnen niet in een la, maar zijn altijd voor iedereen online beschikbaar.”

“Wij koesteren alle veertien samenwerkingsverbanden die we hebben met verschillende regio’s en gemeenten, maar DataFryslân is binnen die groep toch wel uniek. Je hebt één aanspreekpunt, maar zit met alle grote spelers in de provincie aan tafel. Zo leren we de hele regio kennen. We hebben het gevoel gekregen dat regio-koepelconstructies als DataFryslân weleens de toekomst zouden kunnen zijn. Dat kan zeker invloed hebben op de manier waarop wij nadenken over onze toekomststrategie.”

TEKST: DIEDERIK PLUG. FOTO: MARIEKE BALK. GEPUBLICEERD: 7 september 2020.

DataFryslân brengt partijen samen die elkaar versterken bij het realiseren van Friese maatschappelijke opgaven in een door data en nieuwe technologie gedreven toekomst. Een van de speerpunten is het streven naar een gezamenlijke strategie die richting geeft aan de ingrijpende invloed die datagedreven werken krijgt op de toekomst van bestuurlijk Fryslân. In deze serie vertellen bestuurders en betrokkenen over hun visie op die toekomst.

‘Ik omarm deze beweging’

 

 

ARNO BROK

Commissaris

van de Koning

 

ARNO BROK

Commissaris

van de Koning

 1 maart 2020

'De creatieve energie rond data is ontzagwekkend'

 

RUDOLF SIMONS

Directeur

DataFryslân

‘Er moeten veel gewoontes worden doorbroken’

 

ROLAND KIELEMA

Gegevensmanager

Heerenveen

‘We moeten niet alleen op de sexy thema’s mikken’

 

OEBELE BROUWER

Burgemeester

Achtkarspelen

'Zonder data ontstaat willekeur'

 

 

SASKIA VAN DEN BROEK

Gemeentesecretaris

Harlingen

 

SASKIA VAN DEN BROEK

Gemeentesecretaris

Harlingen

 18 januari 2021

‘Wij zijn niet groot genoeg voor DataFryslân’

 

ERIK GERBRANDS

Wethouder

Schiermonnikoog

‘Data zijn een kompas waar we niet blind op moeten varen’

 

KLAAS AGRICOLA

Burgemeester

Dantumadiel

‘Het is tijd om de luiken open te gooien’

 

 

MARGA WAANDERS

Burgemeester

Waadhoeke

’De vraagstukken van nu vragen om het delen van onze data’

 

LUZETTE KROON

Dijkgraaf

Wetterskip Fryslân

‘We hebben niet door hoe bijzonder we bezig zijn’

 

SOON HEE SANTEMA

Directeur

NHL STENDEN

'Ik wil nog dichter bij de data komen'

 

 

INGRID V/D VEGTE

Directeur/bestuurder

FSP

 

 

INGRID VAN DE VEGTE

Directeur/bestuurder

FSP

 2 november 2020

 

INGRID VAN DE VEGTE

Directeur/bestuurder

FSP

 9 november 2020

'Weleens jaloers op Google en Facebook’

 

 

ERIK FABER

Wethouder

Súdwest-Fryslân

 

ERIK FABER

Wethouder

Súdwest-Fryslân

 2 november 2020

‘Interdisciplinair denken wordt essentieel’

 

ANDREJ ZWITTER

Decaan

Campus Fryslân

'Alleen ga je sneller, samen kom je verder'

 

 

TINEKE SCHOKKER

Burgemeester

gemeente Vlieland

'Het mag wel wat sneller'

 

 

REGINA BOUIUS

Algemeen directeur

Provincie Fryslân

‘We hebben goud in handen'

 

 

EELKE DE JONG

Gemeentesecretaris gemeente Leeuwarden

‘Ik hou niet van overtuigen. Ga het gewoon doen’

 

JELMER MULDER

Gemeentesecretaris Smallingerland

'Werken met data is geen rocket science'

 

 

HENK VERBUNT

Gemeentesecretaris Noardeast-Fryslân

'Je moet intelligente dingen doen met je data'

 

WILLEM MUTTER

Gemeentesecretaris Ooststellingwerf

‘We moeten elkaar scherp houden’

 

 

GERHARD DEKKER

Hoofd Regionale Datacentra (CBS)

‘Durf te pionieren’

 

 

 

JEROEN GEBBEN

Burgemeester van Tytsjerksteradiel

‘We realiseren ons te weinig hoe machtig data zijn’

 

ELSE MARIA VD MEULEN

Directeur van DataDiensten Fryslân

‘We moeten leren onszelf te helpen’

 

 

ROB JONKMAN

Wethouder gemeente Opsterland

'Data verzamelen is niet onze corebusiness'

 

REMCO VAN MAURIK

Gemeentesecretaris gemeente Westellingwerf

'Laat de creatievelingen los!'

 

 

DITTA CAZEMIER

Gemeentesecretaris van gemeente De Fryske Marren

'Voor mij hoef je zeker niet bang te zijn!'

 

 

JANNEKE ARNTZEN

Data Scientist bij DataFryslân

‘Toerisme is van groot belang. We weten er wel te weinig van af'

 

DR. JASPER HELSINGA

Programmaleider Toerisme bij DataFryslân

'Delen van inzichten. Voor meer overzicht'

 

 

DR. MIRANDA VISSER

Programmaleider Sociaal bij DataFryslân

‘Data Scientist: The sexiest job of the 21st century’

 

JETTY KOMRIJ

Data Scientist bij DataFryslân
Share This