Roland Kielema, gegevensmanager Heerenveen

'Er moeten veel gewoontes worden doorbroken’
Als gegevensmanager werkt Roland Kielema sinds 2017 aan de ontwikkeling van datagedreven werken in de gemeente Heerenveen. Hij verheugt zich op de mogelijkheden die in het verschiet liggen, maar realiseert zich dat er nog een lange weg te gaan is voordat het zover is.

“Wat wij als gemeente nu doen, is nog geen datagedreven werken. Dit is de stap daarvoor: zorgen dat je beschikt over de juiste informatie. Die basis ligt er. Nu kunnen we vooruit gaan kijken naar wat we daarmee zouden kunnen doen. Daarin zijn we nu aan het experimenteren; we hebben bijvoorbeeld een stagiair datascience laten onderzoeken of we op basis van historische gegevens binnen de WMO, maatschappelijke ondersteuning en het sociaal domein mogelijk is om een voorspelling te doen van de kosten die wij in de toekomst gaan maken. We werken samen met DataFryslân in een onderzoek naar het voorspellen van storingen aan rioolpompen en kijken naar de mogelijkheden om op basis van telefoondata de drukte te voorspellen bij ons klantcontactcenter.”

“Op het moment dat je echt met datagedreven werken aan de slag gaat, wordt het ook echt een stuk complexer. Dan heb je ook andere mensen nodig, met een andere expertise. Ik merk vaak dat sommige vragen niet gesteld worden omdat de mensen niet beseffen dat ze dankzij data dingen te weten kunnen komen waar ze nog helemaal geen idee van hebben. Er worden nog veel zaken uit gewoonte op de vertrouwde manier aangepakt. Het is zaak die gewoontes te doorbreken.”

“We worden steeds geavanceerder in het meten en vastleggen van zaken. Maar de belangrijkste les die ik de afgelopen jaren over heb geleerd is dat je ontzettend veel data nodig hebt om een beetje goede voorspellingen te kunnen doen. Dan heb ik het echt over gegevens van 20, 30 jaar terug. Maar ja, vroeger ging er nog heel veel op papier, systemen zijn veranderd en daardoor zit je soms appels met peren te vergelijken – dat maakt het lastig. Je moet dus nu al gaan nadenken over wat je over 10 jaar wilt kunnen doen en beginnen met het verzamelen van de data die je daarvoor nodig hebt. Dat betekent ook dat je in de organisatie continu moet aangeven welke informatie op welke manier moet worden bijgehouden om er wat aan te hebben. Een voorbeeldje: bij Burgerzaken worden soms mensen, migranten bijvoorbeeld, geregistreerd van wie de geboortedatum onbekend is. Voor die mensen wordt dan standaard de geboortedatum 00-00-1900 ingevoerd. Daar kunnen we dus niks mee.”

“Datagedreven werken gaat niet alle problemen oplossen, het gaat niet op alle terreinen het werk overnemen. Voorlopig niet althans, maar in de toekomst wordt dat denk ik wel anders. Ik ben heel enthousiast over de ontwikkelingen en de mogelijkheden die we dankzij data in de toekomst gaan krijgen, of dat nu is dat je via een VR-bril over het voorgestelde nieuwe tracé van een autoweg kunt rijden, of het tegengaan van eenzaamheid bij ouderen dankzij de inzet van zelfrijdende auto’s die laagdrempelig en goedkoper vervoer voor die mensen kunnen bieden, om maar een paar dingen te noemen. Mijn collega’s en ik moeten ervoor zorgen dat datagedreven werken concreet wordt: dat men het niet meer zozeer ziet als een vaag begrip, maar als een nuttig instrument. Daar gaan we dit jaar ook actief voor de organisatie in, om de mensen erbij te betrekken. Daar draait het om: bewustzijn creëren en samenwerken.”

TEKST: DIEDERIK PLUG. FOTO: MARIEKE BALK. GEPUBLICEERD: 1 februari 2021.

DataFryslân brengt partijen samen die elkaar versterken bij het realiseren van Friese maatschappelijke opgaven in een door data en nieuwe technologie gedreven toekomst. Een van de speerpunten is het streven naar een gezamenlijke strategie die richting geeft aan de ingrijpende invloed die datagedreven werken krijgt op de toekomst van bestuurlijk Fryslân. In deze serie vertellen bestuurders en betrokkenen over hun visie op die toekomst.

‘Ik omarm deze beweging’

 

 

ARNO BROK

Commissaris

van de Koning

 

ARNO BROK

Commissaris

van de Koning

 1 maart 2020

'De creatieve energie rond data is ontzagwekkend'

 

RUDOLF SIMONS

Directeur

DataFryslân

‘Er moeten veel gewoontes worden doorbroken’

 

ROLAND KIELEMA

Gegevensmanager

Heerenveen

‘We moeten niet alleen op de sexy thema’s mikken’

 

OEBELE BROUWER

Burgemeester

Achtkarspelen

'Zonder data ontstaat willekeur'

 

 

SASKIA VAN DEN BROEK

Gemeentesecretaris

Harlingen

 

SASKIA VAN DEN BROEK

Gemeentesecretaris

Harlingen

 18 januari 2021

‘Wij zijn niet groot genoeg voor DataFryslân’

 

ERIK GERBRANDS

Wethouder

Schiermonnikoog

‘Data zijn een kompas waar we niet blind op moeten varen’

 

KLAAS AGRICOLA

Burgemeester

Dantumadiel

‘Het is tijd om de luiken open te gooien’

 

 

MARGA WAANDERS

Burgemeester

Waadhoeke

’De vraagstukken van nu vragen om het delen van onze data’

 

LUZETTE KROON

Dijkgraaf

Wetterskip Fryslân

‘We hebben niet door hoe bijzonder we bezig zijn’

 

SOON HEE SANTEMA

Directeur

NHL STENDEN

'Ik wil nog dichter bij de data komen'

 

 

INGRID V/D VEGTE

Directeur/bestuurder

FSP

 

 

INGRID VAN DE VEGTE

Directeur/bestuurder

FSP

 2 november 2020

 

INGRID VAN DE VEGTE

Directeur/bestuurder

FSP

 9 november 2020

'Weleens jaloers op Google en Facebook’

 

 

ERIK FABER

Wethouder

Súdwest-Fryslân

 

ERIK FABER

Wethouder

Súdwest-Fryslân

 2 november 2020

‘Interdisciplinair denken wordt essentieel’

 

ANDREJ ZWITTER

Decaan

Campus Fryslân

'Alleen ga je sneller, samen kom je verder'

 

 

TINEKE SCHOKKER

Burgemeester

gemeente Vlieland

'Het mag wel wat sneller'

 

 

REGINA BOUIUS

Algemeen directeur

Provincie Fryslân

‘We hebben goud in handen'

 

 

EELKE DE JONG

Gemeentesecretaris gemeente Leeuwarden

‘Ik hou niet van overtuigen. Ga het gewoon doen’

 

JELMER MULDER

Gemeentesecretaris Smallingerland

'Werken met data is geen rocket science'

 

 

HENK VERBUNT

Gemeentesecretaris Noardeast-Fryslân

'Je moet intelligente dingen doen met je data'

 

WILLEM MUTTER

Gemeentesecretaris Ooststellingwerf

‘We moeten elkaar scherp houden’

 

 

GERHARD DEKKER

Hoofd Regionale Datacentra (CBS)

‘Durf te pionieren’

 

 

 

JEROEN GEBBEN

Burgemeester van Tytsjerksteradiel

‘We realiseren ons te weinig hoe machtig data zijn’

 

ELSE MARIA VD MEULEN

Directeur van DataDiensten Fryslân

‘We moeten leren onszelf te helpen’

 

 

ROB JONKMAN

Wethouder gemeente Opsterland

'Data verzamelen is niet onze corebusiness'

 

REMCO VAN MAURIK

Gemeentesecretaris gemeente Westellingwerf

'Laat de creatievelingen los!'

 

 

DITTA CAZEMIER

Gemeentesecretaris van gemeente De Fryske Marren

'Voor mij hoef je zeker niet bang te zijn!'

 

 

JANNEKE ARNTZEN

Data Scientist bij DataFryslân

‘Toerisme is van groot belang. We weten er wel te weinig van af'

 

DR. JASPER HELSINGA

Programmaleider Toerisme bij DataFryslân

'Delen van inzichten. Voor meer overzicht'

 

 

DR. MIRANDA VISSER

Programmaleider Sociaal bij DataFryslân

‘Data Scientist: The sexiest job of the 21st century’

 

JETTY KOMRIJ

Data Scientist bij DataFryslân
Share This