Janneke Arntzen data scientist bij DataFryslân

'Voor mij hoef je zeker niet bang te zijn!'
,,Archeoloog, dat wilde ik vroeger worden! Ik was 7 jaar toen ik via de volkstuintjes van school in aanraking kwam met archeologie. De vondsten spraken erg tot mijn verbeelding en maakten mij nieuwsgierig naar wat er onder de grond te vinden was over het verleden. Ik had nog geen weet van wat er verder op mijn pad zou komen. De angst voor enge beestjes in de grond weerhielden mij er van om archeoloog te worden. En dat maakt dat ik nu 32 jaar later data scientist ben.’’

,,De weg daar naartoe was nog wel een zoektocht. Op mijn vijftiende heb ik veel opendagen bezocht en was bijna ergotherapeut geworden. Maar toen ik studeerde voor mijn middelbare schoolexamen wiskunde werd ik toch bang dat ik wiskunde te veel zou gaan missen. Dus na mijn examen ging ik wiskunde studeren in Enschede.”

,,‘Wiskunde is voor nerds en een mannenopleiding!’ Dat is het typische beeld dat heerst. Op de Universiteit Twente waar ik studeerde was ik echter niet het enige meisje. En bij mijn afstuderen kreeg ik van mijn mentor te horen dat ik ook niet een typische wiskundige was. Dat zie ik als een compliment. Ik ben inderdaad ook niet het type dat er 25 jaar over doet om een wiskundige stelling te bewijzen. Daar heb ik het geduld niet voor! Ik wil iets concreets doen. Met echt resultaat.”

Geduld

,,Bij de start van DataFryslân heb ik veel geduld moeten hebben. De eerste weken waren een behoorlijke zoektocht omdat er echt een koers uitgezet moest worden. Die zoektocht bleek enorm zinvol en belangrijk voor het hele proces. Nu, een aantal maanden later zie ik dat maar al te duidelijk. Dat proces was best spannend voor iemand die graag een doel voor ogen heeft.”

,,‘Resultaat halen’ is een belangrijk thema in mijn leven. Zo denk ik dat je als data scientist niet snel uitgeleerd bent. De afgelopen jaren heb ik al veel over dit vakgebied geleerd. Maar er valt nog veel meer te leren! Daarom is het ook leuk dat we binnen DataFryslân met veel mensen vanuit verschillende organisaties werken. Op deze manier kun je veel van elkaar leren omdat iedereen expertises op verschillende vlakken heeft. Ik kan nu zeggen dat ik gelukkig ben met mijn werk, dit past echt bij mij!”

,,Friesland een stap verder brengen in datagedreven werken, daar geloof ik in. Ik vertrouw erop dat data onze samenleving verder kan brengen door belangrijke beslissingen te nemen op basis van data in plaats van op beelden en meningen zoals nu vaak het geval is. Belangrijk is dat daarbij het ethische deel niet uit het oog verloren wordt. Dat vind ik belangrijk. Menselijke beslissingen blijven in mijn ogen nodig en blijven onvermijdbaar. We gaan nou eenmaal richting een toekomst waarin data van onschatbare waarde is. Sommige mensen denken dat ze ook zonder die data beslissingen kunnen nemen. Het is volgens mij belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven en op zoek te gaan naar een goede balans.”

 Algoritmes

,,Om een datagedreven Friesland te bereiken moet je trekkers hebben die het initiatief nemen en pionieren richting een nog onbekend doel. Aan een toekomst waarin mensen geen vrijheid meer hebben omdat algoritmes alles bepalen wil ik niet werken. Voor mij als data scientist hoef je zeker niet bang te zijn! Data kan volgens mij individueel gedrag niet voorspellen. Voorspellingen zijn van beperkte waarde. Voor grotere groepen mensen werkt het wel.”

,,Data kan ons leven vereenvoudigen, waardoor we minder denkwerk hoeven te doen. Dat maakt ons leven simpeler. Data is voor mij orde. En als er nog geen orde is dan zie ik het als een uitdaging om daar orde in te vinden. Ik houd van orde! Ik mag dan misschien geen archeoloog zijn die schatten zoekt in het verleden. Orde aanbrengen in de chaos van data is voor mij ook schatzoeken, waarbij het resultaat mag bijdragen aan een betere toekomst.’’

TEKST: RUDOLF SIMONS. FOTO: REINY BOURGONJE. GEPUBLICEERD 9 DECEMBER 2019.

DataFryslân brengt partijen samen die elkaar versterken bij het realiseren van Friese maatschappelijke opgaven in een door data en nieuwe technologie gedreven toekomst. Een van de speerpunten is het streven naar een gezamenlijke strategie die richting geeft aan de ingrijpende invloed die datagedreven werken krijgt op de toekomst van bestuurlijk Fryslân. In deze serie vertellen bestuurders en betrokkenen over hun visie op die toekomst.

‘Ik omarm deze beweging’

 

 

ARNO BROK

Commissaris

van de Koning

 

ARNO BROK

Commissaris

van de Koning

 1 maart 2020

'De creatieve energie rond data is ontzagwekkend'

 

RUDOLF SIMONS

Directeur

DataFryslân

‘Er moeten veel gewoontes worden doorbroken’

 

ROLAND KIELEMA

Gegevensmanager

Heerenveen

‘We moeten niet alleen op de sexy thema’s mikken’

 

OEBELE BROUWER

Burgemeester

Achtkarspelen

'Zonder data ontstaat willekeur'

 

 

SASKIA VAN DEN BROEK

Gemeentesecretaris

Harlingen

 

SASKIA VAN DEN BROEK

Gemeentesecretaris

Harlingen

 18 januari 2021

‘Wij zijn niet groot genoeg voor DataFryslân’

 

ERIK GERBRANDS

Wethouder

Schiermonnikoog

‘Data zijn een kompas waar we niet blind op moeten varen’

 

KLAAS AGRICOLA

Burgemeester

Dantumadiel

‘Het is tijd om de luiken open te gooien’

 

 

MARGA WAANDERS

Burgemeester

Waadhoeke

’De vraagstukken van nu vragen om het delen van onze data’

 

LUZETTE KROON

Dijkgraaf

Wetterskip Fryslân

‘We hebben niet door hoe bijzonder we bezig zijn’

 

SOON HEE SANTEMA

Directeur

NHL STENDEN

'Ik wil nog dichter bij de data komen'

 

 

INGRID V/D VEGTE

Directeur/bestuurder

FSP

 

 

INGRID VAN DE VEGTE

Directeur/bestuurder

FSP

 2 november 2020

 

INGRID VAN DE VEGTE

Directeur/bestuurder

FSP

 9 november 2020

'Weleens jaloers op Google en Facebook’

 

 

ERIK FABER

Wethouder

Súdwest-Fryslân

 

ERIK FABER

Wethouder

Súdwest-Fryslân

 2 november 2020

‘Interdisciplinair denken wordt essentieel’

 

ANDREJ ZWITTER

Decaan

Campus Fryslân

'Alleen ga je sneller, samen kom je verder'

 

 

TINEKE SCHOKKER

Burgemeester

gemeente Vlieland

'Het mag wel wat sneller'

 

 

REGINA BOUIUS

Algemeen directeur

Provincie Fryslân

‘We hebben goud in handen'

 

 

EELKE DE JONG

Gemeentesecretaris gemeente Leeuwarden

‘Ik hou niet van overtuigen. Ga het gewoon doen’

 

JELMER MULDER

Gemeentesecretaris Smallingerland

'Werken met data is geen rocket science'

 

 

HENK VERBUNT

Gemeentesecretaris Noardeast-Fryslân

'Je moet intelligente dingen doen met je data'

 

WILLEM MUTTER

Gemeentesecretaris Ooststellingwerf

‘We moeten elkaar scherp houden’

 

 

GERHARD DEKKER

Hoofd Regionale Datacentra (CBS)

‘Durf te pionieren’

 

 

 

JEROEN GEBBEN

Burgemeester van Tytsjerksteradiel

‘We realiseren ons te weinig hoe machtig data zijn’

 

ELSE MARIA VD MEULEN

Directeur van DataDiensten Fryslân

‘We moeten leren onszelf te helpen’

 

 

ROB JONKMAN

Wethouder gemeente Opsterland

'Data verzamelen is niet onze corebusiness'

 

REMCO VAN MAURIK

Gemeentesecretaris gemeente Westellingwerf

'Laat de creatievelingen los!'

 

 

DITTA CAZEMIER

Gemeentesecretaris van gemeente De Fryske Marren

'Voor mij hoef je zeker niet bang te zijn!'

 

 

JANNEKE ARNTZEN

Data Scientist bij DataFryslân

‘Toerisme is van groot belang. We weten er wel te weinig van af'

 

DR. JASPER HELSINGA

Programmaleider Toerisme bij DataFryslân

'Delen van inzichten. Voor meer overzicht'

 

 

DR. MIRANDA VISSER

Programmaleider Sociaal bij DataFryslân

‘Data Scientist: The sexiest job of the 21st century’

 

JETTY KOMRIJ

Data Scientist bij DataFryslân
Share This