Ditta Cazemier over Friese datastrategie:

'Laat de creatievelingen los'
Ditta Cazemier, gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente De Fryske Marren, vindt het soms bijna onthutsend om te zien hoeveel meer commerciële partijen uit data weten te halen, vergeleken met gemeenten. Haar handen jeuken om bij te dragen aan een inhaalslag. En dan niet ‘op zijn overheids’ graag.

“Ik zie een breed gedragen datastrategie voor Fryslân zeker zitten; het is zonder meer de moeite waard om ernaar te streven meer te doen met data voor politieke planvorming. We kunnen alleen al zoveel meer met de data die we al ter beschikking hebben. Ik had in een vroeger beroepsleven veel contact met commerciële bureaus en het was soms bijna onthutsend om te zien hoe zij over bepaalde thema’s hun data enorm specifiek konden maken; commerciële partijen kunnen met hun data zoveel meer doen dan de overheid, maar dat wil niet zeggen dat overheden ook niet meer uit hún data kunnen halen. Er is natuurlijk ook een spanningsveld tussen commercie en politiek; privacy en zorgvuldigheid moeten bij de overheid altijd gewaarborgd zijn. De AVG is daarvoor afdoende, maar tegelijkertijd belemmert die ons soms bij het uitvoeren en maken van beleid – we zullen moeten kijken naar manieren om noodzakelijke data te kunnen uitwisselen.”

“Fryslân is de perfecte provincie om een gezamenlijke strategie te formuleren. We zijn er klaar voor, om meerdere redenen. Ten eerste komen we elkaar de hele tijd tegen, we zijn een provincie waarin al actief de samenwerking wordt gezocht, waar het gezamenlijk belang hoog in het vaandel staat. We hebben een heldere, eenduidige identiteit naar buiten toe. En die factoren kunnen ons helpen bij het aanpakken van een aantal thema’s waar we allemaal mee te maken hebben; we worden bijvoorbeeld gekort op veel van onze voorzieningen. We hebben elkaar nodig om daar op de meest effectieve manier mee om te gaan. Daar is een inhaalslag voor nodig.”

“Voor het komen tot een Friese datastrategie geloof ik in een aanpak waarin je begint met een bepaald thema waarmee we allemaal aan de slag kunnen, iets dat we binnen de provincie allemaal zien als bestuurlijke opgave. Een thema als de woningbouw bijvoorbeeld, dat is mega-hot gezien de bevolkingsontwikkeling – en dan gekoppeld aan openbaar vervoer. Licht dat eruit, maak er een USP van en laat maar zien dat we op dát gebied kunnen samenwerken. Verzamel alle data en maak het thema concreet, vent het uit. Zorg dat je met iets komt waarmee je een maatschappelijke discussie kunt gaan voeren. Organiseer geen congres, maar een studiedag, met een prikkelende stelling als: Fryslân kiest voor een hyperloopverbinding en geeft op die manier groeiend Nederland de kans op ultiem woonplezier!”

“We moeten het volgens mij niet ‘des overheids’ aanpakken, want dan komen we nergens. Ik geloof in de waarde van experimenteren, dat is heel belangrijk en waardevol. Laat dus de creatievelingen los, geef ze vrij spel – kleur buiten de lijntjes. Dan pas kom je ergens. Want nu wacht iedereen op elkaar. Om dat te doorbreken denk ik dat je voorlopers nodig hebt die de anderen meekrijgen. Een burgemeester bijvoorbeeld, die met goede, concrete voorbeelden de kar trekt. Het idee is om anderen het gevoel te geven dat ze achterlopen. Want de digitalisering is weliswaar een onlosmakelijk deel van ons werk geworden, maar te veel mensen zitten nog op hun data en gebruiken die te weinig om concrete doelen te stellen. Dat gaat mij te traag: ik ben juist van het eropaf. We moeten vaart maken.”

TEKST: DIEDERIK PLUG. FOTO: MARIEKE BALK. GEPUBLICEERD: 30 JULI 2020.

DataFryslân brengt partijen samen die elkaar versterken bij het realiseren van Friese maatschappelijke opgaven in een door data en nieuwe technologie gedreven toekomst. Een van de speerpunten is het streven naar een gezamenlijke strategie die richting geeft aan de ingrijpende invloed die datagedreven werken krijgt op de toekomst van bestuurlijk Fryslân. In deze serie vertellen bestuurders en betrokkenen over hun visie op die toekomst.

‘Ik omarm deze beweging’

 

 

ARNO BROK

Commissaris

van de Koning

 

ARNO BROK

Commissaris

van de Koning

 1 maart 2020

'De creatieve energie rond data is ontzagwekkend'

 

RUDOLF SIMONS

Directeur

DataFryslân

‘Er moeten veel gewoontes worden doorbroken’

 

ROLAND KIELEMA

Gegevensmanager

Heerenveen

‘We moeten niet alleen op de sexy thema’s mikken’

 

OEBELE BROUWER

Burgemeester

Achtkarspelen

'Zonder data ontstaat willekeur'

 

 

SASKIA VAN DEN BROEK

Gemeentesecretaris

Harlingen

 

SASKIA VAN DEN BROEK

Gemeentesecretaris

Harlingen

 18 januari 2021

‘Wij zijn niet groot genoeg voor DataFryslân’

 

ERIK GERBRANDS

Wethouder

Schiermonnikoog

‘Data zijn een kompas waar we niet blind op moeten varen’

 

KLAAS AGRICOLA

Burgemeester

Dantumadiel

‘Het is tijd om de luiken open te gooien’

 

 

MARGA WAANDERS

Burgemeester

Waadhoeke

’De vraagstukken van nu vragen om het delen van onze data’

 

LUZETTE KROON

Dijkgraaf

Wetterskip Fryslân

‘We hebben niet door hoe bijzonder we bezig zijn’

 

SOON HEE SANTEMA

Directeur

NHL STENDEN

'Ik wil nog dichter bij de data komen'

 

 

INGRID V/D VEGTE

Directeur/bestuurder

FSP

 

 

INGRID VAN DE VEGTE

Directeur/bestuurder

FSP

 2 november 2020

 

INGRID VAN DE VEGTE

Directeur/bestuurder

FSP

 9 november 2020

'Weleens jaloers op Google en Facebook’

 

 

ERIK FABER

Wethouder

Súdwest-Fryslân

 

ERIK FABER

Wethouder

Súdwest-Fryslân

 2 november 2020

‘Interdisciplinair denken wordt essentieel’

 

ANDREJ ZWITTER

Decaan

Campus Fryslân

'Alleen ga je sneller, samen kom je verder'

 

 

TINEKE SCHOKKER

Burgemeester

gemeente Vlieland

'Het mag wel wat sneller'

 

 

REGINA BOUIUS

Algemeen directeur

Provincie Fryslân

‘We hebben goud in handen'

 

 

EELKE DE JONG

Gemeentesecretaris gemeente Leeuwarden

‘Ik hou niet van overtuigen. Ga het gewoon doen’

 

JELMER MULDER

Gemeentesecretaris Smallingerland

'Werken met data is geen rocket science'

 

 

HENK VERBUNT

Gemeentesecretaris Noardeast-Fryslân

'Je moet intelligente dingen doen met je data'

 

WILLEM MUTTER

Gemeentesecretaris Ooststellingwerf

‘We moeten elkaar scherp houden’

 

 

GERHARD DEKKER

Hoofd Regionale Datacentra (CBS)

‘Durf te pionieren’

 

 

 

JEROEN GEBBEN

Burgemeester van Tytsjerksteradiel

‘We realiseren ons te weinig hoe machtig data zijn’

 

ELSE MARIA VD MEULEN

Directeur van DataDiensten Fryslân

‘We moeten leren onszelf te helpen’

 

 

ROB JONKMAN

Wethouder gemeente Opsterland

'Data verzamelen is niet onze corebusiness'

 

REMCO VAN MAURIK

Gemeentesecretaris gemeente Westellingwerf

'Laat de creatievelingen los!'

 

 

DITTA CAZEMIER

Gemeentesecretaris van gemeente De Fryske Marren

'Voor mij hoef je zeker niet bang te zijn!'

 

 

JANNEKE ARNTZEN

Data Scientist bij DataFryslân

‘Toerisme is van groot belang. We weten er wel te weinig van af'

 

DR. JASPER HELSINGA

Programmaleider Toerisme bij DataFryslân

'Delen van inzichten. Voor meer overzicht'

 

 

DR. MIRANDA VISSER

Programmaleider Sociaal bij DataFryslân

‘Data Scientist: The sexiest job of the 21st century’

 

JETTY KOMRIJ

Data Scientist bij DataFryslân
Share This