/HUB: Hoe veilig voelt Fryslân?

1 oktober 2021 t/m 28 februari 2022. Slotpresentatie: 27 januari 2022.
Hoe veilig voelen burgers zich in hun eigen buurt? Waarom blijkt telkens weer dat het veiligheidsgevoel zelden verbetert terwijl de criminaliteitscijfers laten zien dat de ‘traditionele’ criminaliteit afneemt? De veiligheidsbeleving van de burger is blijkbaar afhankelijk van veel meer factoren. Maar welke? Aan de hand van tekstanalyse wordt in dit /HUB onderzocht of er het mogelijk is om van social media-data te verwerven die, in combinatie met andere tekst- en databestanden van bijvoorbeeld de veiligheidsregio, tot nieuwe inzichten kan leiden.

Over

PARTNERS

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Fries sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente Súdwest-Fryslân, NHLStenden, Provincie Fryslân, RIEC, Rijksuniversiteit Groningen, RUG/campus fryslân, Veiligheidsregio Fryslân.

PLANNING

1 oktober 2021 t/m 28 februari 2022. Slotpresentatie: 27 januari 2022.

MEEDOEN?

Ook innoveren? Zoek contact met de verantwoordelijke programmaleider Jasper Heslinga en bespreek de mogelijkheden. DataFryslân werkt graag samen jouw organisatie.

DATAVRAAG?

Een vraag over de data of de gebruikte technieken? Maak contact met Janneke Arntzen de data scientist die de lead heeft in dit traject.

AANMELDEN

Klik hier om je aan te melden voor onze data-evenementen.

 

Zie ook

 

/Hub Wegen naar welvaart zoomt in op de zorg

/Hub Wegen naar welvaart zoomt in op de zorg

De zorg in Fryslân kan vooralsnog uit de voeten met het opvangen van de uitstroom van zorgmedewerkers. Maar voor het opvangen van de groeiende zorgvraag is de instroom van gekwalificeerd personeel op langere termijn te klein. Dat is een van de kernconclusies van het...

Lees meer
/HUB: Reisdoel Fryslân: wat bindt bezoekers?

/HUB: Reisdoel Fryslân: wat bindt bezoekers?

1 oktober 2021 t/m 1 februari 2022. Slotpresentatie: 1 maart 2022.

Bezoekers zijn in Fryslân van harte welkom. Maar vóelen ze zich ook welkom? En zijn alle Friezen blij met hun komst? Voor beleidsmakers in het toerisme zijn dit belangrijke dingen om te weten. Net als: worden de juiste doelgroepen bediend? Is de gastvrijheid op het gewenste niveau? Zijn de accommodaties van voldoende kwaliteit?

Partners
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Fries sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Dantumadiel, Gemeente De Fryske Marren, Gemeente Harlingen, Gemeente Heerenveen, Gemeente Leeuwarden, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Waadhoeke, Merk Fryslân, Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NTBC), NHLStenden, Ondernemers Toerisme Alliantie Fryslân, Provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen, RUG/campus fryslân.

Lees meer
/HUB: Grip op toerisme: bezoekersstromen voorspellen

/HUB: Grip op toerisme: bezoekersstromen voorspellen

1 maart t/m 30 juni 2021. Slotpresentatie: donderdag 16 september 2021.

Toerisme en recreatie zijn van belangrijk voor Fryslân. Te veel toerisme leidt echter tot drukte en soms zelfs overlast voor gemeenschap en landschap. Om goed te kunnen sturen en anticiperen op drukte hebben de berokken beleidsmakers, ondernemers en andere belanghebbenden behoefte aan manieren om de bezoekersdrukte te kunnen voorspellen. Door te experimenteren met big data van bijvoorbeeld Airbnb of Tripadvisor hopen we een werkend model te maken waarmee toeristische drukte kan worden ingeschat.

Partners
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), European Tourism Futures Institute (Etfi), Fries sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente Súdwest-Fryslân, Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NTBC), NHLStenden, Ondernemers Toerisme Alliantie Fryslân, Provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen, RUG/campus fryslân.

Lees meer
/HUB: Centrale bezoekersregistratie: eerst het zuur, dan het zoet

/HUB: Centrale bezoekersregistratie: eerst het zuur, dan het zoet

1 december 2021 t/m 30 april 2022. Slotpresentatie: 31 maart 2022.

Het registeren van bezoekers (toeristen, bijvoorbeeld voor het Nachtregister of de Toeristenbelasting) wordt vaak als een last ervaren; bezoekers moeten het betalen, ondernemers moeten het innen, gemeenten moeten het verwerken. Maar een goede registratie biedt ook kansen; het kan inzichten bieden in het gedrag van boekers en bezoekers van Fryslân: waar komen de gasten vandaan? Hoelang blijven ze? Hierbij gaat het om niet om individuele persoonsgegevens van bezoekers, maar over groepen bezoekers met verschillende kenmerken.

Partners
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Fries sociaal Planbureau (FSP), Friese wooncorporaties, Gemeente Dantumadiel, Gemeente De Fryske Marren, Gemeente Harlingen, Gemeente Heerenveen, Gemeente Leeuwarden, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Waadhoeke, Merk Fryslân, Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NTBC), NHLStenden, Ondernemers Toerisme Alliantie Fryslân, Provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen, RUG/campus fryslân.

Lees meer
/HUB: Scherpstellen op ouderenzorg

/HUB: Scherpstellen op ouderenzorg

1 mei t/m 30 oktober 2021. Slotpresentatie: maandag 6 december 2021.

Langer thuis wonen als je oud bent. Hoe dan? Wooncorporaties en de zorg moeten snel innoveren om de verwachte ouderenpiek in 2030 het hoofd te kunnen bieden. Data zijn onlosmakelijk verbonden met beeldbellen, sensoren en slimme medicijndispensers en herbergen de belofte van langer blijven in je eigen woning. Dit /Hub wil onderzoeken welke data kunnen helpen manieren te vinden om ouderen langer zelfstandig (of zo zelfstandig mogelijk) in hun eigen huis te kunnen laten wonen.

Partners
Accolade wooncorporatie, Actiz, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), De Friesland Zorgverzekeraar, Elkien Wooncorporatie , Fries sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente Súdwest-Fryslân, Lifelines, NHLStenden, Ouderenorganisaties Fryslân, Provincie Fryslân, Provincie Zeeland, Rijksuniversiteit Groningen, RUG/campus fryslân, Vektis, Vereniging Friese Gemeenten (VFG), Woonfriesland wooncorporatie, Zorgaanbieders Fryslân.

Lees meer
/HUB: Wegen naar welvaart

/HUB: Wegen naar welvaart

25 mei 2021 t/m 29 oktober 2021.

In het kader van het /HUB Wegen naar welvaart onderzoekt het team hoe op basis van data een betrouwbaar toekomstbeeld kan worden gemaakt van de Friese arbeidsmarktontwikkelingen, met de nadruk op de zorg- en welzijnssector. Want die is van alle Friese arbeidsmarktsectoren de grootste.

Partners
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Fries sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente Súdwest-Fryslân, NHLStenden, Provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen, RUG/campus fryslân, VNO/NCW, YnBusiness.

Lees meer
/HUB: Het leefklimaat in kaart

/HUB: Het leefklimaat in kaart

1 december 2021 t/m 30 april 2022. Slotpresentatie 12 april 2022.

Wat maakt een leefomgeving voor de bewoners een paradijs om in te wonen of een hel op aarde? En hoe presteert Fryslân op dat gebied? Hoe groen is de provincie, waar zijn problemen op te lossen en welke plekken dienen als voorbeeld van hoe het wél moet? In dit /HUB brengen we Fryslân opnieuw in kaart. De biotoop van de Friezen wordt aan de hand van ‘leefbaarheidsdata’ en slimme analyses inzichtelijk gemaakt in een moderne atlas.

Partners
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Fries sociaal Planbureau (FSP), Friese wooncorporaties, Gemeente Dantumadiel, Gemeente De Fryske Marren, Gemeente Harlingen, Gemeente Heerenveen, Gemeente Leeuwarden, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Waadhoeke, Merk Fryslân, Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NTBC), NHLStenden, Ondernemers Toerisme Alliantie Fryslân, Provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen, RUG/campus fryslân.

Lees meer