/HUB: Fryske earmoedatlas

Gemeenten verstrekken verschillende vormen van ondersteuning waarmee burgers worden geholpen die onder de zogeheten 'lage-inkomensgrens' van het CBS leven. Het is echter lastig te meten welke ondersteuning, in welke mate werkt. Daarnaast verschilt de armoede-aanpak in hoge mate per gemeente. Essentieel voor armoedebestrijding in Provinsje Fryslân is dan ook dat er meer inzicht komt in de effectiviteit van de inzet van de verschillende beleidsmiddelen. Samen met de achttien Friese gemeenten bouwt DataFryslân aan een provinciale armoede-atlas die jaarlijks op basis van de meest actuele data inzicht geeft in de populatie van mensen die onder de lage inkomensgrens leven in Fryslân, hoe het voorzieningen gebruik is binnen gemeenten en waar er bijvoorbeeld sprake is van energie-armoede.
1-4-2022 t/m 30-9-2022. Slotpresentatie 29-9-2022.

Over

PARTNERS

Provincie Fryslân, Gemeente Leeuwarden, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Waadhoeke, ROS Friesland, NHLStenden, Campus Fryslân, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Fries sociaal Planbureau (FSP), Rijksuniversiteit Groningen.

PLANNING

1-4-2022 t/m 30-9-2022. Slotpresentatie 29-9-2022.

MEEDOEN?

Mee innoveren? Zoek contact met de verantwoordelijke programmaleider Bas van der Meulen en bespreek de mogelijkheden. DataFryslân werkt graag samen met jouw organisatie.

DATAVRAAG?

Een vraag over de data of de gebruikte technieken? Maak contact met Carlos De Matos Fernandes de senior data scientist die de lead heeft in dit traject.

AANMELDEN

Klik hier om je aan te melden voor onze data-evenementen.

 

Zie ook

 

/HUB: Hoe veilig voelt Fryslân?

/HUB: Hoe veilig voelt Fryslân?

1 oktober 2021 t/m 28 februari 2022. Slotpresentatie: 27 januari 2022.

Hoe veilig voelen burgers zich in hun eigen buurt? Waarom blijkt telkens weer dat het veiligheidsgevoel zelden verbetert terwijl de criminaliteitscijfers laten zien dat de ‘traditionele’ criminaliteit afneemt? De veiligheidsbeleving van de burger is blijkbaar afhankelijk van veel meer factoren. Maar welke? Aan de hand van tekstanalyse wordt in dit /HUB onderzocht of er het mogelijk is om van social media-data te verwerven die, in combinatie met andere tekst- en databestanden van bijvoorbeeld de veiligheidsregio, tot nieuwe inzichten kan leiden.

Partners
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Fries sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente Súdwest-Fryslân, NHLStenden, Provincie Fryslân, RIEC, Rijksuniversiteit Groningen, RUG/campus fryslân, Veiligheidsregio Fryslân.

Lees meer
/HUB: Reisdoel Fryslân: wat bindt bezoekers?

/HUB: Reisdoel Fryslân: wat bindt bezoekers?

1 oktober 2021 t/m 1 februari 2022. Slotpresentatie: 1 maart 2022.

Bezoekers zijn in Fryslân van harte welkom. Maar vóelen ze zich ook welkom? En zijn alle Friezen blij met hun komst? Voor beleidsmakers in het toerisme zijn dit belangrijke dingen om te weten. Net als: worden de juiste doelgroepen bediend? Is de gastvrijheid op het gewenste niveau? Zijn de accommodaties van voldoende kwaliteit?

Partners
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Fries sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Dantumadiel, Gemeente De Fryske Marren, Gemeente Harlingen, Gemeente Heerenveen, Gemeente Leeuwarden, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Waadhoeke, Merk Fryslân, Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NTBC), NHLStenden, Ondernemers Toerisme Alliantie Fryslân, Provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen, RUG/campus fryslân.

Lees meer
/HUB: Grip op toerisme: bezoekersstromen voorspellen

/HUB: Grip op toerisme: bezoekersstromen voorspellen

1 maart t/m 30 juni 2021. Slotpresentatie: donderdag 16 september 2021.

Toerisme en recreatie zijn van belangrijk voor Fryslân. Te veel toerisme leidt echter tot drukte en soms zelfs overlast voor gemeenschap en landschap. Om goed te kunnen sturen en anticiperen op drukte hebben de berokken beleidsmakers, ondernemers en andere belanghebbenden behoefte aan manieren om de bezoekersdrukte te kunnen voorspellen. Door te experimenteren met big data van bijvoorbeeld Airbnb of Tripadvisor hopen we een werkend model te maken waarmee toeristische drukte kan worden ingeschat.

Partners
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), European Tourism Futures Institute (Etfi), Fries sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente Súdwest-Fryslân, Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NTBC), NHLStenden, Ondernemers Toerisme Alliantie Fryslân, Provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen, RUG/campus fryslân.

Lees meer
/HUB: Centrale bezoekersregistratie: eerst het zuur, dan het zoet

/HUB: Centrale bezoekersregistratie: eerst het zuur, dan het zoet

1 december 2021 t/m 30 april 2022. Slotpresentatie: 31 maart 2022.

Het registeren van bezoekers (toeristen, bijvoorbeeld voor het Nachtregister of de Toeristenbelasting) wordt vaak als een last ervaren; bezoekers moeten het betalen, ondernemers moeten het innen, gemeenten moeten het verwerken. Maar een goede registratie biedt ook kansen; het kan inzichten bieden in het gedrag van boekers en bezoekers van Fryslân: waar komen de gasten vandaan? Hoelang blijven ze? Hierbij gaat het om niet om individuele persoonsgegevens van bezoekers, maar over groepen bezoekers met verschillende kenmerken.

Partners
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Fries sociaal Planbureau (FSP), Friese wooncorporaties, Gemeente Dantumadiel, Gemeente De Fryske Marren, Gemeente Harlingen, Gemeente Heerenveen, Gemeente Leeuwarden, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Waadhoeke, Merk Fryslân, Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NTBC), NHLStenden, Ondernemers Toerisme Alliantie Fryslân, Provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen, RUG/campus fryslân.

Lees meer
/HUB: Scherpstellen op ouderenzorg

/HUB: Scherpstellen op ouderenzorg

1 mei t/m 30 oktober 2021. Slotpresentatie: maandag 6 december 2021.

Langer thuis wonen als je oud bent. Hoe dan? Wooncorporaties en de zorg moeten snel innoveren om de verwachte ouderenpiek in 2030 het hoofd te kunnen bieden. Data zijn onlosmakelijk verbonden met beeldbellen, sensoren en slimme medicijndispensers en herbergen de belofte van langer blijven in je eigen woning. Dit /Hub wil onderzoeken welke data kunnen helpen manieren te vinden om ouderen langer zelfstandig (of zo zelfstandig mogelijk) in hun eigen huis te kunnen laten wonen.

Partners
Accolade wooncorporatie, Actiz, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), De Friesland Zorgverzekeraar, Elkien Wooncorporatie , Fries sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente Súdwest-Fryslân, Lifelines, NHLStenden, Ouderenorganisaties Fryslân, Provincie Fryslân, Provincie Zeeland, Rijksuniversiteit Groningen, RUG/campus fryslân, Vektis, Vereniging Friese Gemeenten (VFG), Woonfriesland wooncorporatie, Zorgaanbieders Fryslân.

Lees meer
/HUB: Wegen naar welvaart

/HUB: Wegen naar welvaart

25 mei 2021 t/m 29 oktober 2021.

In het kader van het /HUB Wegen naar welvaart onderzoekt het team hoe op basis van data een betrouwbaar toekomstbeeld kan worden gemaakt van de Friese arbeidsmarktontwikkelingen, met de nadruk op de zorg- en welzijnssector. Want die is van alle Friese arbeidsmarktsectoren de grootste.

Partners
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Fries sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente Súdwest-Fryslân, NHLStenden, Provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen, RUG/campus fryslân, VNO/NCW, YnBusiness.

Lees meer
/HUB: Iensume planeet Fryslân

/HUB: Iensume planeet Fryslân

1-1-2022 t/m 31-3-2022. Slotpresentatie 24-3-2022.

Veel toeristen bezoeken Fryslân gewapend met een reisboek in hun koffer of rugzak. Hun ervaringen met de Friese cultuur vormen vaak de input voor een volgende editie of vinden hun weg naar het internet. In het /HUB-event ‘Iensume planeet Fryslân’ focust DataFryslân op de toeristische hotspots van Friesland door deze data en teksten van het internet te verzamelen en deze geautomatiseerd – op basis van taxonomieën uit reisboeken – te analyseren. De tekstanalyse wordt op een kaart geprojecteerd waardoor er een uniek beeld van Fryslân ontstaat en het mogelijk wordt vrijelijk door de perspectieven van de toeristen te browsen.

Partners
Provincie Fryslân, Gemeente Leeuwarden, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Waadhoeke, ROS Friesland, NHLStenden, Campus Fryslân, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Fries sociaal Planbureau (FSP), Rijksuniversiteit Groningen.

Lees meer
/HUB: Wenje yn Fryslân

/HUB: Wenje yn Fryslân

1-10-2022 t/m 31-1-2023. Slotpresentatie 26-1-2023.

De Woonvisie 2020-2025 van de gemeente Smallingerland dient als aanleiding voor een grootschalig onderzoek naar wonen in Fryslân. Een van de thema’s is hoe de verhuisstromen tussen Friese gemeenten eruitzien en wat de effecten zijn op gebied van wonen van het toenemend aantal ouderen in de provincie naar Fryslân.

Partners
Elkien, Campus Fryslân, Fries Sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente Ooststellingwerf, Gemeente Opsterland, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Waadhoeke, Gemeente Weststellingwerf, NHL Stenden, Provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen (RUG), ROS Friesland, Tresoar

Lees meer
/HUB: Thúswenjende âlderen

/HUB: Thúswenjende âlderen

1-10-2022 t/m 31-12-2022. Slotpresentatie 26-1-2023.

In 2021 zocht DataFryslân in verschillende data-events antwoorden op de vraag: hoe bieden we de vergrijzing in Fryslân het hoofd? Het resultaat was een aanzet voor een dashboard: het Friese venster Thuiswonende Ouderen.

Partners
Elkien, Campus Fryslân, Fries Sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente Ooststellingwerf, Gemeente Opsterland, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Waadhoeke, Gemeente Weststellingwerf, NHL Stenden, Provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen (RUG), ROS Friesland, Tresoar.

Lees meer
/HUB: Posityf opgroeie yn ‘e buert

/HUB: Posityf opgroeie yn ‘e buert

1-1-2023 t/m 30-6-2023. Slotpresentatie: 22 juni 2023.

Het Participatieprogramma Leeuwarden Oost 2022 – 2042 is een ambitieus project voor stadsvernieuwing in een kwetsbaar gebied van de Friese hoofdstad. Het kent een looptijd van 20 jaar, omvat de thema’s leren, werken, wonen en gezondheid en heeft een direct effect op het leven van 36.000 inwoners. Kwetsbare jongeren in Leeuwarden Oost die opgroeien in een omgeving zonder veel sociale, culturele en economische stimulansen lopen vaak een achterstand op die amper meer is in te halen.

Partners
Elkien, Campus Fryslân, Fries Sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente Ooststellingwerf, Gemeente Opsterland, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Waadhoeke, Gemeente Weststellingwerf, NHL Stenden, Provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen (RUG), ROS Friesland, Tresoar

Lees meer
/HUB: Wenjen en enerzjy

/HUB: Wenjen en enerzjy

1-7-2023 t/m 30-9-2023. Slotpresentatie 18 oktober 2023 (onder voorbehoud).

Door de gestegen inflatie en de hoge energiekosten is de sociale woningmarkt nog meer onder druk komen te staan dan al het geval was.

Partners
Elkien, Campus Fryslân, Fries Sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente Ooststellingwerf, Gemeente Opsterland, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Waadhoeke, Gemeente Weststellingwerf, NHL Stenden, Provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen (RUG), ROS Friesland, Tresoar.

Lees meer
/HUB: Wenjen en demintens

/HUB: Wenjen en demintens

01-10-2023 t/m 31-12-2023. Slotpresentatie 7 december 2023.

Door de vergrijzing groeit het aandeel ouderen (mensen van 65 jaar en ouder) onder de inwoners van Fryslân.

Partners
Elkien, Campus Fryslân, Fries Sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente Ooststellingwerf, Gemeente Opsterland, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Waadhoeke, Gemeente Weststellingwerf, NHL Stenden, Provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen (RUG), ROS Friesland, Tresoar.

Lees meer
/HUB: Takomstige woningvoorraad Fryslân

/HUB: Takomstige woningvoorraad Fryslân

01-01-2024 t/m 31-03-2024. Slotpresentatie 3 april 2024.

Een deel van de Friese woningvoorraad is verouderd en zal op termijn niet meer voldoen aan de wensen van (toekomstige) bewoners van Fryslân én de noodzaak de woningvoorraad zo duurzaam mogelijk te laten zijn.

Partners
Elkien, Campus Fryslân, Fries Sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente Ooststellingwerf, Gemeente Opsterland, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Waadhoeke, Gemeente Weststellingwerf, NHL Stenden, Provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen (RUG), ROS Friesland, Tresoar.

Lees meer
/HUB: Fryske preventie oanpak

/HUB: Fryske preventie oanpak

01-07-2024 t/m 30-09-2024. Slotpresentatie 5 september 2024.

Kunnen we een dashboard ontwikkelen waarmee we kunnen monitoren of de Friese Preventieaanpak (FPA) daadwerkelijk leidt tot minder gezondheidsverschillen, vitalere ouderen en minder mensen met schulden?

Partners
Elkien, Campus Fryslân, Fries Sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente Ooststellingwerf, Gemeente Opsterland, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Waadhoeke, Gemeente Weststellingwerf, NHL Stenden, Provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen (RUG), ROS Friesland, Tresoar.

Lees meer
/FDX: Earmoedatlas update 2023

/FDX: Earmoedatlas update 2023

1-7-2023 t/m 30-9-2023. Slotpresentatie 7 september 2023.

Gemeenten verstrekken verschillende vormen van ondersteuning waarmee burgers worden geholpen die onder de zogeheten 'lage-inkomensgrens' van het CBS leven. Het is echter lastig te meten welke ondersteuning, in welke mate werkt. Daarnaast verschilt de armoede-aanpak in hoge mate per gemeente. Essentieel voor armoedebestrijding in Provinsje Fryslân is dan ook dat er meer inzicht komt in de effectiviteit van de inzet van de verschillende beleidsmiddelen.

Partners
Elkien, Campus Fryslân, Fries Sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente Ooststellingwerf, Gemeente Opsterland, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Waadhoeke, Gemeente Weststellingwerf, NHL Stenden, Provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen (RUG), ROS Friesland, Tresoar

Lees meer
/FDX: Earmoedatlas update 2024

/FDX: Earmoedatlas update 2024

1-7-2024 t/m 30-9-2024. Slotpresentatie 5 september 2024.

Gemeenten verstrekken verschillende vormen van ondersteuning waarmee burgers worden geholpen die onder de zogeheten 'lage-inkomensgrens' van het CBS leven. Het is echter lastig te meten welke ondersteuning, in welke mate werkt. Daarnaast verschilt de armoede-aanpak in hoge mate per gemeente. Essentieel voor armoedebestrijding in Provinsje Fryslân is dan ook dat er meer inzicht komt in de effectiviteit van de inzet van de verschillende beleidsmiddelen.

Partners
Elkien, Campus Fryslân, Fries Sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente Ooststellingwerf, Gemeente Opsterland, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Waadhoeke, Gemeente Weststellingwerf, NHL Stenden, Provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen (RUG), ROS Friesland, Tresoar.

Lees meer