/HUB: Grip op toerisme: bezoekersstromen voorspellen

4 februari 2021 t/m 25 juni 2021. Slotpresentatie: donderdag 17 juni 2021.
Toerisme en recreatie zijn van belangrijk voor Fryslân. Te veel toerisme leidt echter tot drukte en soms zelfs overlast voor gemeenschap en landschap. Om goed te kunnen sturen en anticiperen op drukte hebben de berokken beleidsmakers, ondernemers en andere belanghebbenden behoefte aan manieren om de bezoekersdrukte te kunnen voorspellen. Door te experimenteren met big data van bijvoorbeeld Airbnb of Tripadvisor hopen we een werkend model te maken waarmee toeristische drukte kan worden ingeschat.

Over

PARTNERS

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), European Tourism Futures Institute (Etfi), Fries sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente Súdwest-Fryslân, Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NTBC), NHLStenden, Ondernemers Toerisme Alliantie Fryslân, Provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen, RUG/campus fryslân.

PLANNING

4 februari 2021 t/m 25 juni 2021. Slotpresentatie: donderdag 17 juni 2021. Projectperiode: w6 t/m w26 (2021). /LABS bestaan uit 2 á 3 sessies van een dagdeel op een vast tijdstip. Er worden multidisciplinaire teams gevormd die zich bezighouden met deelaspecten van het onderzoek. Elk team geeft een slotpresentatie van de bevindingen. Datums onder voorbehoud.

MEEDOEN?

Ook innoveren? Zoek contact met de verantwoordelijke programmaleider  Jasper Heslinga en bespreek de mogelijkheden. DataFryslân werkt graag samen jouw organisatie.

DATAVRAAG?

Een vraag over de data of de gebruikte technieken? Maak contact met Oswald Dijkstra de data scientist die de lead heeft in dit traject.

AANMELDEN

Klik hier om je aan te melden voor onze data-evenementen.

 

Zie ook

 

/HUB: Scherpstellen op ouderenzorg

/HUB: Scherpstellen op ouderenzorg

27 april 2021 t/m 15 oktober 2021. Slotpresentatie: donderdag 7 oktober 2021.

Langer thuis wonen als je oud bent. Hoe dan? Wooncorporaties en de zorg moeten snel innoveren om de verwachte ouderenpiek in 2030 het hoofd te kunnen bieden. Data zijn onlosmakelijk verbonden met beeldbellen, sensoren en slimme medicijndispensers en herbergen de belofte van langer blijven in je eigen woning. Dit /Hub wil onderzoeken welke data kunnen helpen manieren te vinden om ouderen langer zelfstandig (of zo zelfstandig mogelijk) in hun eigen huis te kunnen laten wonen.

Lees meer
/HUB: Wegen naar welvaart

/HUB: Wegen naar welvaart

25 mei 2021 t/m 29 oktober 2021. Slotpresentatie: donderdag 21 oktober 2021.

In hoeverre komt de groei van het Bruto Binnenlands Product de groei van de Nederlandse welvaart ten goede? En hoe meet je dat? Data en analyse kunnen inzicht bieden in de vele wegen die naar welvaart kunnen leiden.

Lees meer
/HUB: Reisdoel Fryslân: wat bindt bezoekers?

/HUB: Reisdoel Fryslân: wat bindt bezoekers?

1 augustus 2021 t/m 18 februari 2022. Slotpresentatie: donderdag 11 februari 2022.

Bezoekers zijn in Fryslân van harte welkom. Maar vóelen ze zich ook welkom? En zijn alle Friezen blij met hun komst? Voor beleidsmakers in het toerisme zijn dit belangrijke dingen om te weten. Net als: worden de juiste doelgroepen bediend? Is de gastvrijheid op het gewenste niveau? Zijn de accommodaties van voldoende kwaliteit?

Lees meer
/HUB: Hoe veilig voelt Fryslân?

/HUB: Hoe veilig voelt Fryslân?

31 augustus 2021 t/m 4 februari 2022. Slotpresentatie: donderdag 27 januari 2022.

Hoe veilig voelen burgers zich in hun eigen buurt? Waarom blijkt telkens weer dat het veiligheidsgevoel zelden verbetert terwijl de criminaliteitscijfers laten zien dat de ‘traditionele’ criminaliteit afneemt? De veiligheidsbeleving van de burger is blijkbaar afhankelijk van veel meer factoren. Maar welke? Aan de hand van tekstanalyse wordt in dit /HUB onderzocht of er het mogelijk is om van social media-data te verwerven die, in combinatie met andere tekst- en databestanden van bijvoorbeeld de veiligheidsregio, tot nieuwe inzichten kan leiden.

Lees meer
/HUB: Het leefklimaat in kaart

/HUB: Het leefklimaat in kaart

18 november 2021 t/m 8 april 2022. Slotpresentatie: donderdag 7 april 2022.

Wat maakt een leefomgeving voor de bewoners een paradijs om in te wonen of een hel op aarde? En hoe presteert Fryslân op dat gebied? Hoe groen is de provincie, waar zijn problemen op te lossen en welke plekken dienen als voorbeeld van hoe het wél moet? In dit /HUB brengen we Fryslân opnieuw in kaart. De biotoop van de Friezen wordt aan de hand van ‘leefbaarheidsdata’ en slimme analyses inzichtelijk gemaakt in een moderne atlas.

Lees meer
/HUB: Centrale bezoekersregistratie: eerst het zuur, dan het zoet

/HUB: Centrale bezoekersregistratie: eerst het zuur, dan het zoet

16 november 2021 t/m 22 april 2022. Slotpresentatie: donderdag 21 april 2022.

Het registeren van bezoekers (toeristen, bijvoorbeeld voor het Nachtregister of de Toeristenbelasting) wordt vaak als een last ervaren; bezoekers moeten het betalen, ondernemers moeten het innen, gemeenten moeten het verwerken. Maar een goede registratie biedt ook kansen; het kan inzichten bieden in het gedrag van boekers en bezoekers van Fryslân: waar komen de gasten vandaan? Hoelang blijven ze? Hierbij gaat het om niet om individuele persoonsgegevens van bezoekers, maar over groepen bezoekers met verschillende kenmerken.

Lees meer