VITALITEIT TOERISME FRYSLÂN

Hoe staat het met de vitaliteit van de toeristisch-recreatieve bedrijven in Fryslân? Vitale bedrijven zijn cruciaal voor een toekomstbestendige toeristische sector in de provincie. In dit project gaat DataFryslân op zoek naar de verschillen in vitaliteit van de toeristisch-recreatieve bedrijven in Fryslân. Is de sector al toekomstbestendig? En welke verbeterslagen kunnen er nog gemaakt worden? Deze vragen staan in dit project centraal.

Het project is aanvullend aan het ‘Vitaliteitsonderzoek Logiesaccomodaties’ van de Toerisme Alliantie Fryslân en de Provincie Fryslân. Aanvullend zal DataFryslân met open data de vitaliteit van de regio’s in kaart brengen. Waar mogelijk koppelt DataFryslân bestaande databronnen aan CBS-microdata. Daarnaast worden er meer voorspellende analyses gedaan over de vitaliteit van de sector in de toekomst. De resultaten worden gedeeld in een interactief dashboard.

.

Klik hierboven

om de folder van dit project

te downloaden.

Klik hierboven

om het programmaplan

te downloaden.

PLANNING TOERISME

PARTNERS

MEEDOEN?

Laat dit ons weten!

Zoek contact met Jasper Heslinga. Hij is programmaleider bij DataFryslân en leidt dit project.

Share This