TOERISME VOOR INWONERS

TOERISME VOOR INWONERS
Fryslân als toeristische trekpleister: dat betekent natuurlijk een positieve economische impuls voor de regio. Maar het vraagt ook iets van de inwoners van Fryslân. Hoe staan zij tegenover toeristen en recreanten in Fryslân? Hoe ervaren zij dit en tegen welke zaken lopen zij aan? In dit project proberen we erachter te komen hoe inwoners van Fryslân tegen toerisme in hun regio aankijken en welke impact dit heeft voor de inwoners.

Deze inzichten worden verzameld door het burgerpanel van het Fries Sociaal Planbureau, waarbij de resultaten van 3100 enquêtes worden verzameld. De resultaten worden gepubliceerd in een rapport. DataFryslân verzorgt de complexe tekstanalyse op de open antwoorden. Uiteindelijk worden de resultaten van dit panel afgezet tegen vergelijkbare onderzoeken in andere regio’s, zoals Limburg en Zeeland waar een vergelijkbare vragenlijst is gebruikt.

Klik hierboven

om de folder van dit project

te downloaden.

Klik hierboven

om het programmaplan

te downloaden.

PLANNING TOERISME

PARTNERS

MEEDOEN?

Laat dit ons weten!

Zoek contact met Jasper Heslinga. Hij is programmaleider bij DataFryslân en leidt dit project.

Share This