FRYSLÂN VAN BOVEN

FRYSLÂN VAN BOVEN
Bezoekersstromen real time in kaart brengen: met satellietdata is het mogelijk. Doordat satellietdata niet aan interpretatie onderhevig is, zie je de situatie zoals hij op dat moment is. Dit project heeft tot doel om door middel van satellietbeelden bezoekersaantallen, spreiding in tijd en ruimte en druktebeelden in kaart te brengen. Er is veel data beschikbaar over een lange termijn. Om deze beelden op grote schaal en geautomatiseerd te analyseren wordt gebruik gemaakt van algoritmes en deep learning methodieken. Er wordt volop gepionierd met satelliet data, maar het wordt voor toerisme nog niet regelmatig toegepast. DataFryslân bouwt hierbij voort op reeds bestaande projecten om data in Fryslân te verbinden.

.

Klik hierboven

om de folder van dit project

te downloaden.

Klik hierboven

om het programmaplan

te downloaden.

PLANNING TOERISME

PARTNERS

MEEDOEN?

Laat dit ons weten!

Zoek contact met Jasper Heslinga. Hij is programmaleider bij DataFryslân en leidt dit project.

Share This