Als gevolg van de coronacrisis heeft de toeristische sector het moeilijk. De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) helpt ondernemers in sectoren die direct getroffen zijn door de kabinetsmaatregelen. Welke bedrijven precies aanspraak kunnen maken wordt gebaseerd op de zogenaamde SBI-codes. Deze staan geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK) en worden gebaseerd op de hoofdactiviteit die bedrijvenbedrijven hebben aangegeven bij registratie. Die registratie is voor veel toeristische bedrijven van groot belang geworden. Het dashboard van DataFryslân maakt inzichtelijk voor de toeristische recreatieve sector in Fryslân welke bedrijven recht hebben op TOGS.

Dit dashboard wordt geactualiseerd. De TOGS-regeling is van kracht geworden op 27 maart 2020. Op 15 april 2020 is de regeling aangepast. Beide situaties zijn te bekijken in dit dashboard. Bron: Kamer van Koophandel.

Share This