BESTEMMING FRYSLÂN

Fryslân is een gewilde bestemming voor toeristen. Maar waarom komen toeristen eigenlijk naar Fryslân? Welke toeristische hotspots bekijken ze op hun reis door Fryslân? En hoe hebben toeristen hun vakantie in de provincie ervaren? Deze vragen zijn van belang om een goed beeld te krijgen van Fryslân als toeristische bestemming.
Dit project heeft tot doel om inzicht te krijgen in de wijze waarop bezoekers denken over toeristische plekken in Fryslân. Om tot dit inzicht te komen maken we gebruik van het scrapen van social media en het analyseren door middel van geautomatiseerde tekstanalyse. Social media heeft veel potentie als databron om tot goede inzichten te komen over het gedrag en wensen van bezoekers in Fryslân. Het scrapen van deze data is een relatief nieuwe techniek en wordt nog maar beperkt toegepast. Verkregen inzichten worden grafisch weergegeven in verschillende kaarten, bijv. spreidingskaart van bezoekers, een sentiment-analyse van bezoekers. Daarnaast zorgt dit project voor meer informatie over de mogelijkheden het gebruik van social media als basis voor data-analyse voor het toerisme in Fryslân.

.

Klik hierboven

om de folder van dit project

te downloaden.

Klik hierboven

om het programmaplan

te downloaden.

PLANNING TOERISME

PARTNERS

MEEDOEN?

Laat dit ons weten!

Zoek contact met Jasper Heslinga. Hij is programmaleider bij DataFryslân en leidt dit project.

Share This