– PERSBERICHT –

DataFryslân vraagt Friezen te helpen bij het in kaart brengen van de zorg

Leeuwarden, 5 mei 2023 – Samen met de gemeente Smallingerland, zorgorganisatie De Friesland, de GGD Fryslân, Sociaal Domein Fryslân en Planbureau Friesland gaat DataFryslân de zorgbehoefte in Fryslân gedetailleerd in kaart brengen. Daarvoor wordt niet alleen uitgebreid dataonderzoek gedaan, maar wordt ook de hulp van de Friezen zelf ingeroepen. De aftrap van dit unieke project is op 9 mei.
Er komen tal van uitdagingen op de zorg in Fryslân af; veel daarvan zijn bekend (vergrijzing, hogere zorgkosten, personeelstekorten), maar veel is ook nog onzeker. Toch is het zaak nu al actie te ondernemen om de zorg en ondersteuning voor Friese inwoners ook in de toekomst kwalitatief hoogwaardig, toegankelijk en betaalbaar te houden. Daar zijn niet alleen harde cijfers voor nodig, maar ook de inbreng van de Friezen zelf: wat vinden zij belangrijk in de zorg? Wat missen ze aan de zorg? Wat willen ze de beleidsmakers meegeven voor hun onderzoek? Die drie vragen gaan de onderzoekers voorleggen aan de Friese bevolking.

De antwoorden worden meegenomen in de creatie van het ‘regiobeeld’ van de zorg dat voor Fryslân wordt opgesteld. Dat is een uitvloeisel van het Integraal Zorgakkoord (IZA), dat alle Nederlandse zorgregio’s verplicht om uiterlijk halverwege 2023 de verzekerde zorg in hun regio gedetailleerd in kaart te hebben gebracht. In Fryslân is zorgverzekeraar De Friesland/Zilveren Kruis daarvoor verantwoordelijk, samen met de gemeente Smallingerland. Op basis van een basisbeeld, aangereikt door het RiVM, waarin alle relevante landelijk beschikbare zorgdata zijn opgenomen, gaan de regionale zorgpartijen deze data nader aanvullen, verdiepen en duiden om te komen tot maatwerk waarin de Friese context en knelpunten voor de provincie in kaart worden gebracht.

De Friesland heeft DataFryslân gevraagd om dit regiobeeld op te stellen en te duiden, ondersteund door De Friesland, de gemeente Smallingerland, GGD Fryslân, sociaal Domein Fryslân en Planbureau Fryslân. De aftrap voor het project wordt gegeven op dinsdag 9 mei, met een presentatie waarin de deelnemende partijen hun plan van aanpak voorleggen tijdens de bestuurstafel van Seker en Sûn (een samenwerkingsproject over zorg en welzijn binnen de provincie Fryslân. Zie ook sekersun.frl). Vanaf die dag wordt ook op de website van DataFryslân input gevraagd van de Friezen – niet alleen mensen die in de zorg werkzaam zijn, maar ook de Friese burger zelf, immers de afnemer (en deels financier) van die zorg.

“We plaatsen vanaf 9 mei gedurende een week een vragenformulier op onze website waarop iedereen die dat wil kan reageren”, zegt Bas van de Meulen, die namens DataFryslân als projectleider optreedt. “Op die manier willen we waardevolle informatie vergaren die niet alleen gebaseerd is op bijvoorbeeld demografische ontwikkelingen, wet- en regelgeving of gegevens over zorgfaciliteiten en de bereikbaarheid daarvan voor de Friese burger, maar ook over wat mensen die werken in de zorg en degenen die deze zorg afnemen zélf ervaren en verbeterd zouden willen zien. Daarmee geven we de data ook een menselijk gezicht, en dat is juist bij dit thema natuurlijk essentieel.”

Het regiobeeld van de zorg in Fryslân wordt eind juni gepresenteerd.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Meer informatie?

DataFryslân is een coöperatie met de volgende leden:

Provinsje Fryslân

Provinsje Fryslân

februari 2019 Ja./HUB Drs. Arjan SchepersAlgemeen Directeur Provinsje Fryslân Mark StuijtAdviseur Provinsje Fryslân Berend TirionAdviseur Provinsje Fryslân Diederik Scepter (februari 2019 - december 2021) Regina Bouius (februari 2019 - juni 2022) Geen.Geen.

Gemeente Leeuwarden

Gemeente Leeuwarden

februari 2019 Ja./HUB Drs. Eelke de JongBestuursvoorzitter DataFryslânVoorzitter ALV DataFryslânGemeentesecretaris Gemeente Leeuwarden Gijs ScholtenWethouder gemeente Leeuwarden Elsbeth van HaselenHoofd Informatiemanagement Mr. Ir. Reindert Hoek (februari 2019)...

Gemeente Súdwest-Fryslân

Gemeente Súdwest-Fryslân

februari 2019 Ja./HUB Drs. Kristiaan StrijkerPenningmeester DataFryslânGemeentesecretaris gemeente Súdwest-Fryslân Michiel RietmanWethouder gemeente Súdwest-Fryslân Rob JanssenTeammanager Informatiemanagement Pieter Zondervan (februari 2019  - december 2021)...

Gemeente Smallingerland

Gemeente Smallingerland

februari 2019 Ja./HUB Siebren van den BergSecretaris bestuur DataFryslânGemeentesecrataris gemeente Smallingerland Sipke HoekstraWethouder gemeente Smallingerland Janine KoningTeammanager Informatiemanagement Jelmer Mulder (februari 2019 - december 2021) Geen.Geen.

Rijksuniversiteit Groningen

Rijksuniversiteit Groningen

februari 2019 Ja./HUB Prof. Dr. Anne BeaulieuAletta Jacobs chair of Knowledge InfrastructuresDirector of the Data Research Centre at Campus Fryslan Prof. Dr. Andrej ZwitterDean Campus Fryslân Dr. Oscar GstreinProgramme Director Campus Fryslân Jouke de Vries (februari...

NHL STENDEN

NHL STENDEN

februari 2019 Ja./HUB Drs. Peter MulderDirecteur NHL Stenden Erica SchaperBestuursvoorzitter van NHL Stenden Frank GortProgrammamanager NHL Stenden Soon Hee Santema (februari 2019 - december 2021) Geen.Geen.

Planbureau Friesland

Planbureau Friesland

februari 2019 Ja./HUB Geen Jornt OzengaRaad van Toezicht FSPGemeentesecretaris van gemeente Lelystad Dr. Marijn MolemaBijzonder hoogleraar Regionale Vitaliteit & Dynamiek Drs. Ingrid de VegteDirecteur/Bestuurder FSP(2019 - 2023) Geen.Geen.

Gemeente Waadhoeke

Gemeente Waadhoeke

mei 2022 Ja./LAB Geen. Jeroen IJkemaGemeentesecretaris gemeente Waadhoeke Jan-Daem de LangeTeammanager Informatiemanagement Geen. Geen.Geen.

ROS Friesland

ROS Friesland

Mei 2022 Nee./PODIUM Geen Sandra ScherstraDirecteur ROS Friesland Jildou de JongAdviseur Geen. Geen.Geen.

Tresoar

Tresoar

September 2019 Nee./PODIUM Geen. Arjan DijkstraDirecteur Tresoar Olav KwakmanTeammanager ICT Geen. Geen.Geen.

Elkien

Elkien

September 2019 Nee./HUB Drs. Peter van er WegDirecteur/bestuurder Elkien Geen. Roel VuursteenTeammanager Informatiemanagement Geen. Geen.Geen.

Gemeente Opsterland

Gemeente Opsterland

November 2022 (in aanvraag) Nee./PODIUM Geen. Geen. Geen. Geen. Geen.Geen.