SAVE THE DATE: 13 oktober 2022

/SYMPODIUM: DATA-ETHYK YN FRYSLÂN

Graag nodigen we je uit!

Steeds meer Friezen leiden hun leven in een digitaal Fryslân. Een Fryslân dat nog relatief onbeschreven is maar de belofte heeft van nieuwe mogelijkheden en kansen. Ook een Fryslân met nieuwe gevaren en waar andere normen en regels worden gevormd. Het gebruik van nieuwe waarden in het openbaar bestuur vraagt om een nieuw ethisch kader. Een kader dat essentieel is voor medewerkers in het openbaar bestuur die op dagelijkse basis besluiten nemen die grote invloed kunnen hebben op de levens van inwoners. Kan deze voorziening verstrekt worden? Moet dit vervolgd worden? Moet dit worden gedoogd?
Organisaties in Fryslân bezinnen zich op de vorming van dat nieuwe ethische kader. Moeten er ethische commissies komen voor dit soort vraagstukken? Werken deze voor een organisatie of voor meerdere tegelijkertijd? Zijn de culturele waarden in Fryslân anders dan in andere provincies? Hoe gaan we om met uitzonderingen? Wat als de data wat anders zegt dan ons gevoel? Tijdens een breed symposium bediscussiëren verschillende partijen die actief zijn in het openbaar bestuur van Fryslân ethiek als een fenomeen waar een praktische uitvoering aan moet worden gegeven. Alleen hoe? En voor wie? De meningen zijn sterk verdeeld over dit eeuwenoude maar toch zo actuele onderwerp omdat het gebruik van data als beslisgrond een ‘game changer’ is gebleken. Neem je eigen mening mee naar dit /SYMPODIUM, waarin gezaghebbende sprekers het thema ethiek bekijken met de blik gericht op Fryslân. Onder leiding van dagvoorzitter Jan van Ginkel (concerndirecteur/loco-provinciesecretaris Zuid-Holland) gaat het programma van dit /SYMPODIUM in op zowel de basisbeginselen en -begrippen van ethiek als op de praktische vraag hoe je zulke ethische beginselen daadwerkelijk onderdeel maakt van jouw aanpak of die van jouw organisatie – dat thema zal onder meer worden belicht door Piek Visser-Knijf, data ethicus en eigenaar van Filosofie in Actie.

Wanneer

Datum: 13 oktober 2022.
Tijd: 13.00 - 17.00 uur met afsluitende netwerkborrel.
Locatie: Fysieke bijeenkomst in Leeuwarden. Locatie volgt na aanmelding via de e-mail, ongeveer een week voorafgaand aan het evenement.

Aanmelden

www.datafryslan.nl/aanmelden-2022