13 OKTOBER 2022

/SYMPODIUM DATA-ETHYK YN FRYSLÂN

Graag nodigen we je uit!

Op 13 oktober organiseert DataFryslân het /SymPodium Data-Ethyk yn Fryslân. Een rijk gevulde dag die in het teken staat van de ethische vraagstukken die leven in een (digitale) wereld waarin data een steeds grotere invloed op bestuur, beleid en daarmee op de inwoners van Fryslân krijgen.
Onder leiding van dagvoorzitter Jan van Ginkel (concerndirecteur/loco-provinciesecretaris Zuid-Holland) gaat het programma van dit /SYMPODIUM in op zowel de basisbeginselen en -begrippen van ethiek als op de praktische vraag hoe je zulke ethische beginselen daadwerkelijk onderdeel maakt van jouw aanpak of die van jouw organisatie. Piek Visser-Knijff, data ethicus en eigenaar van Filosofie in Actie, houdt een lezing over data-ethiek, technologie en ethiek & privacyvraagstukken vanuit filosofisch perspectief. Zij laat in deze lezing aan de hand van haar ervaringen bij (overheids)organisaties zien hoe data-ethiek in de praktijk kan worden gebracht. Wanneer is data-ethiek gewenst? Wie spelen er een rol? Welke vragen moeten er worden gesteld? Wat vraagt dit van de organisatie? Een praktische insteek, waardoor je geïnspireerd wordt eerste stappen te gaan zetten binnen jouw organisatie.

HET PROGRAMMA:
13.00 - 13.30 uur - Inloop en registratie
13.30 - 14.45 uur - Plenair programma onder leiding van dagvoorzitter Jan van Ginkel
Presentatie Piek Visser - Knijff, filosofie in actie, over verantwoord gebruik en inzet van data
Aansl. korte inleiding op de drie workshops
14.45 - 15.15 - Pauze
15.15 - 16.00 - Workshopprogramma (zie hieronder; u maakt ter plaatse een keuze)
16.05 - 16.35 - Paneldiscussie met Maike Popma, Piek Visser-Knijff, Oskar Gstrein en Marjolein Boonstra
16.35 - 17.45 - Napraten onder het genot van een hapje en drankje

DE WORKSHOPS
Workshop 1: Een tweede toeslagenaffaire? Voorkom dat het weer misgaat.
Maike Popma & Robert van Rijssel, adviseur Bestuurskracht bij VNG

Workshop 2: Het regionale belang van ethiek en de rol van culturele waarden en verschillen
Oskar Gstrein, Assistant Professor at the Department of Governance and Innovation van Campus Fryslân

Workshop 3: Hoe bed je de tech-ethische vraagstukken goed in in je organisatie? Een analyse op basis van de Z-inspection methode.
Marjolein Boonstra, RijksICT Gilde en Tjitske Faber, provincie Fryslân

Het programma wordt afgesloten met een paneldiscussie met Maike Popma, Piek Visser-Knijff, Oskar Gstrein en Marjolein Boonstra, onder leiding van Jan van Ginkel. Daarin komen onder meer thema's aan de orde als: welke ethische waarden hebben Friese organisaties nodig die op dagelijkse basis besluiten nemen die grote invloed kunnen hebben op de levens van inwoners? Moeten er ethische commissies komen voor dit soort vraagstukken? Werken deze voor een organisatie of voor meerdere tegelijkertijd? En wat te doen als data iets anders zeggen dan ons gevoel?

Dit /SYMPODIUM, waarin gezaghebbende sprekers het thema ethiek bekijken met de blik gericht op Fryslân, is een onmisbaar data-event voor iedereen die beroepshalve aanloopt tegen ethische vraagstukken bij het verzamelen, duiden en gebruiken van data, zoals beleidsadviseurs, teamleiders, managers, leden van raden van bestuur, wethouders, informatieadviseurs, data scientists, statistici en onderzoekers, projectleiders en -managers en gegevensanalisten. Meld je aan en neem vooral je eigen mening mee!

Wanneer

Datum: 13 oktober 2022.
Tijd: 13.30 - 17.00 uur met afsluitende netwerkborrel.
Locatie: Campus Fryslân, Wirdumerdijk 34, 8911 CE Leeuwarden.

Aanmelden

www.datafryslan.nl/aanmelden