VOORZIENINGEN

Er zijn in Fryslân allerlei voorzieningen voor handen. In sommige gebieden meer dan in andere. Wie maakt er gebruik van welke voorzieningen? Heeft iedereen toegang tot de voorzieningen die men nodig heeft? Deze vraag hangt samen met demografische ontwikkelingen zoals krimp en ontgroening. Door een analyse van verschillende voorzieningen, gecombineerd met demografische kenmerken ontstaat een beeld over de spreiding en beschikbaarheid van voorzieningen. Door deze inzichten beschikbaar te maken op een visueel aantrekkelijke manier zorgt dit voor een goede informatievoorziening richting beleidsmakers over het voorzieningenniveau en gebruik in Fryslân.

Klik hierboven

om de folder van dit project

te downloaden.

Klik hierboven

om het programmaplan

te downloaden.

PLANNING SOCIAAL

PARTNERS

MEEDOEN?

Laat dit ons weten!

Zoek contact met Miranda Visser. Zij is programmaleider bij DataFryslân en leidt dit project.

Share This