Tineke Schokker over Friese datastrategie:

‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’
Tineke Schokker, scheidend burgemeester van Vlieland, noemt data ‘de adem van organisaties’. Wat haar betreft is het delen van data in ieders belang – dat van gemeenten en dus de gemeenschap, maar ze is ook beducht voor de verleidingen en valkuilen die daarbij opduiken.

“Het klinkt natuurlijk allemaal fantastisch, datagedreven werken en besluiten nemen op basis van feiten en niet meer op gevoel, noem maar op. Maar het is zó gevoelig allemaal. Er zitten zo gigantisch veel risico’s aan vast. Je moet je nooit verstoppen achter data. Dat je bij wijze van spreken wat in de computer gooit en er komt een besluit uit. Dat is niet alleen erg link, maar je mist er ook de aspecten door die van een mens een mens maken en ook die zijn voor een gemeente heel belangrijk. Kijk, computers produceren razendsnel het antwoord op je vraag, maar wie heeft dat apparaat geprogrammeerd om tot dat antwoord te komen? Dat soort zaken moet je in de hele keten borgen en dat gaat heel veel verder dan de AVG en iemands privacy. Het gaat ook over de kwaliteit en betrouwbaarheid van de systemen die je gebruikt en van de mensen die die systemen bouwen en onderhouden. Want wie checkt de programmeur? Ook dat is een van de uitdagingen waarvoor je komt te staan als data leidend worden en als je de hele keten zuiver wilt houden, vind ik. Want mensen hebben het idee dat data ‘schoon’ zijn, ongekleurd. Dat is dus niet waar. En onfeilbaar zijn ze ook niet.”

“Data verzamelen en daar informatie van maken lijkt zo simpel, maar je blijft tegen dingen aanlopen waarvan je denkt tja, die dingen onderzoeken we niet, dus hebben we de data niet en dus ook de informatie niet. Dan kun je ook niet de juiste vragen stellen. Daarom is samenwerken met andere gemeenten wat mij betreft essentieel. Mits we bij zo’n samenwerking van tevoren heel goed afspreken hoe we met die data omgaan, wie de eigenaar ervan is. Data zijn immers kostbaar. Op Vlieland draait alles om toerisme en daar willen we alle mogelijke data over verzamelen. Maar het is logisch dat ondernemers op Vlieland het niet zo leuk vinden om hun gegevens te delen; een hoteleigenaar wil niet aan de grote klok hangen dat hij een enorme onderbezetting heeft. Je moet dus heel zorgvuldig omgaan met de eigenaars van die data. Zijn zij bereid die te delen, dan moet jij als overheid kunnen garanderen dat het niet op hun onderneming is terug te voeren. Kun je dat, dan weet ik zeker dat ook het bedrijfsleven bereid is zijn data in te brengen en dat is voor ons heel belangrijk.”

“Uiteindelijk draait alles erom dat je je gezond verstand gebruikt. Ik realiseer me dat je mensen daar lastig op kunt aanspreken, en dat regelgeving zoals de AVG wat dat betreft veel meer helderheid verschaft, maar je moet niet de illusie hebben dat je daarmee het risico op mogelijke problemen of fouten kunt dichttimmeren. We vergeten weleens dat die regels eigenlijk hulpmiddelen zijn om met elkaar beetje goed voor de gemeenschap te zijn. Maar soms gaan we als kleuters de grenzen opzoeken, kijken waar de mazen zitten.”

“Ik zie een provinciebrede datastrategie zeker zitten. Ze zeggen weleens dat in Fryslân dit soort zaken op zijn elfendertigst gaat. Dat is misschien ook zo: we gaan langzaam, maar we komen wél tot goede resultaten: alleen ga je sneller, samen kom je verder. Dat principe is voor mij heel belangrijk Dan heb je kwaliteit. En dan kijk je om je heen en merk je dat je voorloopt op anderen die niet zo nauw met elkaar zijn opgetrokken.”

TEKST: DIEDERIK PLUG. FOTO: MARIEKE BALK. GEPUBLICEERD: 19 oktober 2020.

DataFryslân brengt partijen samen die elkaar versterken bij het realiseren van Friese maatschappelijke opgaven in een door data en nieuwe technologie gedreven toekomst. Een van de speerpunten is het streven naar een gezamenlijke strategie die richting geeft aan de ingrijpende invloed die datagedreven werken krijgt op de toekomst van bestuurlijk Fryslân. In deze serie vertellen bestuurders en betrokkenen over hun visie op die toekomst.

‘Ik omarm deze beweging’

 

 

ARNO BROK

Commissaris

van de Koning

 

ARNO BROK

Commissaris

van de Koning

 1 maart 2020

'De creatieve energie rond data is ontzagwekkend'

 

RUDOLF SIMONS

Directeur

DataFryslân

‘Er moeten veel gewoontes worden doorbroken’

 

ROLAND KIELEMA

Gegevensmanager

Heerenveen

‘We moeten niet alleen op de sexy thema’s mikken’

 

OEBELE BROUWER

Burgemeester

Achtkarspelen

'Zonder data ontstaat willekeur'

 

 

SASKIA VAN DEN BROEK

Gemeentesecretaris

Harlingen

 

SASKIA VAN DEN BROEK

Gemeentesecretaris

Harlingen

 18 januari 2021

‘Wij zijn niet groot genoeg voor DataFryslân’

 

ERIK GERBRANDS

Wethouder

Schiermonnikoog

‘Data zijn een kompas waar we niet blind op moeten varen’

 

KLAAS AGRICOLA

Burgemeester

Dantumadiel

‘Het is tijd om de luiken open te gooien’

 

 

MARGA WAANDERS

Burgemeester

Waadhoeke

’De vraagstukken van nu vragen om het delen van onze data’

 

LUZETTE KROON

Dijkgraaf

Wetterskip Fryslân

‘We hebben niet door hoe bijzonder we bezig zijn’

 

SOON HEE SANTEMA

Directeur

NHL STENDEN

'Ik wil nog dichter bij de data komen'

 

 

INGRID V/D VEGTE

Directeur/bestuurder

FSP

 

 

INGRID VAN DE VEGTE

Directeur/bestuurder

FSP

 2 november 2020

 

INGRID VAN DE VEGTE

Directeur/bestuurder

FSP

 9 november 2020

'Weleens jaloers op Google en Facebook’

 

 

ERIK FABER

Wethouder

Súdwest-Fryslân

 

ERIK FABER

Wethouder

Súdwest-Fryslân

 2 november 2020

‘Interdisciplinair denken wordt essentieel’

 

ANDREJ ZWITTER

Decaan

Campus Fryslân

'Alleen ga je sneller, samen kom je verder'

 

 

TINEKE SCHOKKER

Burgemeester

gemeente Vlieland

'Het mag wel wat sneller'

 

 

REGINA BOUIUS

Algemeen directeur

Provincie Fryslân

‘We hebben goud in handen'

 

 

EELKE DE JONG

Gemeentesecretaris gemeente Leeuwarden

‘Ik hou niet van overtuigen. Ga het gewoon doen’

 

JELMER MULDER

Gemeentesecretaris Smallingerland

'Werken met data is geen rocket science'

 

 

HENK VERBUNT

Gemeentesecretaris Noardeast-Fryslân

'Je moet intelligente dingen doen met je data'

 

WILLEM MUTTER

Gemeentesecretaris Ooststellingwerf

‘We moeten elkaar scherp houden’

 

 

GERHARD DEKKER

Hoofd Regionale Datacentra (CBS)

‘Durf te pionieren’

 

 

 

JEROEN GEBBEN

Burgemeester van Tytsjerksteradiel

‘We realiseren ons te weinig hoe machtig data zijn’

 

ELSE MARIA VD MEULEN

Directeur van DataDiensten Fryslân

‘We moeten leren onszelf te helpen’

 

 

ROB JONKMAN

Wethouder gemeente Opsterland

'Data verzamelen is niet onze corebusiness'

 

REMCO VAN MAURIK

Gemeentesecretaris gemeente Westellingwerf

'Laat de creatievelingen los!'

 

 

DITTA CAZEMIER

Gemeentesecretaris van gemeente De Fryske Marren

'Voor mij hoef je zeker niet bang te zijn!'

 

 

JANNEKE ARNTZEN

Data Scientist bij DataFryslân

‘Toerisme is van groot belang. We weten er wel te weinig van af'

 

DR. JASPER HELSINGA

Programmaleider Toerisme bij DataFryslân

'Delen van inzichten. Voor meer overzicht'

 

 

DR. MIRANDA VISSER

Programmaleider Sociaal bij DataFryslân

‘Data Scientist: The sexiest job of the 21st century’

 

JETTY KOMRIJ

Data Scientist bij DataFryslân
Share This