STROMEN IN KAART

Voor veel trajecten binnen het Sociaal Domein gaat het over instroom, doorstroom en uitstroom. Hoe bewegen mensen zich door de verschillende vormen van ondersteuning en aangeboden producten door lokale overheden? Hier worden ontzettend veel gegevens over verzameld en lijstjes van gemaakt. Dit levert enorm veel tabellen op over verschillende tijdspunten. Het interpreteren hiervan vergt veel tijd en energie. Veel gemeenten hebben baat bij meer inzicht in deze stromen. DataFryslân gaat aan de slag met een techniek die in het bedrijfsleven vaak wordt gebruikt om processen visueel en interactief in kaart te brengen. Zo kun je over tijd zien hoe de stromen verlopen. Loopt het zoals verwacht? Is het in lijn met het gemaakte beleid? Hebben veranderingen in beleid het gewenste effect? Of zijn er juist bewegingen die totaal onverwacht zijn?

Klik hierboven

om de folder van dit project

te downloaden.

Klik hierboven

om het programmaplan

te downloaden.

.

PLANNING SOCIAAL

PARTNERS

MEEDOEN?

Laat dit ons weten!

Zoek contact met Miranda Visser. Zij is programmaleider bij DataFryslân en leidt dit project.

Share This