Soon Hee Santema, directeur R&D Zwaartepunten & Contractactiviteiten

‘We hebben niet door hoe bijzonder we bezig zijn’
NHL Stenden Hogeschool behoorde twee jaar geleden tot de founding fathers van DataFryslân. Soon Hee Santema, directeur R&D Zwaartepunten & Contractactiviteiten, ervaart het bestaan en de aanpak van de organisatie als één grote win-winsituatie – en niet alleen voor haar eigen achterban.

“Met 24.000 studenten, 73 bacheloropleidingen en 40 onderzoeksgroepen zijn we een grote, brede hogeschool. Onze missie is om young professionals op te leiden die goed zijn voorbereid op de toekomst. En die toekomst ligt in een datagedreven samenleving. Toen ik betrokken raakte bij DataFryslân zag ik heel sterk het belang ervan in voor de hogeschool en voor mezelf, maar ik vroeg me wel af: hoe concreet gaat dit worden? Al snel bleek het antwoord: heel concreet. Een thema als datagedreven werken is vaak een ver-van-mijn-bedshow, maar DataFryslân heeft het vrij toegankelijk kunnen maken, dankzij de aanpak waarbij we ons op verschillende niveaus (HUB, LAB en PODIUM, red.) richten op verschillende relevante partijen als professionals, de burger of onderzoekers – het is verrassend genoeg veel concreter geworden dan ik vooraf had gedacht.”

“Wat me opvalt is dat we hier in Fryslân eigenlijk helemaal niet doorhebben hoe bijzonder wij bezig zijn. Wij zijn eigenlijk een ecosysteem aan het bouwen met overheidsinstellingen, met de provincie, en gemeenten om data met elkaar te delen. Dat lijkt voor de hand te liggen, maar dat doet het zeker niet. En het is ook niet makkelijk, al was het alleen al omdat je te maken hebt met zaken als de privacywetgeving en technologische uitdagingen. Des te mooier is het dat zich partijen hebben aangesloten die de ambitie hebben zoiets op te bouwen en bereid zijn om de handen ervoor uit de mouwen te steken. We mogen best wel trots zijn op waar we mee bezig zijn. En dat mogen we ook wel wat meer laten zien aan de buitenwereld dan we nu doen, want we hebben de afgelopen jaren echt wel iets neergezet. Ik zou de komende jaren niet alleen willen gebruiken om naast de thema’s sociaal domein en toerisme nieuwe thema’s toe te voegen, maar ook om de buitenwereld te vertellen wat voor moois en unieks wij in handen hebben.”

“Als onderwijsinstelling heeft NHL Stenden veel geleerd van haar betrokkenheid bij DataFryslân. Het is een tweesnijdend zwaard: onze studenten werken vanaf dag één met actuele praktijkvraagstukken en wij hebben geleerd dat onze onderzoekers en onderzoeksgroepen een belangrijke rol kunnen spelen; onze studenten kunnen komen met input en invalshoeken waarvan de resultaten de professionals in de verschillende werkgroepen echt kunnen verrassen en ondersteunen. Het is een mooi voorbeeld van de wisselwerking tussen kennis en praktijk die deze organisatie zo sterk maakt, daardoor komen we verder en daarmee ligt een Friese datastrategie binnen bereik. Daarvoor moeten we wél groeien en dat zie ik ook gebeuren; we naderen een kritische massa. Ik merk dat het enthousiasme voor samenwerking op datagebied binnen Fryslân snel groeit en ik verwacht dat meer partijen – en graag ook meer onderwijsinstellingen wat mij betreft – zich aansluiten. Want we hebben nu wel laten zien dat wat we doen echt werkt.”

TEKST: DIEDERIK PLUG. FOTO: MARIEKE BALK. GEPUBLICEERD: 16 november 2020.

DataFryslân brengt partijen samen die elkaar versterken bij het realiseren van Friese maatschappelijke opgaven in een door data en nieuwe technologie gedreven toekomst. Een van de speerpunten is het streven naar een gezamenlijke strategie die richting geeft aan de ingrijpende invloed die datagedreven werken krijgt op de toekomst van bestuurlijk Fryslân. In deze serie vertellen bestuurders en betrokkenen over hun visie op die toekomst.

‘Ik omarm deze beweging’

 

 

ARNO BROK

Commissaris

van de Koning

 

ARNO BROK

Commissaris

van de Koning

 1 maart 2020

'De creatieve energie rond data is ontzagwekkend'

 

RUDOLF SIMONS

Directeur

DataFryslân

‘Er moeten veel gewoontes worden doorbroken’

 

ROLAND KIELEMA

Gegevensmanager

Heerenveen

‘We moeten niet alleen op de sexy thema’s mikken’

 

OEBELE BROUWER

Burgemeester

Achtkarspelen

'Zonder data ontstaat willekeur'

 

 

SASKIA VAN DEN BROEK

Gemeentesecretaris

Harlingen

 

SASKIA VAN DEN BROEK

Gemeentesecretaris

Harlingen

 18 januari 2021

‘Wij zijn niet groot genoeg voor DataFryslân’

 

ERIK GERBRANDS

Wethouder

Schiermonnikoog

‘Data zijn een kompas waar we niet blind op moeten varen’

 

KLAAS AGRICOLA

Burgemeester

Dantumadiel

‘Het is tijd om de luiken open te gooien’

 

 

MARGA WAANDERS

Burgemeester

Waadhoeke

’De vraagstukken van nu vragen om het delen van onze data’

 

LUZETTE KROON

Dijkgraaf

Wetterskip Fryslân

‘We hebben niet door hoe bijzonder we bezig zijn’

 

SOON HEE SANTEMA

Directeur

NHL STENDEN

'Ik wil nog dichter bij de data komen'

 

 

INGRID V/D VEGTE

Directeur/bestuurder

FSP

 

 

INGRID VAN DE VEGTE

Directeur/bestuurder

FSP

 2 november 2020

 

INGRID VAN DE VEGTE

Directeur/bestuurder

FSP

 9 november 2020

'Weleens jaloers op Google en Facebook’

 

 

ERIK FABER

Wethouder

Súdwest-Fryslân

 

ERIK FABER

Wethouder

Súdwest-Fryslân

 2 november 2020

‘Interdisciplinair denken wordt essentieel’

 

ANDREJ ZWITTER

Decaan

Campus Fryslân

'Alleen ga je sneller, samen kom je verder'

 

 

TINEKE SCHOKKER

Burgemeester

gemeente Vlieland

'Het mag wel wat sneller'

 

 

REGINA BOUIUS

Algemeen directeur

Provincie Fryslân

‘We hebben goud in handen'

 

 

EELKE DE JONG

Gemeentesecretaris gemeente Leeuwarden

‘Ik hou niet van overtuigen. Ga het gewoon doen’

 

JELMER MULDER

Gemeentesecretaris Smallingerland

'Werken met data is geen rocket science'

 

 

HENK VERBUNT

Gemeentesecretaris Noardeast-Fryslân

'Je moet intelligente dingen doen met je data'

 

WILLEM MUTTER

Gemeentesecretaris Ooststellingwerf

‘We moeten elkaar scherp houden’

 

 

GERHARD DEKKER

Hoofd Regionale Datacentra (CBS)

‘Durf te pionieren’

 

 

 

JEROEN GEBBEN

Burgemeester van Tytsjerksteradiel

‘We realiseren ons te weinig hoe machtig data zijn’

 

ELSE MARIA VD MEULEN

Directeur van DataDiensten Fryslân

‘We moeten leren onszelf te helpen’

 

 

ROB JONKMAN

Wethouder gemeente Opsterland

'Data verzamelen is niet onze corebusiness'

 

REMCO VAN MAURIK

Gemeentesecretaris gemeente Westellingwerf

'Laat de creatievelingen los!'

 

 

DITTA CAZEMIER

Gemeentesecretaris van gemeente De Fryske Marren

'Voor mij hoef je zeker niet bang te zijn!'

 

 

JANNEKE ARNTZEN

Data Scientist bij DataFryslân

‘Toerisme is van groot belang. We weten er wel te weinig van af'

 

DR. JASPER HELSINGA

Programmaleider Toerisme bij DataFryslân

'Delen van inzichten. Voor meer overzicht'

 

 

DR. MIRANDA VISSER

Programmaleider Sociaal bij DataFryslân

‘Data Scientist: The sexiest job of the 21st century’

 

JETTY KOMRIJ

Data Scientist bij DataFryslân
Share This