Remco van Maurik over Friese datastrategie:

‘Data verzamelen is niet onze corebusiness’
Remco van Maurik zag in de 19 jaar die hij gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Weststellingwerf is, de rol van data hand over hand groeien. Bij het gebruik ervan als ondersteuning van beleid pleit hij voor wat meer aandacht voor de vraag en wat meer gezond boerenverstand bij de inzet ervan.

“Het is heel mooi dat er steeds meer data beschikbaar komen voor de ondersteuning van politieke en bestuurlijke processen, maar wat zijn relevante data? Ook zijn data niet allesbepalend, ze moeten het politieke proces niet gaan overvleugelen. En je moet oppassen voor een keuzesyndroom: hoe meer data er zijn, des te moeilijker wordt het om precies die data te vinden die relevant zijn voor wat je als gemeente nodig hebt. Dat alles maakt het gebruik van de juiste data tot een constant zoekproces. Is daar voldoende expertise voor? Per definitie niet. Het is immers niet onze corebusiness om data te verzamelen – het is onze corebusiness om de burger te dienen. Daarom ben ik groot voorstander van Friese samenwerking; het is heel goed dat daarover in DataFryslân-verband wordt nagedacht.”

“Wij hebben wat dat betreft al heel goede ervaringen opgedaan in OWO-verband: de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland hebben 10 jaar geleden al gezegd: laten we samen optrekken met onze data. Zo heb je de afdeling Bedrijfsvoering in Wolvega, Vergunningen Toezicht en Handhaving in Gorredijk (Opsterland)en de afdeling Beheer & Registratie in Oosterwolde. De medewerkers van de OWO-afdelingen werken voor alle drie gemeenten. Met die samenwerking kunnen we verder komen, hebben we meer slagkracht. We zorgen ervoor dat onze data optimaal worden benut. En natuurlijk beseffen we dat bijvoorbeeld de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) per definitie verouderd is. Zelfs de GBA (Gemeentelijke Basis Administratie) loopt achter, en dat is al een akelig nauwkeurig systeem. Je weet bijvoorbeeld dat er altijd een kans is dat je een brief schrijft naar iemand die is overleden – op dat vlak zie je nog vaak dingen misgaan. Het blijft dus goed nadenken voordat je gegevens gebruikt voor de beleidsuitvoering. Geen automatische piloot.”

“Technisch kan er weliswaar heel veel en data zijn in overvloed beschikbaar. Er komt steeds meer bij en steeds meer gegevens kunnen worden gekoppeld, maar we moeten nog veel meer investeren in de vraagkant. Gewoon een kwestie van gezond verstand: stel continu kritische vragen naar wat welke data wel en vooral niet kunnen en moeten doen voor jouw doeleinden. En zorg ervoor dat de interpretatie van de data die je gebruikt eenduidig is. Want wat je bijvoorbeeld als gemeente niet wilt is dat als de Telegraaf weer eens komt met een lijstje waarin de dakkapellenleges in onze gemeente duurder blijken te zijn dan die van een buurgemeente, er meteen politieke paniek in de tent is en wordt gevraagd: hoe komt dat? Dan moet je weer gaan uitleggen dat de cijfers van de krant gebaseerd zijn op andere grondslagen dan de onze en dat de interpretatie daardoor heel anders is. Dan worden appels met peren vergeleken. Daar moet je heel scherp op zijn. En dan heb ik nog niet over het feit dat de gemeente(raad) natuurlijk zelf de tarieven vaststelt en deze dus afwijken van die van de buren. Dat is gemeentelijke autonomie.”

“Burgers komen zelf tegenwoordig ook heel ver, simpelweg door open source-bronnen te gebruiken. Kijk maar naar de discussies tussen goed geïnformeerde burgers en de overheid over de milieurapportages rond vliegveld Lelystad. Zoiets verandert de dynamiek tussen overheid en burger gigantisch. Des te belangrijker is het dat de data die wij als overheden verzamelen en de interpretatie daarvan volkomen onomstreden moeten zijn, dat de geloofwaardigheid van de data die je gebruikt boven alle twijfel verheven is en dat wij goed leren omgaan met deze gegevens. Op dat gebied valt er nog een wereld te winnen.”

TEKST: DIEDERIK PLUG. FOTO: MARIEKE BALK. GEPUBLICEERD: 10 AUGUSTUS 2020.

DataFryslân brengt partijen samen die elkaar versterken bij het realiseren van Friese maatschappelijke opgaven in een door data en nieuwe technologie gedreven toekomst. Een van de speerpunten is het streven naar een gezamenlijke strategie die richting geeft aan de ingrijpende invloed die datagedreven werken krijgt op de toekomst van bestuurlijk Fryslân. In deze serie vertellen bestuurders en betrokkenen over hun visie op die toekomst.

‘Ik omarm deze beweging’

 

 

ARNO BROK

Commissaris

van de Koning

 

ARNO BROK

Commissaris

van de Koning

 1 maart 2020

'De creatieve energie rond data is ontzagwekkend'

 

RUDOLF SIMONS

Directeur

DataFryslân

‘Er moeten veel gewoontes worden doorbroken’

 

ROLAND KIELEMA

Gegevensmanager

Heerenveen

‘We moeten niet alleen op de sexy thema’s mikken’

 

OEBELE BROUWER

Burgemeester

Achtkarspelen

'Zonder data ontstaat willekeur'

 

 

SASKIA VAN DEN BROEK

Gemeentesecretaris

Harlingen

 

SASKIA VAN DEN BROEK

Gemeentesecretaris

Harlingen

 18 januari 2021

‘Wij zijn niet groot genoeg voor DataFryslân’

 

ERIK GERBRANDS

Wethouder

Schiermonnikoog

‘Data zijn een kompas waar we niet blind op moeten varen’

 

KLAAS AGRICOLA

Burgemeester

Dantumadiel

‘Het is tijd om de luiken open te gooien’

 

 

MARGA WAANDERS

Burgemeester

Waadhoeke

’De vraagstukken van nu vragen om het delen van onze data’

 

LUZETTE KROON

Dijkgraaf

Wetterskip Fryslân

‘We hebben niet door hoe bijzonder we bezig zijn’

 

SOON HEE SANTEMA

Directeur

NHL STENDEN

'Ik wil nog dichter bij de data komen'

 

 

INGRID V/D VEGTE

Directeur/bestuurder

FSP

 

 

INGRID VAN DE VEGTE

Directeur/bestuurder

FSP

 2 november 2020

 

INGRID VAN DE VEGTE

Directeur/bestuurder

FSP

 9 november 2020

'Weleens jaloers op Google en Facebook’

 

 

ERIK FABER

Wethouder

Súdwest-Fryslân

 

ERIK FABER

Wethouder

Súdwest-Fryslân

 2 november 2020

‘Interdisciplinair denken wordt essentieel’

 

ANDREJ ZWITTER

Decaan

Campus Fryslân

'Alleen ga je sneller, samen kom je verder'

 

 

TINEKE SCHOKKER

Burgemeester

gemeente Vlieland

'Het mag wel wat sneller'

 

 

REGINA BOUIUS

Algemeen directeur

Provincie Fryslân

‘We hebben goud in handen'

 

 

EELKE DE JONG

Gemeentesecretaris gemeente Leeuwarden

‘Ik hou niet van overtuigen. Ga het gewoon doen’

 

JELMER MULDER

Gemeentesecretaris Smallingerland

'Werken met data is geen rocket science'

 

 

HENK VERBUNT

Gemeentesecretaris Noardeast-Fryslân

'Je moet intelligente dingen doen met je data'

 

WILLEM MUTTER

Gemeentesecretaris Ooststellingwerf

‘We moeten elkaar scherp houden’

 

 

GERHARD DEKKER

Hoofd Regionale Datacentra (CBS)

‘Durf te pionieren’

 

 

 

JEROEN GEBBEN

Burgemeester van Tytsjerksteradiel

‘We realiseren ons te weinig hoe machtig data zijn’

 

ELSE MARIA VD MEULEN

Directeur van DataDiensten Fryslân

‘We moeten leren onszelf te helpen’

 

 

ROB JONKMAN

Wethouder gemeente Opsterland

'Data verzamelen is niet onze corebusiness'

 

REMCO VAN MAURIK

Gemeentesecretaris gemeente Westellingwerf

'Laat de creatievelingen los!'

 

 

DITTA CAZEMIER

Gemeentesecretaris van gemeente De Fryske Marren

'Voor mij hoef je zeker niet bang te zijn!'

 

 

JANNEKE ARNTZEN

Data Scientist bij DataFryslân

‘Toerisme is van groot belang. We weten er wel te weinig van af'

 

DR. JASPER HELSINGA

Programmaleider Toerisme bij DataFryslân

'Delen van inzichten. Voor meer overzicht'

 

 

DR. MIRANDA VISSER

Programmaleider Sociaal bij DataFryslân

‘Data Scientist: The sexiest job of the 21st century’

 

JETTY KOMRIJ

Data Scientist bij DataFryslân
Share This