Regina Bouius-Riemersma over Friese datastrategie:

'Het mag wel wat sneller'
Regina Bouius, algemeen directeur/provinciesecretaris van de provincie Fryslân en voorzitter van de stuurgroep van DataFryslân, heeft in haar loopbaan leren houden van datagedreven werken, onder meer bij DUO en het ministerie van BZK. Sinds 2017 werkt ze bij de provincie en daar merkt ze dat haar eerdere ervaringen nog niet per se garanties bieden voor de toekomst. Maar dat wil niet zeggen dat ze die toekomst niet rooskleurig inziet.

“Datagedreven werken is een innovatie die heel andere manieren van denken vergt; men moet nog erg wennen aan wat er allemaal mogelijk is. Ik kreeg in het verleden vaak te horen: je moet er echt induiken om ervan te gaan houden. Ik leerde dat je pas als je data aan elkaar kunt koppelen echt kunt verifiëren of je beleid kunt maken. Maar dan moet je wel weten hoe je verbindingen legt en daarbij is vooral van belang dat verschillende betrokken partijen dezelfde taal spreken – denk alleen maar aan de technische aspecten. Iedereen denkt altijd dat ICT hard is, dat het gaat over bits en bytes, maar het gaat in feite over samenwerken en onderling definities afstemmen. En van dat aspect heb ik inderdaad leren houden.”

 “Zoals altijd met innovaties ga je er pas mee aan de slag als je de druk voelt, als je het gevoel hebt dat het iets kan toevoegen. Je wilt immers die nieuwe toepassingen gebruiken voor iets dat ook urgent is. Dat veel mensen die urgentie nog niet zien is niet alleen een politieke kwestie; het is ook een soort angst om het niet goed te doen, de vrees dat data op straat komen te liggen omdat je je niet goed aan de AVG houdt. Het is een cultuurgegeven in Nederland dat we allerlei zaken spannend vinden. Vergelijk het met salarissen: daar praten we niet over. Maar ik weet wel van alle collega’s zo’n beetje in welke ranking ze zitten en hoe lang ze al ergens werken. We weten het heus wel, maar we hebben er een schil omheen gebouwd die ons belemmert. Net als we doen met data. Maar je kunt natuurlijk prima keuzes maken over wat je naar buiten brengt. Zolang de resulterende informatie niet tot individuen kan worden herleid, moet iedereen in Fryslân dezelfde data kunnen gebruiken. Ook bedrijven, maatschappelijke instellingen en mkb’ers, enzovoort. Dat vind ik echt. Ik heb in het verleden altijd samengewerkt met het bedrijfsleven rond data-innovaties. Dat waren gewoon mijn collega’s. En als overheid doe je nu eenmaal heel veel zaken met het bedrijfsleven. Dus laat ze komen, die ondernemers, want ook daar komen belangrijke innovaties vandaan – onze rol is het om te bedenken hoe we daar binnen onze (overheids)taak mee om kunnen en moeten gaan.”

 “De provincie is een van de grote voortrekkers geweest in het ontstaan van DataFryslân. Maar dit moet niet iets van of vanuit de provincie zijn. We moeten toewerken naar een soort van coöperatie waarin iedereen eigenaar blijft van zijn eigen data, maar ook van het initiatief en de werkvorm. Dat is heel belangrijk, ook psychologisch. Je wilt het samen doen. Je wilt goed afstemmen welke definities je van elkaar kunt gebruiken. Ik nodig dus iedereen van harte uit om aan te haken, want we zijn nog met te weinig. Ik ben dan ook van plan om de nog niet aangesloten gemeenten te gaan bellen, daar ga ik een virtuele kop koffie mee drinken. Want het aanhaken van nieuwe partijen mag van mij wel wat sneller. Dat is natuurlijk ook een beetje mijn rol: ik mag als provinciesecretaris en mede initiatiefneemster wat harder duwen. Maar ik wil erg graag dat alle partijen in Fryslân aan een gezamenlijk databeleid gaan bijdragen, want pas dan maak je er écht iets moois van. Dus heus, dat belrondje gaat er zeker komen!”

TEKST: DIEDERIK PLUG. FOTO: MARIEKE BALK. GEPUBLICEERD: 12 oktober 2020.

DataFryslân brengt partijen samen die elkaar versterken bij het realiseren van Friese maatschappelijke opgaven in een door data en nieuwe technologie gedreven toekomst. Een van de speerpunten is het streven naar een gezamenlijke strategie die richting geeft aan de ingrijpende invloed die datagedreven werken krijgt op de toekomst van bestuurlijk Fryslân. In deze serie vertellen bestuurders en betrokkenen over hun visie op die toekomst.

‘Ik omarm deze beweging’

 

 

ARNO BROK

Commissaris

van de Koning

 

ARNO BROK

Commissaris

van de Koning

 1 maart 2020

'De creatieve energie rond data is ontzagwekkend'

 

RUDOLF SIMONS

Directeur

DataFryslân

‘Er moeten veel gewoontes worden doorbroken’

 

ROLAND KIELEMA

Gegevensmanager

Heerenveen

‘We moeten niet alleen op de sexy thema’s mikken’

 

OEBELE BROUWER

Burgemeester

Achtkarspelen

'Zonder data ontstaat willekeur'

 

 

SASKIA VAN DEN BROEK

Gemeentesecretaris

Harlingen

 

SASKIA VAN DEN BROEK

Gemeentesecretaris

Harlingen

 18 januari 2021

‘Wij zijn niet groot genoeg voor DataFryslân’

 

ERIK GERBRANDS

Wethouder

Schiermonnikoog

‘Data zijn een kompas waar we niet blind op moeten varen’

 

KLAAS AGRICOLA

Burgemeester

Dantumadiel

‘Het is tijd om de luiken open te gooien’

 

 

MARGA WAANDERS

Burgemeester

Waadhoeke

’De vraagstukken van nu vragen om het delen van onze data’

 

LUZETTE KROON

Dijkgraaf

Wetterskip Fryslân

‘We hebben niet door hoe bijzonder we bezig zijn’

 

SOON HEE SANTEMA

Directeur

NHL STENDEN

'Ik wil nog dichter bij de data komen'

 

 

INGRID V/D VEGTE

Directeur/bestuurder

FSP

 

 

INGRID VAN DE VEGTE

Directeur/bestuurder

FSP

 2 november 2020

 

INGRID VAN DE VEGTE

Directeur/bestuurder

FSP

 9 november 2020

'Weleens jaloers op Google en Facebook’

 

 

ERIK FABER

Wethouder

Súdwest-Fryslân

 

ERIK FABER

Wethouder

Súdwest-Fryslân

 2 november 2020

‘Interdisciplinair denken wordt essentieel’

 

ANDREJ ZWITTER

Decaan

Campus Fryslân

'Alleen ga je sneller, samen kom je verder'

 

 

TINEKE SCHOKKER

Burgemeester

gemeente Vlieland

'Het mag wel wat sneller'

 

 

REGINA BOUIUS

Algemeen directeur

Provincie Fryslân

‘We hebben goud in handen'

 

 

EELKE DE JONG

Gemeentesecretaris gemeente Leeuwarden

‘Ik hou niet van overtuigen. Ga het gewoon doen’

 

JELMER MULDER

Gemeentesecretaris Smallingerland

'Werken met data is geen rocket science'

 

 

HENK VERBUNT

Gemeentesecretaris Noardeast-Fryslân

'Je moet intelligente dingen doen met je data'

 

WILLEM MUTTER

Gemeentesecretaris Ooststellingwerf

‘We moeten elkaar scherp houden’

 

 

GERHARD DEKKER

Hoofd Regionale Datacentra (CBS)

‘Durf te pionieren’

 

 

 

JEROEN GEBBEN

Burgemeester van Tytsjerksteradiel

‘We realiseren ons te weinig hoe machtig data zijn’

 

ELSE MARIA VD MEULEN

Directeur van DataDiensten Fryslân

‘We moeten leren onszelf te helpen’

 

 

ROB JONKMAN

Wethouder gemeente Opsterland

'Data verzamelen is niet onze corebusiness'

 

REMCO VAN MAURIK

Gemeentesecretaris gemeente Westellingwerf

'Laat de creatievelingen los!'

 

 

DITTA CAZEMIER

Gemeentesecretaris van gemeente De Fryske Marren

'Voor mij hoef je zeker niet bang te zijn!'

 

 

JANNEKE ARNTZEN

Data Scientist bij DataFryslân

‘Toerisme is van groot belang. We weten er wel te weinig van af'

 

DR. JASPER HELSINGA

Programmaleider Toerisme bij DataFryslân

'Delen van inzichten. Voor meer overzicht'

 

 

DR. MIRANDA VISSER

Programmaleider Sociaal bij DataFryslân

‘Data Scientist: The sexiest job of the 21st century’

 

JETTY KOMRIJ

Data Scientist bij DataFryslân
Share This