Regelmatig organiseert DataFryslân een bijeenkomst met de naam /PODIUM. Het biedt ruimte voor lezingen, workshops en evenementen rond allerlei thema’s – maar steevast met data als leidraad. Op deze pagina vind je de bijeenkomsten die komende tijd op de agenda staan.

PUBLIEKSWAARDERING

‘Wrijvingsloze processen dankzij process mining’ door prof. Wil van der Aalst

De hype rondom kunstmatige intelligentie en machinaal leren wekt veel verwachtingen maar in de werkelijkheid worstelen organisaties met het op orde brengen van processen en gegevens.

Process Mining is een nieuwe technologie die dit doorbreekt en processen en data bij elkaar brengt. Process Mining maakt processen transparant door gebruik te maken van de digitale sporen die in elk informatiesysteem te vinden zijn. Onnodige wrijvingen in processen die leiden tot vertragingen en extra kosten kunnen daardoor vermeden worden.

Prof. Wil van der Aalst – ook wel de Godfather of Process Mining – laat de mogelijkheden van data science en de noodzaak van transparantie zien aan de hand van voorbeelden, maar geeft ook inzicht in de wetenschappelijke doorbraken die dit mogelijk gemaakt hebben.

Foto: Bart van Overbeeke Photography

11 juni 2020

Online /Podium via YouTube .

Tijdstip: 15.30 – 1630 uur

Het /PODIUM duurt een uur. Tijdens dit uur kan er live worden gechat met Prof. Wil van der Aalst. Stel vragen op tijd want na afloop is daar geen gelegenheid meer toe.

Datajournalistiek: De democratisering van informatie door Jerry Vermanen

Een mysterieus figuur in een parkeergarage die je exclusieve informatie overhandigt, een geromantiseerd beeld van onderzoeksjournalistiek. Tegenwoordig kan iedereen online meezoeken naar de speld in de hooiberg. Goed onderzoek draait niet meer om exclusieve bronnen maar om de specifieke kwaliteit om gegevens te verwerken.

Jerry Vermanen vertelt tijdens het ONLINE /PODIUM over de verschillende onderzoeken die hij gedaan heeft. Veel data is al jarenlang beschikbaar. Maar het is de truc om die ruwe gegevens tot een aangrijpend en begrijpelijk verhaal te kneden door middel van creativiteit, technische vaardigheden en storytelling.

In een online presentatie met aansluitend een Q&A laat Jerry zien wat je als onderzoeksjournalist kunt doen met data. Jerry Vermanen had zijn eerste baan in datajournalistiek bij NU.nl en is nu werkzaam voor Pointer (KRO/NCRV).

28 mei 2020

Online /Podium via Youtube live-stream.

Dr. Edgar Karssing over de noodzaak van een moreel kompas bij het werken met data-analystics

Data-analytics, kunstmatige intelligentie, het internet of things, robotic process automation. Snelle technologische veranderingen roepen veel ethische vragen op! Wat zijn voor- en nadelen? Wie is eigenaar van de data en, nog belangrijker, van de algoritmen die voor ons denken? Wie heeft er baat bij, en wie helemaal niet? Wie is waarvoor verantwoordelijk?

Hoe komen we tot een moreel kompas? Allemaal vragen waar nog nauwelijks antwoorden op zijn.

Tijdens het /Podium bepleit Edgar een Moral Impact Assessment (MIA) om morele en maatschappelijke zorgen rondom nieuwe technologieën reeds in de ontwikkelfase in kaart te brengen en mee te nemen.

Dr. Edgar Karssing is associate professor aan Universiteit Nyenrode een een bekende Nederlandse denker op het gebied van professionele ethiek en integriteitsmanagement in the Netherlands.

10 maart 2020

NHL/Stenden
Rengerslaan 10, collegezaal B0.086.

inloop 14.30 uur, start 15.00 uur, netwerkborrel 16.30 uur

Parkeren kan achter de Blauwe Golf (gratis), of tegenover de school (betaald parkeren). Wie met de fiets komt, moet zijn fiets in het openbare gedeelte van de fietsenkelder stallen.

Wet open overheid

Overheden en semi-overheden moeten steeds transparanter worden en ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en te archiveren is. Hiervoor is een initiatiefwetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer; ‘Wet open overheid’.

Jeroen Jonkers, projectleider Proeftuinen van het VNG, komt de wet toelichten en vertellen hoe gemeenten op een zo praktisch mogelijke wijze stappen kunnen zetten om hier handen en voeten aan te geven. Vanuit de VNG zijn zij momenteel met ca. 70 gemeenten actief binnen zes verschillende proeftuinen om concrete handvatten te ontwikkelen om deze wet te implementeren.

Daarna zal er een paneldiscussie plaats vinden onder leiding van Machiel van der Schaaf (Gemeente Leeuwarden) met op het podium vertegenwoordigers van de VNG, Gemeente Heerenveen, Gemeente Súdwest-Fryslan en de Gemeente Smallingerland.

13 februari 2020

Gemeente Smallingerland, Gauke Boelestraat 2 te Drachten

inloop 14.30 uur, start 15.00 uur, netwerkborrel 16.30 uur

Parkeren kan aan het Raadhuisplein, de Marke 1 Drachten of op het Kyriat Onoplein (deels blauwe zone)

In de documentaire Data Science Pioneers – Conquering the Next Frontier van Dataiku komen 22 Amerikaanse en Europese data scientists van onder meer de BCC, Booking.com, Daimler en Nokia Bell Labs aan het woord over de steeds belangrijker wordende rol van de data scientists als leiders van de revolutie op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). 

Data Science Pioneers schetst de opkomst van de data scientist en de ontwikkeling van de functie naar een van de meest sexy banen van deze eeuw. Ook wordt belicht wat de gevolgen zijn voor organisaties die grote ambities hebben met AI. In de documentaire plaatsen echte data scientists hun rol in een realistische context en bespreken zij issues en uitdagingen voor de toekomst. Nederlandse data scientists die meewerkten aan documentaire zijn onder meer Kia Eisinga (TomTom) en freelance data scientist Longhow Lam.

Taal: Engels met Engelse ondertiteling.

16 januari 2020

De Beurs, Wirdumerdijk 34, 8911 CC Leeuwarden

inloop 14.30 uur, start 15.00 uur, netwerkborrel 16.30 uur

“Datagedreven? Sleetse termen, lastige keuzes!”

Jan van Ginkel, loco-provinciesecretaris Zuid-Holland

,,Noem het begrip ‘datagedreven werken’ en je gesprekspartner begint verveeld te kijken. Datagedreven werken raakt langzaamaan een beetje sleets. En iedereen zegt het al te doen natuurlijk. Nou, dat valt nog te bezien! Ik ga betogen dat de veranderstrategie meestal rammelt en dat nog nauwelijks iemand aan de digitale transformatie is begonnen. Met goedbedoeld datagedreven prutsen gaan we met elkaar niet de maatschappelijke meerwaarde realiseren die wel degelijk mogelijk is. Dat vraagt namelijk het lef nieuwe – vaak pijnlijke en lastige – keuzes onder ogen te zien. Lef bij professionals. En lef bij bestuurders. Ik stel voor om tijdens de bijeenkomst dat lef met elkaar te tonen!” 

28 november 2019

Provincie Fryslân, Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ Leeuwarden

Inloop 14.30 uur, start: 15.00 uur, netwerkborrel: 16.30 uur

De CBS-data-ecologie

lezing door Gerhard Dekker

Het CBS zet alle zeilen bij om ook in de toekomst betrouwbare statistieken te kunnen blijven maken.
De informatiemaatschappij overvloedt ons echter met data. De kleinste acties zijn data driven. Zelfs een schip dat de Lorentzsluizen passeert, doet dit louter op basis van sensoren. En als een stofzuigrobot aan de slag gaat, “denkt” het voor zichzelf. Hoe verwerkt het CBS al deze informatie? En hoe gebruiken overheden, bedrijven en burgers vervolgens deze informatie? DataFryslân nodigt u uit om te ontdekken hoe het CBS zich voorbereidt op deze toekomst.
 

15 oktober 2019

De Beurs, Wirdumerdijk 34, 8911 CC Leeuwarden

inloop 14.30 uur, start 15.00 uur, netwerkborrel 16.30 uur

Data versus Het Recht

Interactieve workshop met Koen Konings

Werken met data levert soms frictie opleveren met regels rond intellectueel eigendom en privacyrecht.

In de workshop van IT-advocaat mr. Koen Konings worden grenzen, mogelijkheden en onmogelijkheden verkend. Aan bod komt de verhouding tussen enerzijds het werken met data en anderzijds het auteursrecht, het databankenrecht en de regels omtrent bescherming van persoonsgegevens (AVG).

Mr. Koen Konings specialiseerde zich in het intellectueel eigendom (IP), het informaticarecht (IT) en privacy. Hij staat organisaties bij in geschillen en helpt identiteit en intellectueel eigendom te beschermen en te handhaven voor de rechter.

26 september 2019

De Beurs, Wirdumerdijk 34, 8911 CC Leeuwarden

inloop 14.30 uur, start 15.00 uur, netwerkborrel 16.30 uur

Lezing professor Dr. Roberto Zicari

Voor ons eerste ‘Podium’ in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân verwelkomen wij Professor Dr. Roberto Zicari. Hij is één van Europa’s toonaangevende personen als het gaat om data ethiek en wij zijn trots dat wij hem een podium mogen bieden. Zicari is de oprichter van Frankfurt Big Data Lab en verbonden aan de Universiteit van Frankfurt.

Tijdens de lunch zal hij een lezing geven met als titel The Ethics of AI and the need of an AI Due Diligence. Ben je geïnteresseerd in deze lunchlezing? Dan nodigen wij je graag uit om hierbij aanwezig te zijn.

 

28 juni 2019

De Beurs, Wirdumerdijk 34, 8911 CE Leeuwarden

Start 12.00, netwerkborrel 13.15 uur

 

Share This