OKTOBER 2020

Fryslân op vierde plaats armoederanglijst provincies

Vanwege Wereldarmoededag op 17 oktober 2020, publiceerde DataFryslân de eerste resultaten van haar Armoedemonitor. Deze monitor brengt armoede en de maatregelen daartegen gedetailleerd in kaart voor de provincie Fryslân. Opvallend resultaat: Friesland staat van alle provincies op de vierde plaats als het gaat om huishoudens in armoede.

Om de verbinding te leggen tussen inkomensgegevens en armoedebeleid ontwikkelt DataFryslân samen met gemeenten Leeuwarden, Smallingerland en Súdwest-Fryslân en het CBS een monitor die inzicht geeft in de Friese armoede. DataFryslân komt in het najaar 2020 met inzichten over de samenstelling van de armoedepopulatie in deze gemeenten en het effect en bereik van de regelingen. Welke huishoudens hebben wel recht op het gebruik van een regeling maar maken er geen gebruik van? Is er sprake van verborgen armoede. De uitkomsten kunnen door de gemeenten worden gebruikt om hun beleid aan te scherpen en meer gericht per doelgroep te communiceren over de regelingen.

Lees hier het volledige artikel:

https://www.datafriesland.nl/wereldarmoededag-2020/

Lees hier wat de pers schreef:

https://www.lc.nl/friesland/1-op-de-12-Friese-huishoudens-leeft-in-armoede-Friesland-op-vierde-plaats-van-Nederland-26111874.html

https://frieschdagblad.nl/2020/10/17/een-op-de-twaalf-friese-huishoudens-leeft-in-armoede?harvest_referrer=https:%2F%2Fwww.google.com%2F

https://www.omropfryslan.nl/nieuws/1000878-1-op-de-12-friese-huishoudens-armoede

DataFryslân brengt partijen samen die elkaar versterken bij het realiseren van Friese maatschappelijke opgaven in een door data en nieuwe technologie gedreven toekomst. Een van de speerpunten is het streven naar een gezamenlijke strategie die richting geeft aan de ingrijpende invloed die datagedreven werken krijgt op de toekomst van bestuurlijk Fryslân.

Afgelopen zomer is DataFryslân gestart met een serie portretten waarbij bestuurders en betrokkenen vertellen over hun visie op die toekomst. Inmiddels zijn twaalf bestuurders en betrokkenen aan bod gekomen. Eind van het jaar zal commissaris van de Koning Arno Brok de serie afsluiten met een reflectie.  

Bekijk hier de volledige serie #stemmenachterdestrategie: https://www.datafriesland.nl/

Regina Bouius-Riemersma: ‘Het mag wel wat sneller’

Regina Bouius algemeen directeur van Provinsje Fryslân vertelt in de serie #stemmenachterdestrategie hoe ze heeft leren houden van de ‘zachte kant’ van data. 

“Iedereen denkt altijd dat ICT hard is, dat het gaat over bits en bytes, maar het gaat in feite over samenwerken en onderling definities afstemmen. En van dat aspect heb ik inderdaad leren houden.”

Lees hier het volledige portret dat DataFryslân maakte van Bouius-Riemersma

https://www.datafriesland.nl/regina-bouius-riemersma/ 

DATA FESTIVAL 2021

Het Data Festival 2021 van Samenwerking-Noord werd op 24 september 2020 live uitgezonden vanuit Leeuwarden. Onder leiding van presentator Femke Wolthuis ging DataFryslân directeur Rudolf Simons in gesprek over de datagedreven samenleving met Jim Stolze (schrijver en expert kunstmatige intelligentie) en Jackie Dekens (UMCG).

Ook werd er tijdens de uitzending gereageerd op kijkersvragen die live werden gesteld in de uitzending.

Kijk hier de uitzending terug: https://lnkd.in/gNwC8Ta

Godfather of process mining

In juni 2020 stond de zogeheten ‘Godfather of process mining’ Prof. Wil van der Aalst op het /PODIUM van DataFryslân om het onderwerp te introduceren.

Bekijk hier zijn baanbrekende bijdrage:

https://www.youtube.com/watch?v=gbW5rhxU_d4&feature=youtu.be

/LAB Process Mining in de praktijk

DataFryslân hield samen met Gemeente Waadhoeke, gemeente De Fryske Marren en Gemeente Leeuwarden in september 2020 een datalab over ‘process mining‘. Een – ten onrechte – onderbelicht onderwerp binnen de data science dat juist overheden kan helpen om zonder intensieve ‘heidagen’ hun processen te optimaliseren. Louter door gebruik te maken van ‘digitale sporen’ die al in de organisatie aanwezig zijn. Hierdoor komen processen in beeld die onnodige vertragingen en extra kosten opleveren.

Van dit /LAB is een informatieve film gemaakt (11 minuten):

https://www.youtube.com/watch?v=il0TPtJ0Sf8&feature=youtu.be.

Bekijk hier de trailer (1 minuut):

https://www.youtube.com/watch?v=iG9D_49TmTc

Wil je reageren op de inhoud van deze nieuwsbrief? Wil je meedoen met projecten van DataFryslân of heb je een innovatief idee voor een datalab? Neem contact met ons op! 

Bezoek www.datafryslan.nl of mail naar info@datafryslan.nl

(C) DATAFRYSLÂN | AFMELDEN | AANMELDEN

Share This