DECEMBER 2020

Drie Friese gemeenten gebruiken voor het eerst microdata bij toetsing armoedebeleid

Gemeenten Leeuwarden, Smallingerland en Súdwest-Fryslân hebben als eerste Friese gemeenten zogeheten ‘microdata’ gebruikt om onder meer te kijken naar de effectiviteit van hun armoedebeleid. Omdat de drie gemeenten onderdeel zijn van DataFryslân kregen ze de mogelijkheid hun data te koppelen aan die van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De door DataFryslân gemaakt analyses geven inzicht in de samenstelling van de armoedepopulatie in deze gemeenten en het effect en bereik van de regelingen.  De uitkomsten kunnen door de gemeenten worden gebruikt om hun beleid aan te scherpen en meer gericht per doelgroep te communiceren over de regelingen.

Lees hier het volledige artikel: https://www.datafriesland.nl/nieuws/#dfarmoedeondersteuning


Bekijk hier de projectpagina met de resultaten: https://www.datafriesland.nl/armoede/

Serie ‘Stemmen achter de strategie’ goed op weg

De serie ‘Stemmen achter de strategie’ waarin bestuurders en betrokkenen hun persoonlijk visie geven op de datagedreven toekomst van Fryslân kende onlangs de twintigste aflevering. De serie pauzeert in december 2020 voor vier weken en gaat verder op 18 januari 2021 met de Harlinger gemeentesecretaris Saskia van den Broek. In maart 2021 wordt de serie afgesloten met de visie van de Commissaris van de Koning in Friesland, Arno Brok.

Lees hier nog wat mooie interviews van de afgelopen maanden met onder anderen Erik Gerbrands (Schiermonnikoog), Klaas Agricola (Dantumadiel)Marga Waanders (Waadhoeke) en Luzette Kroon (Wetterskip Fryslân).

Storingen voorspellen en voorkomen met sensordata

Een belangrijke taak van gemeenten is het beheren en onderhouden van de riolering en het afvoeren van het afvalwater. Door preventief onderhoud te plegen door middel van data toepassingen, kunnen hoge kosten en werkzaamheden verminderd worden.

Momenteel werkt DataFryslân in samenwerking met de Gemeente Heerenveen aan de voorbereidingen van een /LAB over predictive maintenance. Tijdens het /LAB willen we onderzoeken of we op basis van sensordata kunnen voorspellen wanneer een pomp van een rioolstelsel in storing gaat.

Ben jij data scientist en wil jij je vast bijten in dit vraagstuk of meer leren over predictive maintenance? Of ben je beleidsmedewerker en verantwoordelijk voor de riolering in jouw gemeente? Mocht je op wat voor manier dan ook geïnteresseerd zijn, ideeën willen aandragen of samen willen werken aan dit /LAB? Neem dan contact met ons op! 

https://www.datafriesland.nl/contact/

De beste wensen voor 2021!

Wil je reageren op de inhoud van deze nieuwsbrief? Wil je meedoen met projecten van DataFryslân of heb je een innovatief idee voor een datalab? Neem contact met ons op! 

Bezoek www.datafryslan.nl of mail naar info@datafryslan.nl

(C) DATAFRYSLÂN | AFMELDEN | AANMELDEN

Share This