LANGER THUISWONEN

Een maatschappelijke uitdaging bij de kop pakken, verschillende organisaties verbinden en in een lab tot nieuwe inzichten komen. Dat had DataFryslân voor ogen bij de organisatie van een datalab met als thema ‘langer thuiswonen’. Samen met woningcorporatie Elkien werden in november 2019 de handen ineengeslagen en zagen twintig deelnemers uit verschillende organisaties elkaar voor het eerst. In vier groepen gingen zij aan de slag met het thema. Ze zochten naar verbindingen en experimenteerden met data die nog niet eerder bij elkaar was gebracht.

Janneke Arntzen, Coördinator /Lab Langer Thuiswonen en data scientist.

,,Maar als het om mensen gaat is het belangrijk om niet alleen OVER hen maar ook MET hen te praten.”

Het echtpaar Damstra.

,,Al snel na de oprichting van DataFryslân liet woningcorporatie Elkien merken geïnteresseerd te zijn in een samenwerking. Na enkele verkennende gesprekken kozen we een /LAB als vorm om samen op te trekken. Marcel Dekker, net begonnen als data analist bij Elkien, schoof een dag per week aan bij DataFryslân om het /LAB voor te bereiden.”

,,De voorbereiding was een zoektocht naar mensen, data, en organisatiekracht. Hoe organiseren we een /LAB? Wie zouden erbij moeten zijn? Welke data hebben we nodig? Gelukkig kwamen er al snel enthousiaste reacties uit diverse organisaties. Uit soms onverwachte hoek wilden mensen deelnemen aan het /LAB en/of bijdragen met data. Dit resulteerde in een lijst deelnemers en een stapel datasets. Deze datasets waren afkomstig van verschillende bronnen, in verschillende formaten, grootte en kwaliteit. Voor het /LAB hebben we getracht de datasets zo goed mogelijk te schonen en uniform te maken. Op die manier konden de datasets gecombineerd worden om verbanden te leggen.”

,,Op 12 november kwamen ongeveer twintig mensen uit verschillende organisaties bij elkaar rondom het thema ‘langer thuis wonen’. Alle deelnemende organisaties hebben in meer of mindere mate met dit onderwerp te maken. Ongeveer de helft van de deelnemers is vanuit het werk inhoudelijk of beleidsmatig bij dit thema betrokken. De andere helft van de deelnemers bracht expertise mee op het gebied van data analyse en data visualisatie.”

,,De dag startte met een inhoudelijke toelichting van Petra de Jong op het thema ‘langer thuis wonen’. Vanuit haar werkervaring bij Elkien, haar promotietraject aan de RUG en haar functie als onderzoeker bij het Fries Sociaal Planbureau heeft zij veel kennis van de vraagstukken die er spelen rondom ‘langer thuis wonen’.”

,,Marcel Dekker nam de presentatie van de beschikbare datasets voor zijn rekening en liet ter inspiratie allerlei kaartbeelden zien die gemaakt waren met de beschikbare data.”

,,De meeste deelnemers kenden elkaar nog niet. Daarom was kennismaking een belangrijk onderdeel van de eerste ochtend. Elke deelnemer had van zichzelf een Pokémon-kaart ontworpen waarop behalve een foto ook twee kwaliteiten waren benoemd. Tijdens het voorstelrondje konden de deelnemers zich aan de hand van hun Pokémon-kaart voorstellen aan anderen en duidelijk maken wat zij konden bijdragen aan dit LAB. Bij het voorstellen werden de Pokémon-kaarten als visitekaartjes uitgewisseld. De uitdaging was om een ‘deck’ met kaarten van alle deelnemers compleet te krijgen. Tijdens de koffiepauze werden nog de nodige kaarten uitgewisseld en enkele fanatiekelingen waren zelfs aan het einde van de dag bij de borrel nog kaarten aan het delen en ruilen.”

,,De deelnemers werden verdeeld in vier teams. Elk team bestond uit een mix van inhoudelijke experts en datadeskundigen. De teams kozen elk een vraagstuk (passend bij hun expertise), een doel (product of analyse) en een plan van aanpak. ’s Middags gingen de teams aan het werk.”

,,Ouderen die langer thuis wonen, daar kun je heel lang over praten. Maar als het om mensen gaat, is het belangrijk om niet alleen OVER hen maar ook MET hen te praten. Daarom hadden we ’s middags bezoek van het echtpaar Damstra. Meneer en mevrouw Damstra zijn gepensioneerd en zeer actief in vrijwilligerswerk onder ouderen. Zij hebben daardoor veel ervaring met veranderingen in het leven en de woonsituatie van oudere mensen. Uit alle teams konden enkele deelnemers met het echtpaar Damstra in gesprek om informatie in te winnen over hun specifieke vraagstuk. Deelnemers hebben ideeën en denkbeelden getoetst en waardevolle aanvullingen gekregen.”

,,Aan het einde van de eerste dag van het /LAB hebben de groepjes kort gepitcht wat hun eerste ideeen en inzichten waren, en waar ze mee verder wilden gaan. Onder het genot van een drankje werden er taken verdeeld en afspraken gemaakt.”

,,In de middag van 21 november kwamen de deelnemers in hun groepjes weer bij elkaar om verder te werken aan hun vraagstuk. De teams bereidden zich voor op de eindpresentatie.”

,,Tegelijkertijd werden bestuurders, pers en andere genodigden door Miranda Visser bijgepraat over DataFryslân en wat er tijdens de eerste LABdag was opgezet. Na een korte koffiepauze met oranjekoek was het tijd voor de eindpresentaties van de teams.”

,,De beknopte uitkomsten van de teams zijn terug te vinden in de infographic. Het was bijzonder om te zien dat elk team een ander uitgangspunt had gebruikt. Bovendien maakten de teams zelf een keuze in de te gebruiken datasets. Hierdoor ontstonden vier verschillende verhalen die elk een andere kant van ‘langer thuis wonen’ belichtten. Het leverde herkenbare beelden op, en soms ook verrassende conclusies. In elk geval gaven de presentaties stof tot napraten. Deelnemers uit verschillende organisaties zochten elkaar op en legden contact om in de toekomst samen te werken. En dat was precies een van de doelen van het /LAB van DataFryslân: organisaties verbinden om datagedreven werken in Friesland te versterken!”

FOTO’S

De verschillende foto’s hieronder geven een goede impressie van de sfeer en verloop van de labdagen.

 

PARTNERS

Aan dit /LAB werkten verschillende organisaties en personen mee. De ingebrachte (unieke) data, expertise, enthousiasme en creativiteit resulteerden in bijzondere inzichten. Inzichten die weer meegenomen konden worden naar eigen organisaties. Ook de geproduceerde kaarten, dashboards en andere dataproducten werden meegenomen voor verder gebruik of ontwikkeling.

RESULTATEN

De eerste resultaten werden op 21 november 2019 werden gepresenteerd aan een mix van bestuurders, professionals en de pers  Vier teams presenteerden (soms erg verrassende) inzichten in het onderwerp Langer Thuis Wonen.

Klik hier om de resultaten te zien.

Klik hier om de evaluatie van het /LAB te lezen.

Share This