Een maatschappelijke uitdaging bij de kop pakken, verschillende organisaties verbinden en in een lab tot nieuwe inzichten komen. Dat heeft DataFryslân voor ogen bij de organisatie van haar /LAB. Met nieuwe technologie en kennis zoeken naar verbindingen. Experimenteren met data die nog niet eerder bij elkaar is gebracht. Vind op deze pagina dashboards die DataFryslân heeft gebouwd voor experimenten of kijk naar de resultaten van /LABs die we hebben georganiseerd.

Meedoen met het /Lab Riolen

11 januari 2021 – Een belangrijke taak van gemeenten is het beheren en onderhouden van de riolering en het afvoeren van het afvalwater. Door preventief onderhoud te plegen door middel van data toepassingen, kunnen hoge kosten en werkzaamheden verminderd worden.

Momenteel werkt DataFryslân in samenwerking met de Gemeente Heerenveen aan de voorbereidingen van een /LAB over predictive maintenance. Tijdens het /LAB willen we onderzoeken of we op basis van sensordata kunnen voorspellen wanneer een pomp van een rioolstelsel in storing gaat.

Ben jij data scientist en wil jij je vast bijten in dit vraagstuk of meer leren over predictive maintenance? Of ben je beleidsmedewerker en verantwoordelijk voor de riolering in jouw gemeente? Mocht je op wat voor manier dan ook geïnteresseerd zijn, ideeën willen aandragen of samen willen werken aan dit /LAB? Neem dan contact met ons op!

LAB PROCESS MINING IN DE PRAKTIJK

Na ons /PODIUM over process mining organiseert DataFryslân een /LAB waarin we technieken in de praktijk gaan toepassen. Samen met de gemeenten Waadhoeke en De Fryske Marren nemen we gemeentelijke processen in twee dagdelen onder de loep.

Gemeentelijke dienstverlening door middel van procesdata: welke processtappen doorlopen de bezoekers aan de balie in het stadshuis? En hoe verloopt de afhandeling van aansprakelijkheidsstellingen? Hoe zien deze processen eruit en waar zitten de bottlenecks?

We zullen werken met de tools Excel, Disco, Python en R. Kun je zelf werken met data en wil je experimenteren met de technieken van process mining? Meld je dan aan!

LIVE LABS

  • 17 september 2020 van 12.30 – 17.00
  • 24 september 2020 van 12.30 – 17.00 uur

LocatieZ-gebouw, Zaailand 106 te Leeuwarden

FILM PREMIERE

  • 1 oktober 2020 om 15.00 uur YouTube

Installeer R

R is een programmeertaal die erg vaak gebruikt wordt in data science projecten. R heeft uitgebreide mogelijkheden om data te analyseren, visualiseren en andere databewerkingen toe te passen.  R is een open source programmeertaal en vrij beschikbaar voor iedereen.

Ook DataFryslân maakt veel gebruik van R. Bijvoorbeeld in onze /LABS. Om je snel op weg te helpen is dit een korte videotutorial door data scientist Jetty Komrij waarin ze uitlegt hoe je de programmeertaal R en de bijhorende tool RStudio op je computer installeert.

ONLINE /LAB WEBSCRAPING

Er werd goed meegedaan met het eerste Online /LAB van DataFryslân. Nagenoeg vijfenveertig voornamelijk Friese dataprofessionals waren ‘digitaal’ aanwezig om zich te bekwamen in de techniek van ‘webscraping’.

Webscraping is een alternatieve manier van dataverzamelen waarbij openbare websites structureel worden doorzocht op data. Op deze manier is unieke of moeilijk vindbare data te verzamelen. Bijvoorbeeld reviews van recreatievoorzieningen of ervaringen in het sociaal domein. Data die normaal moeilijk te verzamelen en te analyseren is maar veel informatie bevat.

DataFryslân heeft zich hier het afgelopen jaar in gespecialiseerd en veel technische en ethische aspecten onderzocht die hier mee samenhangen. In het Online /LAB is deze kennis overgedragen op de enthousiaste professionals.

Noodgedwongen door COVID-19 werd het /LAB online gehouden en niet in de Beurs van Campus Fryslân in Leeuwarden, thuisbasis van DataFryslân.

Voordeel van het online houden van het /LAB is dat het is na te zien op YouTube. Ook de opdrachten die hoorden bij het /LAB zijn alsnog te maken. Volg de links hieronder naar de video en de bijhorende bestanden.

DASHBOARD ZORGPARTIJEN IN FRYSLÂN

 

Welke partijen zijn er eigenlijk allemaal actief in de zorg? Wat doen ze? En wat is hun locatie? Dit waren de vragen die speelden toen dit dashboard werd gebouwd als onderdeel van het programma /HUB Sociaal.

Omdat de data niet langer wordt geactualiseerd geeft het dashboard geen up-to-date inzicht maar laat zien wat mogelijk is (extra uitleg). Bron: Vektis

DASHBOARD GEBRUIK VOORZIENINGEN SOCIAAL DOMEIN FRYSLÂN

 

Welke gemeente maakt er het meest gebruik van de Participatiewet? Of de Jeugdwet? Waar is de grootste ‘samenloop’ of ‘stapeling van zorg’. Dit waren de vragen die speelden toen dit dashboard werd gebouwd als onderdeel van het programma /HUB Sociaal.

Omdat de data niet langer wordt geactualiseerd geeft het dashboard geen up-to-date inzicht maar laat zien wat mogelijk is (extra uitleg). Bronnen: WLZ = CIZ,  Zvw = Vektis, Participatiewet = CBS, Wmo = CBS, Jeugdwet = CBS.

DASHBOARD DOORVERWIJZINGEN JEUGDZORG FRYSLÂN

 

Door welke instantie wordt er precies doorverwezen in de Jeugdzorg? En hoe verhouden de verschillende Friese gemeente zich tot elkaar. Dit waren de vragen die speelden toen dit dashboard werd gebouwd als onderdeel van het programma /HUB Sociaal.

Omdat de data niet langer wordt geactualiseerd geeft het dashboard geen up-to-date inzicht maar laat zien wat mogelijk is (extra uitleg). Bron: CBS

DASHBOARD ORGANISATIES IN FRYSLÂN

 

Hoeveel organisaties zijn er actief in Friesland? Wat zijn hun hoofdactiviteiten? De open data van de Kamer van Koophandel wordt op een geografische manier gepresenteerd door dit dashboard en is makkelijk te doorzoeken en te filteren. Dit dashboard is gebouwd als onderdeel van het programma /HUB Datalandschap.

Omdat de data niet langer wordt geactualiseerd geeft het dashboard geen up-to-date inzicht maar laat zien wat mogelijk is (extra uitleg). Bron: Kamer van Koophandel.

/LAB LANGER THUISWONEN 

Samen met woningcorporatie Elkien werden in november 2019 de handen ineengeslagen en zagen twintig deelnemers uit achttien verschillende organisaties elkaar voor het eerst. In vier groepen gingen zij aan de slag met het thema ‘Langer Thuiswonen’. Ze zochten naar verbindingen en experimenteerden met data die nog niet eerder bij elkaar was gebracht.

Klik hieronder om naar de resultatenvan dit /LAB te gaan.

/LABS IN OVERWEGING

Onderstaande ideeën voor labs zijn aangedragen door partners. We onderszoeken nu of die ook urgentie hebben bij andere organisaties. En of er voldoende data en expertise voorhanden is om mee te kunnen experimenteren. Staat een van deze onderwerpen bij jouw organisatie op de agenda? Neem dan contact met ons op. We experimenteren graag samen!

Share This