Een maatschappelijke uitdaging bij de kop pakken, verschillende organisaties verbinden en in een lab tot nieuwe inzichten komen. Dat heeft DataFryslân voor ogen bij de organisatie van haar /LAB. Met nieuwe technologie en kennis zoeken naar verbindingen. Experimenteren met data die nog niet eerder bij elkaar is gebracht. Vind op deze pagina dashboards die DataFryslân heeft gebouwd voor experimenten of kijk naar de resultaten van /LABs die we hebben georganiseerd.

Meedoen met het /LAB ‘Predictive maintenance rioolgemalen’

In het eerste /LAB van 2021 richt DataFryslân zich in drie middagsessies op de ‘Predictive maintenance van rioolgemalen’. Aan de hand van tijdreeksdata onderzoeken we of het op basis van sensordata mogelijk is storingen te voorspellen in de pompen van een rioolstelsel.

Daarmee is dit /LAB bij uitstek geschikt voor de datascientists met interesse in het maken van voorspellende modellen, de beleidsmedewerker op het gebied van riolering en natuurlijk ieder ander die vanuit data of inhoud interesse heeft in dit onderwerp.

Dit /LAB wordt online aangeboden in drie middagsessies via Microsoft Teams, op 1, 8 en 15 april 2021.

LIVE LABS

  • 1, 8 en 15 april 2021
  • Via Microsoft Teams

LAB PROCESS MINING IN DE PRAKTIJK

Na ons /PODIUM over process mining organiseert DataFryslân een /LAB waarin we technieken in de praktijk gaan toepassen. Samen met de gemeenten Waadhoeke en De Fryske Marren nemen we gemeentelijke processen in twee dagdelen onder de loep.

Gemeentelijke dienstverlening door middel van procesdata: welke processtappen doorlopen de bezoekers aan de balie in het stadshuis? En hoe verloopt de afhandeling van aansprakelijkheidsstellingen? Hoe zien deze processen eruit en waar zitten de bottlenecks?

We zullen werken met de tools Excel, Disco, Python en R. Kun je zelf werken met data en wil je experimenteren met de technieken van process mining? Meld je dan aan!

LIVE LABS

  • 17 september 2020 van 12.30 – 17.00
  • 24 september 2020 van 12.30 – 17.00 uur

LocatieZ-gebouw, Zaailand 106 te Leeuwarden

FILM PREMIERE

  • 1 oktober 2020 om 15.00 uur YouTube

LAB ‘Tekstanalyse’

Te weinig data? Veel organisaties denken dat ze weinig data in huis hebben maar ‘tekst’ is een vaak onbenutte bron van informatie binnen organisaties. Hoe kan deze ongestructureerde bron benut worden zonder tijdrovend handwerk? Het antwoord is geautomatiseerde tekstanalyse.

Tijdens dit ONLINE /LAB nemen de data scientists van DataFryslân je mee in de methoden en toepassingen van tekstanalyse. Vervolgens kun je zelf met deze technieken aan de slag te gaan.

4 juni 2020

Bekijk dit Online/LAB via YouTube.

Installeer R

R is een programmeertaal die erg vaak gebruikt wordt in data science projecten. R heeft uitgebreide mogelijkheden om data te analyseren, visualiseren en andere databewerkingen toe te passen.  R is een open source programmeertaal en vrij beschikbaar voor iedereen.

Ook DataFryslân maakt veel gebruik van R. Bijvoorbeeld in onze /LABS. Om je snel op weg te helpen is dit een korte videotutorial door data scientist Jetty Komrij waarin ze uitlegt hoe je de programmeertaal R en de bijhorende tool RStudio op je computer installeert.

ONLINE /LAB WEBSCRAPING

Er werd goed meegedaan met het eerste Online /LAB van DataFryslân. Nagenoeg vijfenveertig voornamelijk Friese dataprofessionals waren ‘digitaal’ aanwezig om zich te bekwamen in de techniek van ‘webscraping’.

Webscraping is een alternatieve manier van dataverzamelen waarbij openbare websites structureel worden doorzocht op data. Op deze manier is unieke of moeilijk vindbare data te verzamelen. Bijvoorbeeld reviews van recreatievoorzieningen of ervaringen in het sociaal domein. Data die normaal moeilijk te verzamelen en te analyseren is maar veel informatie bevat.

DataFryslân heeft zich hier het afgelopen jaar in gespecialiseerd en veel technische en ethische aspecten onderzocht die hier mee samenhangen. In het Online /LAB is deze kennis overgedragen op de enthousiaste professionals.

Noodgedwongen door COVID-19 werd het /LAB online gehouden en niet in de Beurs van Campus Fryslân in Leeuwarden, thuisbasis van DataFryslân.

Voordeel van het online houden van het /LAB is dat het is na te zien op YouTube. Ook de opdrachten die hoorden bij het /LAB zijn alsnog te maken. Volg de links hieronder naar de video en de bijhorende bestanden.

DASHBOARD ZORGPARTIJEN IN FRYSLÂN

 

Welke partijen zijn er eigenlijk allemaal actief in de zorg? Wat doen ze? En wat is hun locatie? Dit waren de vragen die speelden toen dit dashboard werd gebouwd als onderdeel van het programma /HUB Sociaal.

Omdat de data niet langer wordt geactualiseerd geeft het dashboard geen up-to-date inzicht maar laat zien wat mogelijk is (extra uitleg). Bron: Vektis

DASHBOARD GEBRUIK VOORZIENINGEN SOCIAAL DOMEIN FRYSLÂN

 

Welke gemeente maakt er het meest gebruik van de Participatiewet? Of de Jeugdwet? Waar is de grootste ‘samenloop’ of ‘stapeling van zorg’. Dit waren de vragen die speelden toen dit dashboard werd gebouwd als onderdeel van het programma /HUB Sociaal.

Omdat de data niet langer wordt geactualiseerd geeft het dashboard geen up-to-date inzicht maar laat zien wat mogelijk is (extra uitleg). Bronnen: WLZ = CIZ,  Zvw = Vektis, Participatiewet = CBS, Wmo = CBS, Jeugdwet = CBS.

DASHBOARD DOORVERWIJZINGEN JEUGDZORG FRYSLÂN

 

Door welke instantie wordt er precies doorverwezen in de Jeugdzorg? En hoe verhouden de verschillende Friese gemeente zich tot elkaar. Dit waren de vragen die speelden toen dit dashboard werd gebouwd als onderdeel van het programma /HUB Sociaal.

Omdat de data niet langer wordt geactualiseerd geeft het dashboard geen up-to-date inzicht maar laat zien wat mogelijk is (extra uitleg). Bron: CBS

DASHBOARD ORGANISATIES IN FRYSLÂN

 

Hoeveel organisaties zijn er actief in Friesland? Wat zijn hun hoofdactiviteiten? De open data van de Kamer van Koophandel wordt op een geografische manier gepresenteerd door dit dashboard en is makkelijk te doorzoeken en te filteren. Dit dashboard is gebouwd als onderdeel van het programma /HUB Datalandschap.

Omdat de data niet langer wordt geactualiseerd geeft het dashboard geen up-to-date inzicht maar laat zien wat mogelijk is (extra uitleg). Bron: Kamer van Koophandel.

/LAB LANGER THUISWONEN 

Samen met woningcorporatie Elkien werden in november 2019 de handen ineengeslagen en zagen twintig deelnemers uit achttien verschillende organisaties elkaar voor het eerst. In vier groepen gingen zij aan de slag met het thema ‘Langer Thuiswonen’. Ze zochten naar verbindingen en experimenteerden met data die nog niet eerder bij elkaar was gebracht.

Klik hieronder om naar de resultatenvan dit /LAB te gaan.

/LABS IN OVERWEGING

Onderstaande ideeën voor labs zijn aangedragen door partners. We onderszoeken nu of die ook urgentie hebben bij andere organisaties. En of er voldoende data en expertise voorhanden is om mee te kunnen experimenteren. Staat een van deze onderwerpen bij jouw organisatie op de agenda? Neem dan contact met ons op. We experimenteren graag samen!

Share This