Een maatschappelijke uitdaging bij de kop pakken, verschillende organisaties verbinden en in een lab tot nieuwe inzichten komen. Dat heeft DataFryslân voor ogen bij de organisatie van haar /LAB. Met nieuwe technologie en kennis zoeken naar verbindingen. Experimenteren met data die nog niet eerder bij elkaar is gebracht. Vind op deze pagina dashboards die DataFryslân heeft gebouwd voor experimenten of kijk naar de resultaten van /LABs die we hebben georganiseerd.

DASHBOARD ZORGPARTIJEN IN FRYSLÂN

 

Welke partijen zijn er eigenlijk allemaal actief in de zorg? Wat doen ze? En wat is hun locatie? Dit waren de vragen die speelden toen dit dashboard werd gebouwd als onderdeel van het programma /HUB Sociaal. Omdat de data niet langer wordt geactualiseerd geeft het dashboard geen up-to-date inzicht maar laat zien wat mogelijk is.

Bron: Vektis

DASHBOARD GEBRUIK VOORZIENINGEN SOCIAAL DOMEIN FRYSLÂN

 

Welke gemeente maakt er het meest gebruik van de Participatiewet? Of de Jeugdwet? Waar is de grootste ‘samenloop’ of ‘stapeling van zorg’. Dit waren de vragen die speelden toen dit dashboard werd gebouwd als onderdeel van het programma /HUB Sociaal. Omdat de data niet langer wordt geactualiseerd geeft het dashboard geen up-to-date inzicht maar laat zien wat mogelijk is.

Bronnen: WLZ = CIZ,  Zvw = Vektis, Participatiewet = CBS, Wmo = CBS, Jeugdwet = CBS.

DASHBOARD DOORVERWIJZINGEN JEUGDZORG FRYSLÂN

 

Door welke instantie wordt er precies doorverwezen in de Jeugdzorg? En hoe verhouden de verschillende Friese gemeente zich tot elkaar. Dit waren de vragen die speelden toen dit dashboard werd gebouwd als onderdeel van het programma /HUB Sociaal. Omdat de data niet langer wordt geactualiseerd geeft het dashboard geen up-to-date inzicht maar laat zien wat mogelijk is.

Bron: CBS

/LAB LANGER THUISWONEN 

Samen met woningcorporatie Elkien werden in november 2019 de handen ineengeslagen en zagen twintig deelnemers uit verschillende organisaties elkaar voor het eerst. In vier groepen gingen zij aan de slag met het thema ‘Langer Thuiswonen’. Ze zochten naar verbindingen en experimenteerden met data die nog niet eerder bij elkaar was gebracht.

Klik hieronder om naar de resultatenvan dit /LAB te gaan.

/LABS IN OVERWEGING

Onderstaande ideeën voor labs zijn aangedragen door partners. We onderszoeken nu of die ook urgentie hebben bij andere organisaties. En of er voldoende data en expertise voorhanden is om mee te kunnen experimenteren. Staat een van deze onderwerpen bij jouw organisatie op de agenda? Neem dan contact met ons op. We experimenteren graag samen!