Jeroen Gebben over Friese datastrategie:

‘Durf te pionieren’
Jeroen Gebben keerde in 2017 na verschillende bestuurlijke omzwervingen terug als burgemeester van Tytsjerksteradiel, in de provincie waar hij als jongentje opgroeide. Hij vraagt zich al langere tijd af hoe de Friese gemeenten gezamenlijk een datagedreven toekomst in kunnen richten. Zijn conclusies: wetenschap als leidraad, meer doen met minder en streven naar ‘maatschappelijk rendement’.

“Het wetenschappelijke karakter van DataFryslân spreekt me sterk aan – het gebruiken van kennis en knowhow om de grote hoeveelheid data waar wij over beschikken om te zetten in relevante informatie. Vooral die slag maken wij als Friese gemeenten nog niet. Wij hebben deskundigen en de wetenschap nodig die ons kunnen begeleiden in welke data we moeten willen benutten, of juist niet moeten willen gebruiken. Ook moeten we nadenken over de ethische kant van het veredelen van data: je kunt als overheid verkeerde dingen doen met data. Je kunt door combineren van data heel veel over mensen te weten komen. In deze discussie is een goede toepassing van de AVG nodig, waarbij voorkomen moet worden dat er niets mag. Veel mensen vinden dat niets mag of kan en gebruiken de AVG als een schaamlap. Volgens mij is de essentie van de AVG: als je dingen doet, maak ze dan voor iedereen controleerbaar, wees transparant en ga integer om met informatie.”

“We moeten met minder mensen meer kunnen doen dankzij meer kwalitatieve data-analyse. Door het optimaliseren van onze data moeten we meer dienstverlening kunnen bieden met minder inspanningen en veel meer kunnen voorspellen over belangrijke thema’s. Neem de vergrijzing: wat doet die met de woningbehoefte en de woningmarkt, met het type voorzieningen dat je hebt? Welke crises staan ons te wachten, wat gebeurt er met het aantal uitkeringsaanvragen? En we moeten streven naar optimaal maatschappelijk rendement. Bijvoorbeeld door dankzij intelligent datagebruik kunnen zien dat een gezin er minder slecht voorstaat dan gedacht, waardoor je het buiten de schuldsanering kunt houden en daarmee een uithuisplaatsing kunt voorkomen.”

“Durf met zulke thema’s te pionieren en betrek daar vooral ook jonge wetenschappers bij. Haal er sowieso meer jongelui bij, want die kijken op een totaal andere manier naar de wereld. Je hebt mensen nodig die de vragen kunnen stellen die leiden tot de juiste data, ook op onverwachte plekken. Een prachtig voorbeeld vind ik dat analyse van het afvalwater bij waterzuiveringsinstallaties inzicht bleek te kunnen bieden in de ontwikkeling en verspreiding van het COVID-19-virus. Dát is buiten de bestaande kaders denken. En dat hebben we nodig, want we weten gewoon heel veel nog niet. En als je het niet weet, dan zie je het ook niet.”

“Ik denk dat een aantal Friese burgemeesters nog niet helemaal weet wat we aan DataFryslân zouden kunnen hebben. Deels is dat een kwestie van onbekend maakt onbemind, deels zijn sommigen van ons misschien wel onvoldoende aangehaakt. Maar we hebben allemaal te maken met dezelfde discussies, zoals de tekorten in het sociale domein, de vergrijzing of de kennisvlucht vanuit de provincie. DataFryslân kan zulke vraagstukken prima begeleiden en van een meer gevalideerd antwoord voorzien. Maar ik zie het liefst dat de provincie Fryslân in dit vraagstuk meer het voortouw en de regie pakt. Juist om de Friese eenheid in dit verhaal te stimuleren.”

TEKST: DIEDERIK PLUG. FOTO: MARIEKE BALK. GEPUBLICEERD: 31 augustus 2020.

DataFryslân brengt partijen samen die elkaar versterken bij het realiseren van Friese maatschappelijke opgaven in een door data en nieuwe technologie gedreven toekomst. Een van de speerpunten is het streven naar een gezamenlijke strategie die richting geeft aan de ingrijpende invloed die datagedreven werken krijgt op de toekomst van bestuurlijk Fryslân. In deze serie vertellen bestuurders en betrokkenen over hun visie op die toekomst.

‘Ik omarm deze beweging’

 

 

ARNO BROK

Commissaris

van de Koning

 

ARNO BROK

Commissaris

van de Koning

 1 maart 2020

'De creatieve energie rond data is ontzagwekkend'

 

RUDOLF SIMONS

Directeur

DataFryslân

‘Er moeten veel gewoontes worden doorbroken’

 

ROLAND KIELEMA

Gegevensmanager

Heerenveen

‘We moeten niet alleen op de sexy thema’s mikken’

 

OEBELE BROUWER

Burgemeester

Achtkarspelen

'Zonder data ontstaat willekeur'

 

 

SASKIA VAN DEN BROEK

Gemeentesecretaris

Harlingen

 

SASKIA VAN DEN BROEK

Gemeentesecretaris

Harlingen

 18 januari 2021

‘Wij zijn niet groot genoeg voor DataFryslân’

 

ERIK GERBRANDS

Wethouder

Schiermonnikoog

‘Data zijn een kompas waar we niet blind op moeten varen’

 

KLAAS AGRICOLA

Burgemeester

Dantumadiel

‘Het is tijd om de luiken open te gooien’

 

 

MARGA WAANDERS

Burgemeester

Waadhoeke

’De vraagstukken van nu vragen om het delen van onze data’

 

LUZETTE KROON

Dijkgraaf

Wetterskip Fryslân

‘We hebben niet door hoe bijzonder we bezig zijn’

 

SOON HEE SANTEMA

Directeur

NHL STENDEN

'Ik wil nog dichter bij de data komen'

 

 

INGRID V/D VEGTE

Directeur/bestuurder

FSP

 

 

INGRID VAN DE VEGTE

Directeur/bestuurder

FSP

 2 november 2020

 

INGRID VAN DE VEGTE

Directeur/bestuurder

FSP

 9 november 2020

'Weleens jaloers op Google en Facebook’

 

 

ERIK FABER

Wethouder

Súdwest-Fryslân

 

ERIK FABER

Wethouder

Súdwest-Fryslân

 2 november 2020

‘Interdisciplinair denken wordt essentieel’

 

ANDREJ ZWITTER

Decaan

Campus Fryslân

'Alleen ga je sneller, samen kom je verder'

 

 

TINEKE SCHOKKER

Burgemeester

gemeente Vlieland

'Het mag wel wat sneller'

 

 

REGINA BOUIUS

Algemeen directeur

Provincie Fryslân

‘We hebben goud in handen'

 

 

EELKE DE JONG

Gemeentesecretaris gemeente Leeuwarden

‘Ik hou niet van overtuigen. Ga het gewoon doen’

 

JELMER MULDER

Gemeentesecretaris Smallingerland

'Werken met data is geen rocket science'

 

 

HENK VERBUNT

Gemeentesecretaris Noardeast-Fryslân

'Je moet intelligente dingen doen met je data'

 

WILLEM MUTTER

Gemeentesecretaris Ooststellingwerf

‘We moeten elkaar scherp houden’

 

 

GERHARD DEKKER

Hoofd Regionale Datacentra (CBS)

‘Durf te pionieren’

 

 

 

JEROEN GEBBEN

Burgemeester van Tytsjerksteradiel

‘We realiseren ons te weinig hoe machtig data zijn’

 

ELSE MARIA VD MEULEN

Directeur van DataDiensten Fryslân

‘We moeten leren onszelf te helpen’

 

 

ROB JONKMAN

Wethouder gemeente Opsterland

'Data verzamelen is niet onze corebusiness'

 

REMCO VAN MAURIK

Gemeentesecretaris gemeente Westellingwerf

'Laat de creatievelingen los!'

 

 

DITTA CAZEMIER

Gemeentesecretaris van gemeente De Fryske Marren

'Voor mij hoef je zeker niet bang te zijn!'

 

 

JANNEKE ARNTZEN

Data Scientist bij DataFryslân

‘Toerisme is van groot belang. We weten er wel te weinig van af'

 

DR. JASPER HELSINGA

Programmaleider Toerisme bij DataFryslân

'Delen van inzichten. Voor meer overzicht'

 

 

DR. MIRANDA VISSER

Programmaleider Sociaal bij DataFryslân

‘Data Scientist: The sexiest job of the 21st century’

 

JETTY KOMRIJ

Data Scientist bij DataFryslân
Share This