DataFryslân wil een katalysator van innovatie zijn om datagedreven werken in Fryslân flink te versterken. Dit doen we aan de hand van verschillende programma’s. Op dit moment werken we aan twee programma’s: Programma Sociaal en Programma Toerisme & Recreatie. Binnen deze programma’s wordt gewerkt aan verschillende projecten. Binnen de projecten wordt samengewerkt met de partners van DataFryslân, maar ook met andere geïnteresseerde partijen. Heb je interesse in één van de projecten en denk je dat jouw organisatie een belangrijke bijdrage kan leveren aan het project? Of misschien heb je een innovatief idee om een probleem samen met andere organisaties bij de kop te pakken? Neem dan contact op met de programmaleider van het betreffende project.

PROGRAMMA DATALANDSCHAP FRYSLÂN

Beslissen op basis van data? Voorspellende modellen en kunstmatige intelligenties? Voorwaarde voor deze innovaties is onder meer de beschikbaarheid van goede microdata. En voldoende regionale context zodat modellen ook getraind kunnen worden op de lokale situatie. Louter statistische data voldoet niet.

In het programma ‘Datalandschap Fryslân’ maakt DataFryslân de unieke Friese data-ecologie en kennisinfrastructuur inzichtelijk. Wie is bronhouder van deze data? Wie bezit kennis en context om deze data te duiden? Wat zijn manieren om deze data te ontsluiten? Met traditionele en nieuwe technieken als webscraping en tekstanalyse wordt een model gebouwd van het Friese datalandschap waar iedereen gebruik van kan maken. In eerste instantie richt DataFryslân zich op drie gebieden: Friese kennisinfrastructuur, bronnen in het domein ‘sociaal’ en toeristische databronnen.

Klik op een van de onderstaande projecten om verder te lezen.

PROGRAMMA SOCIAAL

Het sociaal domein is er één van vele gezichten. Vandaar ook dat er een groot aantal projecten in dit domein start en vele partijen inmiddels zijn aangesloten. Binnen het programma Sociaal, vind je projecten met onderwerpen als ‘beschermd wonen’, ‘langer thuis wonen’, ‘armoede en schulden’,  en ‘voorzieningengebruik’. DataFryslân brengt organisaties bij elkaar om binnen deze thema’s naar de (on)mogelijkheden te kijken voor het gebruik van data als basis van besluiten en beleid. Hiervoor wordt gekeken welke data er binnen verschillende organisaties aanwezig is en wat er gebeurt als je deze data met elkaar verbindt. Een enkele dataset is op zich vaak nog niet veel waard. Deel deze data met elkaar en verbind deze aan elkaar en je bezit ineens een schat aan data waar je écht mee verder kunt.

Klik op een van de onderstaande projecten om verder te lezen.

PROGRAMMA TOERISME

Fryslân als toeristische bestemming: steeds meer toeristen weten hun weg naar de provincie te vinden. Waarom komen ze eigenlijk naar Fryslân? En hoe is hun mening na een bezoek aan Fryslân? En hoe zit het met de Friese ondernemers in de toeristisch-recreatieve sector? Waar zitten zij precies en wat hebben zij te bieden? In het programma Toerisme & Recreatie gaan we op zoek naar de antwoorden achter het toerisme in Fryslân. Dat er steeds meer toeristen naar Fryslân trekken, dat weten we, maar een compleet overzicht van bezoekers(stromen), aanbieders en reviews ontbreekt. Dit is echter waardevolle informatie voor beleidsmakers in de provincie. Door beschikbare data bij elkaar te brengen in bijvoorbeeld interactieve dashboards en customer journeys, wordt een compleet beeld gecreëerd als input voor toekomstig beleid in de toeristisch-recreatieve sector.

Klik op een van de onderstaande projecten om verder te lezen.

Share This