Thústers mei demintens

Het merendeel van de mensen met dementie woont in hun eigen huis. In 2020 woonde landelijk gezien 68% van de mensen met dementie thuis. In de provincie Fryslân was dit percentage iets hoger, namelijk 71%.
Het onderstaande dashboard toont zowel in percentages als absolute aantallen per gemeente het aantal mensen met dementie dat thuis woont. Deze gegevens zijn ook te filteren op verschillende leeftijdscategorieën binnen het dashboard. De percentages representeren het aantal mensen met dementie dat thuis woont in verhouding tot het totale aantal mensen binnen de betreffende leeftijdscategorie. Deze percentages kunnen worden vergeleken tussen verschillende gemeenten in Fryslân en met het landelijke gemiddelde. U kunt zelf de gewenste gemeente(n) selecteren door deze aan te vinken.

Op het tweede tabblad van de kaart is te zien hoe hoog de percentages en aantallen zijn in verschillende wijken in Fryslân. Meer informatie over deze percentages en aantallen is beschikbaar door over de grafieken en specifieke datapunten te zweven. Bij het selecteren van gegevens van meerdere gemeenten of leeftijdsgroepen dient u tijdens het aanvinken de Ctrl-toets ingedrukt te houden. Let hierbij goed op welke filters u heeft ingesteld voor gemeente(n) en leeftijdsgroep(en).

Het kan voorkomen dat niet alle wijken of gemeenten beschikbare gegevens hebben. Voor wijken kan dit het gevolg zijn van onvoldoende beschikbare data voor die specifieke wijken. Voor gemeenten kan dit te maken hebben met het feit dat ze nog niet zijn aangesloten bij de Gemeentezorgspiegel van Vektis.

Verantwoording

Bron: Vektis. DataFryslan (2023).

MEEDOEN? VRAAG OVER DE DATA OF AI?

Krijg rechtstreeks contact met programmamanager
Carlos De Matos Fernandes.

ZIE OOK

Bron: Vektis. DataFryslan (2023).