Prognoazes foar minsken mei demintens

In Fryslân is sprake van vergrijzing, wat resulteert in een toenemend aantal ouderen in de provincie. Deze demografische verschuiving heeft ook invloed op het aantal mensen met dementie, aangezien dementie vooral voorkomt bij oudere individuen. Hierdoor wordt verwacht dat het aantal mensen met dementie in Fryslân de komende jaren zal stijgen.
Dit dashboard presenteert prognoses op gemeentelijk niveau en is samengesteld door Vektis. De lijngrafiek illustreert de verwachte aantallen mensen met dementie die zowel thuis als in zorginstellingen verblijven voor de geselecteerde gemeente(n). Het betreft hier personen die gediagnosticeerd zijn met dementie. Om meerdere gemeenten te selecteren, dient u de Ctrl-toets ingedrukt te houden. De kaarten tonen indexcijfers die het relatieve verschil ten opzichte van het jaar 2020 weergeven. Een indexscore van bijvoorbeeld 157 (voor Leeuwarden in 2038) geeft aan dat het aantal mensen met dementie ten opzichte van 2020 met 57% is toegenomen.

Het tweede tabblad bevat een kaart met de indexcijfers voor elk jaar. Door op de 'play'-knop te klikken, kunt u een geanimeerde kaart bekijken die de veranderingen in de loop der tijd (van 2020 tot en met 2050) laat zien. U kunt op elk gewenst moment op pauze drukken. Ook op deze kaart worden indexcijfers getoond die het relatieve verschil ten opzichte van 2020 weerspiegelen. Houd er rekening mee dat niet alle gemeenten over data beschikken, omdat sommige gemeenten nog niet zijn aangesloten bij de Gemeentezorgspiegel van Vektis.

Verantwoording

Bron: Vektis. DataFryslan (2023).

MEEDOEN? VRAAG OVER DE DATA OF AI?

Krijg rechtstreeks contact met programmamanager
Carlos De Matos Fernandes.

ZIE OOK

Bron: Vektis. DataFryslan (2023).