Wenjen en demintens
Dementie is een overkoepelende term voor meer dan 50 aandoeningen die de werking van de hersenen beïnvloeden. Een van de meest bekende vormen van dementie is de ziekte van Alzheimer. In statistische analyses wordt de leeftijdsgrens vaak vanaf 40 jaar gehanteerd, hoewel dementie zich ook op jongere leeftijd kan ontwikkelen, meestal tussen de 40 en 65 jaar. Het merendeel van de mensen met dementie woont in hun eigen huis. In 2020 woonde landelijk gezien 68% van de mensen met dementie thuis. In de provincie Fryslân was dit percentage iets hoger, namelijk 71%.