Ynsjoch yn kriminaliteit
Ondermijnende criminaliteit kan een grote invloed uitoefenen op de gemeenschap. Het tast bijvoorbeeld de integriteit aan van het openbaar bestuur en heeft een sterk nadelige invloed op de veiligheid en leefbaarheid in een stad. Daarom is de bestrijding van ondermijnende criminaliteit zowel landelijk als lokaal een prioriteit in het veiligheidsbeleid. Veelal mist een integrale visie op ondermijning. Integraliteit betekent dat de overheid zich niet alleen richt op de strafrechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit, maar ook oog heeft voor de onderliggende oorzaken en de bredere maatschappelijke context waarin deze criminaliteit plaatsvindt. Het gaat bijvoorbeeld om gelegenheidsstructuren, sociaaleconomisch status van de mensen woonachtig in de omgeving, schuldenproblematiek en indeling van bedrijventerreinen. In dit /LAB hebben we beschikbare datasets gekoppeld en benut om achter bepaalde fenomenen te komen die gemeenten kunnen ondersteunen in de preventie van ondermijning.
In dit /LAB zijn risicovolle gelegenheden met vastgoed voor criminaliteit en ondermijning in kaart gebracht als experiment. Er is gebruik gemaakt van diverse databronnen. Denk aan data van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Kamer van Koophandel (KvK), politie, gemeentelijke data en meer. Het resultaat is een integraal beeld met verschillende data-lagen die over elkaar heen kunnen worden gelegd. Hieronder staan twee dashboards, een opstutsen en een statische kaart. Op de kaart zijn verschillende bronnen die op objectniveau beschikbaar zijn gekoppeld aan elkaar om inzichtelijk te krijgen waar leegstand op bedrijventerreinen en woningen plaatsvindt. Als een woning of bedrijvenpand leegstaat dan biedt dat gelegenheid tot ondermijnende activiteiten.

Klik hier en ontdek wat Fryslân heeft opgestoken van het ‘/LAB YNSJOCH YN KRIMINALITEIT’

KAART LEEGSTAND & CRIMINALITEIT

Bekijk hier een kaart waarin staat afgebeeld waar in Fryslân leegstand en criminaliteit voor komt.