Overlast en hinder

Waar speelt overlast zich af in Fryslân? Onderstaand dashboard geeft een antwoord hierop. Er wordt o.a. gekeken naar gegevens over overlast van buren, evenementen, jeugd of horeca. Dit dashboard biedt waardevolle inzichten in situaties waarin normen en gedragingen verstoord worden, en ze vormen de basis voor effectieve maatregelen ter verbetering van de leefbaarheid in gemeenschappen. Er wordt data getoond over 12 jaar en 8 verschillende typen overlast. Zo is te zien dat overlast in verband met drugs en alcohol flink is toegenomen in Fryslân, terwijl overlast door jeugd een flinke piek doormaakte in de Corona periode.
Dit dashboard bevat cijfers over het aantal geregistreerde overlast incidenten per maand, per jaar en per buurt in Fryslân. Deze worden uitgesplitst naar het soort overlast. Er kan een selectie gemaakt worden op gemeenteniveau, buurtniveau, tijdsperiode en soort overlast. Met dit dashboard kan gekeken worden naar trends van overlast en de geografische verspreiding daarvan. De gegevens worden voor alle jaren gepresenteerd volgens de CBS buurtindeling van 2023. Het betreffen in BVH vastgelegde registraties van gemelde overlast incidenten waarop inzet is gepleegd en eigen waarnemingen door de politie van overlast incidenten. De BVH (Basisvoorziening Handhaving) is een registratiesysteem dat wordt gebruikt door de Nederlandse politie.

Verantwoording

MEEDOEN? VRAAG OVER DE DATA OF AI?

Krijg rechtstreeks contact met programmamanager
Carlos De Matos Fernandes.

ZIE OOK

DataFryslan (2023).