Misdrijven en ondermijning

Van vernieling, diefstal tot fraude, dit dashboard is een waardevolle bron van inzicht en informatie, gebaseerd op gedetailleerde misdaadgegevens van de politie. Hier kun je de trends en geografische verdelingen van misdrijven in Fryslân grondig analyseren. Van het ontdekken van evoluerende misdaadpatronen tot het identificeren van cruciale hotspots, dit dashboard brengt het in beeld. We bieden een instrument waarmee burgers, beleidsmakers en professionals misdaadtrends in het verleden en heden inzichtelijk hebben en kunnen gebruiken als input voor beleid. Er worden gegevens getoond over 11 jaar over 58 typen misdrijven.
Dit dashboard bevat cijfers over het aantal geregistreerde misdrijven per maand, per jaar en per buurt in Fryslân. Deze worden uitgesplitst naar het soort misdrijf. Er kan een selectie gemaakt worden op gemeenteniveau, buurtniveau, tijdsperiode en soort misdrijf. Met dit dashboard kan gekeken worden naar trends van diverse misdrijven en de geografische verspreiding daarvan. De gegevens worden voor alle jaren gepresenteerd volgens de CBS-buurtindeling van 2023. Het betreffen in BVH vastgelegde registraties van gemelde misdrijven waarop inzet is gepleegd en eigen waarnemingen door de politie van misdrijven. De BVH (Basisvoorziening Handhaving) is een registratiesysteem dat wordt gebruikt door de Nederlandse politie.

Verantwoording

MEEDOEN? VRAAG OVER DE DATA OF AI?

Krijg rechtstreeks contact met programmamanager
Carlos De Matos Fernandes.

ZIE OOK

DataFryslan (2023).