Leeuwarder jongeren in de bijstand

In de onderstaande interactieve kaart brengen we gegevens over bijstandsjongeren en scholen in Leeuwarden in kaart. De aantallen tonen het aantal bijstandsjongeren op wijkniveau aan. Het zwart omringde gebied is Leeuwarden Oost. Daarnaast worden gegevens over middelbare scholen in Leeuwarden (en de rest van Fryslân) getoond. Hoe roder de cirkel kleurt, hoe meer leerlingen er op de desbetreffende school zit. Per school is de fractie zittenblijvers en afstromers inzichtelijk gemaakt. Zittenblijvers doen het schooljaar over. Afstromen betekent dat iemand wordt geplaatst in een lager niveau (bijvoorbeeld van vwo naar havo).

Verantwoording

De kaart bevat de volgende data: 

 • OpenStreetMap: dit is een onderlaag die iedereen wel kent van Google Maps. Het geeft een natuurgetrouwe weergave van het gebied. Deze laag is handig om je te oriënteren. 
 • Gemeente_Leeuwarden: Met een gele streep is de gehele Gemeente Leeuwarden omringd.  
 • Jongeren in Bijstand: Aantal jongeren in de bijstand per wijk.  
 • Leeuwarden Oost contour: Een zwarte contour die het gebied Leeuwarden Oost omringd. 
 • Schooldata: Deze laag geeft informatie per school weer in een cirkel. 

  Alle data en gegevens zijn van Google, CBS-microdata en DIP. Dit zijn data op persoons- en buurtniveau. Deze data zijn alleen onder strikte voorwaarden beschikbaar, met inachtneming van privacyregelgeving. 

  MEEDOEN? VRAAG OVER DE DATA OF AI?

  Krijg rechtstreeks contact met programmamanager
  Carlos De Matos Fernandes.

  ZIE OOK

  DataFryslan (2023).