Jongeren in Leeuwarden

In het programma Leeuwarden Oost wordt veel aandacht besteed aan de inwoners van de wijken. Zo dus ook aan de jongeren, want de jongeren zijn de toekomst van de wijken. Om het doorgeven van problemen van generatie op generatie te kunnen doorbreken, is inzet voor deze jongeren hard nodig. Daarom zijn de jongeren in al hun facetten in kaart gebracht in de onderstaande monitor. De resultaten worden getoond op wijkniveau.
De resultaten laten zien dat het percentage jongeren (18 tot en met 26-jarigen) in de bijstand is hoger in Leeuwarden Oost dan in de Gemeente Leeuwarden. In Leeuwarden Oost heeft 1 op de 22 jongeren in 2020 een bijstandsuitkering terwijl dit 1 op de 30 jongeren is in de Gemeente Leeuwarden. Percentueel zijn er meer voortijdig schoolverlaters in Leeuwarden Oost dan in de Gemeente Leeuwarden. Er is wel een dalende trend te zien. Verder tonen cijfers over jongeren zonder startkwalificatie aan dat dit hoger ligt in Leeuwarden Oost in 2020 (22,5%) dan in de Gemeente Leeuwarden (20,9%).

Verantwoording

Alle data en gegevens in deze publicatie zijn afkomstig van het CBS en verwerkt door DataFryslân. Er is gebruik gemaakt van CBS-microdata. Dit zijn data op persoons- en buurtniveau. Deze data zijn alleen onder strikte voorwaarden beschikbaar, met inachtneming van privacyregelgeving. 

We presenteren vier dashboards over jongeren op wijkniveau in Leeuwarden: Algemeen over jongeren, jongeren in de bijstand, jongeren die vroegtijdige schoolverlaters zijn en de opleiding van jongeren in Leeuwarden. Per dashboard zijn er drie peiljaren meegenomen: 2018, 2019 en 2020. In elk dashboard zijn verschillende categorieën beschikbaar.  

MEEDOEN? VRAAG OVER DE DATA OF AI?

Krijg rechtstreeks contact met programmamanager
Carlos De Matos Fernandes.

ZIE OOK

DataFryslan (2023).