Recht op energietoeslag?

Energiearmoede is een uitdaging die het welzijn van huishoudens aantast en blijvende gevolgen kan hebben voor onze samenleving. In 2022 heeft de overheid financiële compensatie geboden aan huishoudens met lage inkomens, de zogenoemde energietoeslag. De grootte van de toeslag is ongeveer €1.300. De inkomensgrens verschilde per gemeente. In dit dashboard hebben huishoudens recht op een energietoeslag als de minder verdienen dan 120% van het wettelijk sociaal minimum. Deze financiële ondersteuning is bedoeld om huishoudens te helpen die moeite hebben om hun energierekeningen te betalen. Of je nu een alleenstaande ouder bent, een senior met beperkte middelen, of een gezin met een laag inkomen, je hebt recht op deze toeslag als je aan het inkomenscriterium voldoet. Dit tabblad toont per inkomensgrens hoeveel huishoudens wel en niet recht hebben op de energietoeslag.
De vraag of huishoudens met lage inkomens ook daadwerkelijk recht hebben op de energietoeslag kan bekeken worden in het dashboard. Gegevens van de provincie Fryslân en per gemeente zijn beschikbaar. Naast de verschillende sociaal minimagrenzen worden gegevens getoond over twee andere armoedegrenzen. Deze grenzen gedefinieerd door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en betreffen het basisbehoeftenbudget en het niet-veel-maar-toereikend (nvmt) budget. Het uitgangspunt van de armoedemethodiek van het SCP is dat een huishouden in armoede leeft als het voor langere tijd niet de middelen heeft om te kunnen beschikken over de goederen en voorzieningen die in de samenleving als minimaal noodzakelijk gelden. Het basisbehoeftenbudget omvat de minimale uitgaven van een zelfstandig huishouden aan onvermijdbare, basale zaken als voedsel, kleding en wonen. Het nvmt is iets ruimer. Dat budget houdt ook rekening met de minimale kosten van ontspanning en sociale participatie (lidmaatschap van een sportclub of een korte vakantie). De budgetgrootte verschilt per type huishouden. Zo is het budget voor een gezin met kinderen hoger dan voor een eenpersoonshuishouden. Hieronder volgen enkele bedragen per budget en sociaal minimumgrens. Het betreffen brutobedragen. Het bedrag behorende het bijstandsniveau (sociaal minimum van <101%) in 2023 is €1.994 per maand (€23.928 per jaar) voor gehuwden of samenwonenden. Percentueel stijgt het brutobedrag per hoger sociaal minimumgrens. Het basisbehoeftenbudget was in 2022 vastgesteld voor alleenstaanden op €16.043 per jaar en €1.337 per maand. Dit bedrag neemt toe naarmate met kinderen heeft al dan niet met een partner. Het niet-veel-maar-toereikend budget was in 2023 €28.559 voor een paar met 1 kind. Dit is €2.380 per maand.

Verantwoording

Alle data en gegevens in deze publicatie zijn afkomstig van het CBS en verwerkt door DataFryslân. Er is gebruik gemaakt van CBS-microdata. Dit zijn data op persoons- en adresniveau. Deze data is alleen onder strikte voorwaarden beschikbaar, met inachtneming van privacyregelgeving.

MEEDOEN? VRAAG OVER DE DATA OF AI?

Krijg rechtstreeks contact met programmamanager
Carlos De Matos Fernandes.

ZIE OOK

DataFryslan (2022).