Opbrengsten en kosten van energietransitie

De overgang naar duurzame energiebronnen en een energiearmoede samenleving is een van de meest urgente uitdagingen van onze tijd. De energietransitie brengt zowel opbrengsten als kosten met zich mee, en het is cruciaal om deze aspecten te begrijpen om weloverwogen beslissingen te nemen. Het dashboard biedt de mogelijkheid om hier eens nader naar te kijken. De opbrengsten, uitgedrukt in kilowattuur (kWh) en CO2-reductie, kan bekeken worden, terwijl kosten voor verduurzaming berekend zijn in euro's. Het dashboard toont 5 tabbladen waarin berekend kan worden hoe duur het is om bepaalde woningen te verduurzamen en wat bespaard kan worden in kWh en CO2 als woningen verduurzaamd zijn en een hoger energielabel krijgen. Het is belangrijk om gegevens te hebben over de kosten van de energietransitie die substantieel kunnen zijn, maar ook de opbrengsten die op de korte en lange termijn waarde opleveren.
Een van de meest urgente opbrengsten van de energietransitie is de aanzienlijke vermindering van de uitstoot van kooldioxide (CO2) en andere broeikasgassen. Deze reductie draagt bij aan het beperken van klimaatverandering. De opbrengsten in kWh representeren besparingen in gas en elektriciteit. De kosten om bepaalde woningen te verduurzamen kunnen naar gelieve ingevoerd worden. Op deze manier kan berekend worden met hoeveel budget bepaalde groepen met energiearmoede geholpen kunnen worden. De kosten kunnen bijvoorbeeld berekend voor woningeigenaren met een bepaalde energielabel, inkomen en WOZ-waarde.

Verantwoording

Alle data en gegevens in deze publicatie zijn afkomstig van het CBS en verwerkt door DataFryslân. Er is gebruik gemaakt van CBS-microdata. Dit zijn data op persoons- en adresniveau. Deze data is alleen onder strikte voorwaarden beschikbaar, met inachtneming van privacyregelgeving.

MEEDOEN? VRAAG OVER DE DATA OF AI?

Krijg rechtstreeks contact met programmamanager
Carlos De Matos Fernandes.

ZIE OOK

DataFryslan (2022).