Kenmerken energiearmoede

In een tijdperk waarin duurzaamheid, bestaanszekerheid en welzijn hoog op de agenda staan, is het begrijpen en aanpakken van energiearmoede van cruciaal belang. Energiearmoede, waarbij huishoudens worstelen om hun energierekeningen te betalen, heeft een aanzienlijke impact op levenskwaliteit, gezondheid en maatschappelijke gelijkheid. Om gerichte interventies te kunnen ontwerpen en beleidsmaatregelen te evalueren, is nauwkeurige informatie op lokaal niveau essentieel. In het dashboard kunt u inzicht krijgen in de kenmerken van huishoudens met energiearmoede op gemeenteniveau in Fryslân. Dit interactieve dashboard biedt een schat aan gegevens en visuele representaties om beleidsmakers, onderzoekers en maatschappelijke organisaties te helpen bij het begrijpen van de omvang van het probleem en de factoren die kenmerkend zijn voor huishoudens met energiearmoede.
Er zijn verschillende definities van energiearmoede in de dashboards opgenomen. Energiearmoede wordt hedendaags veelal gedefinieerd als een huishouden een laag inkomen heeft (LI) en hoge energiekosten (HE) of woont in een woning met een lage energetische kwaliteit (LEK). Dit is de LIHELEK definitie. Gegevens over LIHELEK in 2020 en 2022 zijn beschikbaar. Woningen met een lage energetische kwaliteit (LEK) zijn minder goed geïsoleerd en hebben vaak een energielabel C of lager. Naast LEK is het ook mogelijk om in te zoomen op woningen met een zeer lage energetische kwaliteit (ZLEK). Dit zijn veelal woningen met het energielabel F of lager. De definitie LEKWI geeft aan in hoeverre een huishoudens woonachtig in een woning met een LEK ook weinig investeringsmogelijkheden hebben om de woning te verduurzamen. Met LEKWI worden bijvoorbeeld woningen uitgesloten waarin mensen wonen met een dikke portemonnee die wel een hoge energierekening kunnen betalen en ervoor kunnen kiezen om de switch te maken naar bijvoorbeeld een warmtepomp of isolatie. ZLEKWI geeft aan in hoeverre er weinig investeringsmogelijkheden (WI) zijn voor mensen woonachtig in zeer slecht geïsoleerde woningen.

In de tabbladen ‘Cijfers algemeen’ en ‘Vergelijking van variabelen’ kan verder ingezoomd worden op kenmerken van woningen met en zonder energiearmoede. Zo zijn gegevens over WOZ-waardes en energiearmoede beschikbaar, wat de primaire inkomensbron is van huishoudens met en zonder energiearmoede en in hoeverre woningeigenaren of huurders energiearmoede ervaren. Aantallen en percentages zijn voor de provincie Fryslân en per gemeente beschikbaar per energiearmoede-definitie. Het tabblad ‘Vergelijking 2020 en 2022’ toont gegevens van de LIHELEK energiearmoede-definitie per variabele. Zo kan vergeleken worden of er een toename is van energiearmoede in bijvoorbeeld type huishoudens, per bouwjaar of inkomensbron. De kenmerken van huishoudens en de woningen zijn gebaseerd op data uit 2020.

Het tabblad ‘Recht op energietoeslag?’ toont gegevens over het aantal huishoudens per variabele die recht hebben op de energietoeslag voor lage inkomens. Deze huishoudens hoeven nog geen energiearmoede te hebben, maar zouden volgens het gemeten inkomen wel recht hebben op de toeslag. Zo is te zien dat met name huishoudens die een woning hebben via een wooncorporatie recht hebben op de energietoeslag.

‘Combinaties van variabelen’ toont dieper informatie wat voor type huishoudens gedefinieerd zijn als energiearm in 2020 en 2022. Zo kan er gekeken worden per energielabel hoe de verdeling van energiearmoede is per WOZ-waarde van de woning. Daarnaast kan per type eigenaar van de woningen dieper ingezoomd worden naar het energielabel, inkomensgrenzen en WOZ-waarde van de woning. Bijvoorbeeld: Energiearmoede komt met name voor in woningen met energie labels van A tot G die een WOZ-waarde hebben onder €200.000. ‘Combinaties van variabelen’ toont dieper informatie wat voor type huishoudens gedefinieerd zijn als energiearm in 2020 en 2022. Zo kan er gekeken worden per energielabel hoe de verdeling van energiearmoede is per WOZ-waarde van de woning. Daarnaast kan per type eigenaar van de woningen dieper ingezoomd worden naar het energielabel, inkomensgrenzen en WOZ-waarde van de woning. Bijvoorbeeld: Energiearmoede komt met name voor in woningen met energie labels van A tot G die een WOZ-waarde hebben onder €200.000.

Verantwoording

Alle data en gegevens in deze publicatie zijn afkomstig van het CBS en verwerkt door DataFryslân. Er is gebruik gemaakt van CBS-microdata. Dit zijn data op persoons- en adresniveau. Deze data is alleen onder strikte voorwaarden beschikbaar, met inachtneming van privacyregelgeving.

MEEDOEN? VRAAG OVER DE DATA OF AI?

Krijg rechtstreeks contact met programmamanager
Carlos De Matos Fernandes.

ZIE OOK

DataFryslan (20234).