Inkomen per leeftijdscategorie

In dit dashboard wordt ingezoomd op verschillende leeftijdscategorieën van de hoofdkostwinner per bron van inkomen uitgesplitst naar sociaal minimumgrens en gemeente over diverse jaren. Data van alle huishoudens in de gepresenteerde gemeenten die vallen onder een bepaalde sociaal minimumgrens worden getoond. We bekijken de volgende sociaal minimumgrenzen: 101%, 105%, 110%, 115%, 120%, 125%, 130%, 135%, 140%, 145% en 150%. De kleuren in het dashboard verwijzen naar de inkomensbron van de hoofdkostwinner. Er kan verder uitgesplitst worden op leeftijdscategorie.

Verantwoording

Alle data en gegevens in deze publicatie zijn afkomstig van het CBS en verwerkt door DataFryslân. Er is gebruik gemaakt van CBS-microdata. Dit zijn data op persoons- en adresniveau. Deze data is alleen onder strikte voorwaarden beschikbaar, met inachtneming van privacyregelgeving.

MEEDOEN? VRAAG OVER DE DATA OF AI?

Krijg rechtstreeks contact met programmamanager
Carlos De Matos Fernandes.

ZIE OOK

DataFryslan (2023).