Financieel kwetsbaren

Dit dashboard geeft extra inzicht in de groep financieel kwetsbaren in diverse Friese gemeenten. Inkomensgrenzen – ook bekend als sociaal minimumgrenzen – zijn gebaseerd op de hoogte van het inkomen uitgedrukt in een percentage van het beleidsmatig sociaal minimum, dat aanpasbaar is. Er zijn verschillende gegevens over verschillende groepen beschikbaar. Cijfers over de tijd en per gemeenten kunnen vergeleken worden. Tevens is er de mogelijkheid om de huishoudens te bekijken met een langdurig laag inkomen (4 jaar of langer).
Er zijn twee uitsplitsingen beschikbaar: per jaar of per inkomensgrens. Per groep, gemeenten, sociaal minimumgrens en per jaar zijn aantallen en percentages beschikbaar. De kleuren in het dashboard verwijzen naar de groep. De kenmerken 'Geslacht', 'Leeftijd', 'Migratieachtergrond' en 'Herkomstland' hebben betrekking op de hoofdkostwinner van het huishouden. Data van alle huishoudens in de onderzochte gemeenten die vallen onder een bepaalde sociaal minimumgrens worden getoond. We bekijken de volgende sociaal minimumgrenzen: 101%, 105%, 110%, 115%, 120%, 125%, 130%, 135%, 140%, 145% en 150%.

Verantwoording

Alle data en gegevens in deze publicatie zijn afkomstig van het CBS en verwerkt door DataFryslân. Er is gebruik gemaakt van CBS-microdata. Dit zijn data op persoons- en adresniveau. Deze data is alleen onder strikte voorwaarden beschikbaar, met inachtneming van privacyregelgeving.

MEEDOEN? VRAAG OVER DE DATA OF AI?

Krijg rechtstreeks contact met programmamanager
Carlos De Matos Fernandes.

ZIE OOK

DataFryslan (2023).