Bottom-up-maatregelen tegen energiearmoede

Worden maatregelen om energiearmoede tegen te gaan, genomen in buurten waar meer energiearmoede voorkomt? Onderstaande kaart toont verschillende lagen om deze vraag te beantwoorden. De gegevens over energiearmoede in 2022 worden getoond. De kleur van elke buurt toont het percentage huishoudens met energiearmoede en totale aantallen huishoudens met energiearmoede. De stippen verwijzen naar locaties waar maatregelen – zoals een fixvergoeding, bezoek van een energiecoach of andere energiebesparende maatregelen – door de Energiebank Fryslân zijn gefaciliteerd. Dit zijn niet alle maatregelen die genomen zijn door de verschillende instanties in Fryslân. Daarnaast zijn verwachte lokale maatregelen per dorp of stad getoond vanuit de Energiebank Fryslân. De verschillende initiatieven, die lokaal worden vormgegeven, worden getoond.

Verantwoording

Alle data en gegevens in deze publicatie zijn afkomstig van het CBS en verwerkt door DataFryslân. Er is gebruik gemaakt van CBS-microdata. Dit zijn data op persoons- en adresniveau. Deze data is alleen onder strikte voorwaarden beschikbaar, met inachtneming van privacyregelgeving.

MEEDOEN? VRAAG OVER DE DATA OF AI?

Krijg rechtstreeks contact met programmamanager
Carlos De Matos Fernandes.

ZIE OOK

DataFryslan (2023).