ETHIEK IN FRYSLÂN

DataFryslân zoekt: leden voor de Data-ethykkommisje Fryslân (DKF)

De coöperatie DataFryslân U.A. richt voor haar leden de Data-ethykkommisje Fryslân op. Vanaf september 2023 richt deze data-ethische commissie zich op data-ethiekvraagstukken met een provinciale impact en de eventuele risico’s of neveneffecten die bij de inzet van data en technologie kunnen ontstaan.
De data-ethische commissie fungeert voor de leden van de coöperatie DataFryslân als een onafhankelijk adviseur. De commissie helpt besturen met het bepalen van wat zij data-ethisch toelaatbaar vindt, geeft hierover periodiek op verzoek (niet bindend) advies en legt moresprudentie vast (die samen de ‘ethische leidraad’ van organisaties kan vormen). De periodieke adviezen van de data-ethische commissie over data-ethische vraagstukken worden gepubliceerd via de website van de commissie (www.dkf.frl). Deze website gaat daardoor fungeren als een register van adviezen, een zogeheten ‘moresprudentieregister’.

Samenstelling commissie

De Data-ethykkommisje Fryslân wordt samengesteld uit deskundige inwoners van Fryslân, afkomstig uit verschillende geledingen van maatschappij. Daarnaast zoeken wij experts op deelgebieden. Bij de samenstelling van de commissie is er oog voor voldoende diversiteit en complementariteit. Er wordt rekening gehouden met vertegenwoordiging van verschillende expertises, leeftijden, (culturele) achtergronden, netwerken en regionale spreiding. Het uitgangspunt is dat een evenwichtige vertegenwoordiging bijdraagt aan een volledig en kwalitatief goed advies. De commissie komt naar behoefte, maar maximaal 12 keer per jaar bij elkaar, in principe in Leeuwarden, en brengt twaalf keer per jaar een advies uit. De commissieleden worden benoemd voor 1 jaar en ontvangen een inclusieve vaste vergoeding van EUR 250 per vergadering. De leden van de Data-ethykkommisje Fryslân worden benoemd door de voorzitter van de commissie.

Wie zoeken wij?

Voor de Data-ethykkommisje Fryslân zoeken wij 4 vaste leden, die voldoen aan het volgende profiel:
  • Je hebt ruime kennis van en ervaring met één van de volgende gebieden: kunstmatige intelligentie, filosofie & ethiek, sociologie, juridische aspecten van ethiek;
  • Je hebt kennis van of affiniteit met ethische en filosofische aspecten van data en data-analyse ;
  • Je bent goed in staat om een standpunt vanuit jouw expertise over te brengen aan anderen. ;
  • Je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden en beschikt over het vermogen goede verbinding te maken;
  • Je kunt onafhankelijk opereren en hebt geen (neven)functies en/of belangen die jouw onafhankelijkheid belemmeren of in twijfel kunnen trekken.
Aanmelden kan bij Hester Noordhuis. Via haar kun je ook in contact komen met commissievoorzitter Rudolf Simons. De aanmeldingstermijn sluit op 18 september 2023. Hou voor meer informatie de website dkf.frl in de gaten.