Gebruik voorzieningen sociaal domein
Welke gemeente maakt er het meest gebruik van de Participatiewet? Of de Jeugdwet? Waar is de grootste ‘samenloop’ of ‘stapeling van zorg’.

VERANTWOORDING

Alle data en gegevens in deze publicatie zijn afkomstig van  het CIZ (WLZ), Vektis (Zvw) en het CBS (participatiewet, de Wmo en Jeugdwet. Deze data is alleen onder strikte voorwaarden beschikbaar, met inachtneming van privacyregelgeving.