Effecten TOGS-regeling toeristische sector
Tijdens de coronacrisis hielp de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) ondernemers in sectoren die direct getroffen zijn door de kabinetsmaatregelen. Welke bedrijven precies aanspraak kunnen maken wordt gebaseerd op de zogenaamde SBI-codes. Deze staan geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK) en worden gebaseerd op de hoofdactiviteit die bedrijvenbedrijven hebben aangegeven bij registratie. Die registratie is voor veel toeristische bedrijven van groot belang geworden. Het dashboard van DataFryslân maakt inzichtelijk voor de toeristische recreatieve sector in Fryslân welke bedrijven recht hebben op TOGS.

VERANTWOORDING

Alle data en gegevens in deze publicatie zijn afkomstig van de Kamer van Koophandel. Deze data is alleen onder strikte voorwaarden beschikbaar, met inachtneming van privacyregelgeving.