Doorverwijzing jeugdzorg Fryslân
Wie maakt precies gebruik van jeugdzorg? En hoe is het volume doorverwijzingen? Welke partijen zijn er actief?

VERANTWOORDING

Alle data en gegevens in deze publicatie zijn afkomstig van Vektis. Deze data is alleen onder strikte voorwaarden beschikbaar, met inachtneming van privacyregelgeving.