Communities van Fryslân
DataFryslân is in een jaar uitgegroeid tot een community van 1.200 (voornamelijk) Friese dataprofessionals. Naast de leden werkt DataFryslân samen met circa 170 organisaties op het vlak van data en maatschappelijk opgaven. Browse hier door de Friese kennisinfrastructuur die DataFryslân in kaart brengt en vormgeeft.

VERANTWOORDING

Alle data en gegevens in deze publicatie zijn afkomstig van DataFryslân. Deze data is alleen onder strikte voorwaarden beschikbaar, met inachtneming van privacyregelgeving.