– PERSBERICHT –

Coöperatie DataFryslân begroet Elkien en Tresoar als nieuwe leden

Leeuwarden, 2 februari 2023
Leeuwarden, 2 februari 2023 - Vandaag zijn woningcorporatie Elkien en Fries Historisch en Letterkundig Centrum Tresoar met de ondertekening van de Deelnemersovereenkomst formeel toegetreden tot DataFryslân. Daarmee is zowel de eerste Friese woningcorporatie als een prominente Friese culturele instelling lid geworden van de almaar groeiende coöperatie.
Woningcorporatie Elkien bezit 18.800 huurhuizen in een groot gedeelte van Fryslân, zowel in de stad als op het platteland. Als sociale volkshuisvester staat ze midden in de Friese samenleving. Samen met bewoners, stakeholders en ketenpartners werkt Elkien aan een goed woon- en leefklimaat in Fryslân. Directeur-bestuurder Peter van de Weg zegt het volgende over de samenwerking: “Onze deelname aan DataFryslân helpt ons om met behulp van data beter inzicht te krijgen in uiteenlopende vraagstukken waar wij als corporatie mee te maken krijgen. Vraagstukken waar we in samenwerking met onze maatschappelijke partners oplossingen voor willen realiseren. Dan kan het gaan om bijvoorbeeld armoede, leefbaarheid, vergrijzing of verduurzamingsvraagstukken. Wij geloven dat iedereen een thuis verdient. Door het bundelen van onze krachten met en het combineren van inzichten van de verschillende partijen geven we samen beter thuis voor onze huurders. We zien dan ook uit naar de samenwerking.”

Tresoar bewaart en beheert Fries cultureel erfgoed en heeft als missie cultuuroverdracht: het verbinden van verleden, heden en toekomst. Daarnaast werkt Tresoar als informatiecentrum en kennisknooppunt in Fryslân aan de digitale collectie Fryslân. Binnen een duurzame infrastructuur en in samenwerking met partners streeft Tresoar naar het optimaal delen van deze informatie. “Tresoar heeft de grootste historische collectie van Fryslân. We breiden deze collectie graag verder uit en zijn altijd op zoek naar de juiste partners en moderne toepassingen om al onze data goed in te kunnen zetten”, zegt Arjen Dijkstra, directeur van Tresoar.

De toetreding van deze twee onderling sterk verschillende nieuwkomers geeft opnieuw een boost aan de rol van DataFryslân als facilitator van strategisch samenwerken aan de digitale transformatie van de provincie Fryslân. Door de publieke dienstverlening te verbeteren, bestuur en besluitvorming op objectieve data te baseren en er actief naar te streven dat iedereen in de provincie eigenaar blijft van zijn eigen data. De essentie van de coöperatie is dat maatschappelijke organisaties van diverse pluimage met die doelen voor ogen intensief samenwerken.

Rudolf Simons, directeur van DataFryslân, spreekt met de Burgemeesters van de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. Vlnr: Eelke de Jong (gemeente Leeuwarden), Rudolf Simons (DataFryslân), Andries Bouwman (gemeente Opsterland),  André van de Nadort (gemeente Wesstellingwerf) en Jack Werkman (gemeente Ooststellingwerf). Foto: Marieke Balk.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Meer informatie?

DataFryslân is een coöperatie met de volgende leden:

De Friesland

De Friesland

november 2023 Nee./PODIUM. Geen. Ntb. Ntb. Geen. Geen.Geen.

Provinsje Fryslân

Provinsje Fryslân

februari 2019 Ja./HUB Drs. Arjan SchepersAlgemeen Directeur Provinsje Fryslân Mark StuijtAdviseur Provinsje Fryslân Berend TirionAdviseur Provinsje Fryslân Diederik Scepter (februari 2019 - december 2021) Regina Bouius (februari 2019 - juni 2022) Geen.Geen.

Gemeente Leeuwarden

Gemeente Leeuwarden

februari 2019 Ja./HUB Drs. Eelke de JongBestuursvoorzitter DataFryslânVoorzitter ALV DataFryslânGemeentesecretaris Gemeente Leeuwarden Gijs ScholtenWethouder gemeente Leeuwarden Elsbeth van HaselenHoofd Informatiemanagement Mr. Ir. Reindert Hoek (februari 2019)...

Gemeente Súdwest-Fryslân

Gemeente Súdwest-Fryslân

februari 2019 Ja./HUB Drs. Kristiaan StrijkerPenningmeester DataFryslânGemeentesecretaris gemeente Súdwest-Fryslân Michiel RietmanWethouder gemeente Súdwest-Fryslân Rob JanssenTeammanager Informatiemanagement Pieter Zondervan (februari 2019  - december 2021)...

Gemeente Smallingerland

Gemeente Smallingerland

februari 2019 Ja./HUB Siebren van den BergSecretaris bestuur DataFryslânGemeentesecrataris gemeente Smallingerland Sipke HoekstraWethouder gemeente Smallingerland Janine KoningTeammanager Informatiemanagement Jelmer Mulder (februari 2019 - december 2021) Geen.Geen.

Rijksuniversiteit Groningen

Rijksuniversiteit Groningen

februari 2019 Ja./HUB Prof. Dr. Anne BeaulieuAletta Jacobs chair of Knowledge InfrastructuresDirector of the Data Research Centre at Campus Fryslan Prof. Dr. Andrej ZwitterDean Campus Fryslân Dr. Oscar GstreinProgramme Director Campus Fryslân Jouke de Vries (februari...

NHL STENDEN

NHL STENDEN

februari 2019 Ja./HUB Drs. Peter MulderDirecteur NHL Stenden Erica SchaperBestuursvoorzitter van NHL Stenden Frank GortProgrammamanager NHL Stenden Soon Hee Santema (februari 2019 - december 2021) Geen.Geen.

Planbureau Friesland

Planbureau Friesland

februari 2019 Ja./HUB Geen Geen Dr. Marijn MolemaBijzonder hoogleraar Regionale Vitaliteit & Dynamiek Jornt OzengaRaad van Toezicht FSPGemeentesecretaris van gemeente Lelystad(2019 - 2023) Drs. Ingrid de VegteDirecteur/Bestuurder FSP(2019 - 2023) Geen.Geen.

Gemeente Waadhoeke

Gemeente Waadhoeke

mei 2022 Ja./LAB Geen. Jeroen IJkemaGemeentesecretaris gemeente Waadhoeke Jan-Daem de LangeTeammanager Informatiemanagement Geen. Geen.Geen.

ROS Friesland

ROS Friesland

Mei 2022 Nee./PODIUM Geen Sandra ScherstraDirecteur ROS Friesland Jildou de JongAdviseur Geen. Geen.Geen.

Tresoar

Tresoar

September 2019 Nee./PODIUM Geen. Arjan DijkstraDirecteur Tresoar Olav KwakmanTeammanager ICT Geen. Geen.Geen.

Elkien

Elkien

September 2019 Nee./HUB Drs. Peter van er WegDirecteur/bestuurder Elkien Geen. Roel VuursteenTeammanager Informatiemanagement Geen. Geen.Geen.